Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

De zeemogendheden. Hoe een maritieme mentaliteit de vrije wereld maakte

Andrew Lambert
De zeemogendheden. Hoe een maritieme mentaliteit de vrije wereld maakte
Omniboek, 2019, 479 blz., EUR 34,99

Andrew Lambert laat in De zeemogendheden zien Hoe een maritieme mentaliteit de vrije wereld maakte, zoals de ondertitel van zijn fascinerende studie luidt.De auteur is hoogleraar maritieme geschiedenis aan King’s College in Londen en lid van de Royal Historical Society. Hij schreef en presenteerde voor de BBC de serie War at Sea over de Royal Navy. Zijn achtergrond speelt ook mee in het voorliggende boek.
Lambert vertelt het verhaal van de opkomst en de ondergang van vijf zeemogendheden, namelijk Athene, Carthago, Venetië, de Nederlandse Republiek en Engeland. Door hun geschiedenis in een langetermijnperspectief te plaatsen wil hij de betekenis en de impact van de zeemogendheden achterhalen 
Daarbij hanteert hij het concept ‘zeemogendheid’ in een specifieke betekenis. De zee kan immers niet het voorwerp zijn van permanente controle of absolute heerschappij, zoals dat wel mogelijk is over land. Dat impliceert dat maritieme heerschappij verschilt van controle over land en gericht is op een andere finaliteit. Een zeemogendheid is voor hem dan een (stads)staat die bewust koos voor een identiteit als zeemogendheid. Die identiteit was de combinatie van een inclusieve politiek of minstens een oligarchisch/ republikeins politiek model en maritieme handel, van overzeese expansie en eindeloze nieuwsgierigheid.
Zeemogendheden verschilden dus structureel van continentale staten of imperia, zoals het Romeinse rijk of het Chinese keizerrijk, Frankrijk of Rusland, die soms wel een machtige oorlogsvloot hadden, maar handelaars en financiers van politieke macht uitsloten. Ideologische tegenstellingen speelden dus evenzeer mee in oorlogen – zoals de Punische met de uiteindelijke vernietiging van Carthago – als politieke en economische rivaliteiten.
Die zeemogendheden benutten ten volle de mogelijkheden van de zee, zodat ze boven hun gewicht konden spelen. Daarbij ging het hen niet om gebiedsuitbreiding, dan wel om handel en voorspoed. In hun discours bouwden ze bewust voort op elkaars ervaringen. Zo spiegelde Venetië zich aan Carthago in de rivaliteit met de Habsburgers en het Ottomaanse rijk, en andersom was Engeland Napoleons Carthago. De overwinning op de Spaanse Armada (1588) was dan weer Engelands Salamis!
De betekenis van zeemogendheden lag hierin dat zij volgens Lambert de globale economie en de liberale waarden die de huidige westerse wereld bepalen, schiepen. De culturele erfenis van de zeemogendheden is volgens hem dan ook opgegaan in de collectieve identiteit van de westerse liberale handelsnaties. De westerse zeemachtcultuur wordt vandaag geconfronteerd met de vijandigheid van hegemoniale continentale machten, zoals de Sovjet-Unie / Rusland, recentelijk van de volksrepubliek China, staten die absoluut willen voorkomen dat hun onderdanen de politieke systemen van het westen zouden overnemen.
Andrew Lambert schreef een prikkelende en erudiete studie. Zijn werk is een typisch product van de Britse maritieme historiografie en zou goed kunnen dienen als uitgangspunt voor een televisieserie. Toch blijft zijn verhaal voor de ene zeemogendheid al meer plausibel dan voor de andere en soms heeft de auteur veel woorden nodig om zijn punt te maken. Het lezen van deze studie vraagt dan ook de nodige aandacht om bij de les te blijven.

[Walter Smits - 04/02/2020]