Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Nederzettingen Sanneke van Hassel 17/03/2020
Breitner vs Israels. Vrienden en rivalen Frouke van Dijke (red.) 17/03/2020
Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800 Wim Blockmans 17/03/2020
CRUX. Martin Kobe - Mirjam Völker - Robert Seidel - Titus Schade Ralph Keuning, Larissa Kikol e.a. 17/03/2020
Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland Jenny Reynaerts 17/03/2020
Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen Herman Pleij 17/03/2020
Oog Eva Gerlach 17/03/2020
Jan Mankes. Schilder van tederheid Rémon van Gemeren 17/03/2020
Dag X Anne Pillen 17/03/2020
Meesterwerken uit Wenen Annelien Krul (red.) 17/03/2020
Mijn vaders hand Bart Chabot 17/03/2020
Zaailingen Anne-Fleur van der Heiden 17/03/2020
De geniale stad. Waarom Florence zoveel genieën voortbracht in haar gouden vijftiende eeuw Koen De Vos 17/03/2020
Buitengewoon & Betaalbaar Bouwen 4. Inspirerende en betaalbare verbouwingen en nieuwe eengezinswoningen Grégory Mees en Frank Berckmans (samenstellers) 17/03/2020
Het laatste gouden jaar. Nog meer 1913 Florian Illies 17/03/2020
Die Kunst ein Mensch zu sein Jesse Faber en Arnon Grunberg 17/03/2020
Lijfrente Vrouwkje Tuinman 17/03/2020
Zon. Gedichten Peter Verhelst 17/03/2020
Stedevaart Jan Brokken 17/03/2020
D.F. Malan. Profeet van de apartheid Lindie Koorts 17/03/2020
12345678910...Laatste

Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier

Marc Dubois
Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier
Snoeck, 2019, 328 blz., EUR 36,00

In de gelijknamige begeleidende publicatie bij de zomertentoonstelling 2019 “Vernieling en wederopbouw Oostende 1944-1958”, kwam Gaston Eysselinck, architect van de Oostendse Grote Post, reeds aan bod. Van dezelfde auteur, Marc Dubois, verscheen eind 2019 een lijvige monografie over Eysselinck. De titel, “Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier” maakt meteen de insteek van architectuurcriticus en -historicus Marc Dubois duidelijk: Gaston Eysselinck positioneren als prominent vertegenwoordiger van het "Nieuwe Bouwen" van de 20ste eeuw in België, in voeling met de Europese avant-garde en in het bijzonder met het werk van Le Corbusier. De Gentse architect Gaston Eysselinck heeft maar een beperkt oeuvre nagelaten. Toch nam hij tijdens het interbellum een centrale plaats in het Belgische architectuurlandschap in. Gaston Eysselinck studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Tijdens een studiereis door Nederland in 1929 maakte hij kennis met de gebouwen van de Amsterdamse School én met de ontwerpen van Dudok, Oud en Gerrit Rietveld. Slechts een beperkt aantal van zijn ontwerpen werd gerealiseerd. en dit waren meestal huizen. Met de reeks kleine en compacte rijtjeshuizen bracht Eysselinck een innovatief woningtype tot stand. Ook de buisvormige meubels uit de vroege jaren 1930, die hij ontwierp voor zijn eigen huis, behoorden tot de top in Europa. Marc Dubois brengt in zijn boek leven en werk van Gaston Eysselinck minutieus en levendig in kaart. Uiteraard krijgen het Postgebouw en het SEO gebouw in Oostende veel aandacht. In een laatste hoofdstuk is er aandacht voor zijn ontwerp voor een ‘Unité d’Habitation’ in Gent, naar het voorbeeld van Le Corbusier in Marseille. Ook de grafarchitectuur van Eysselinck wordt toegelicht. Het boek bevat een schat aan nooit eerder gepubliceerde foto’s en ontwerptekeningen. Een bijzondere vermelding verdienen de bijzondere foto’s die Filip Dujardin maakte van de De Grote Post en woning van Eysselinck in Gent.  Marc Dubois’ boek laat de lezer toe het belangwekkende architecturaal oeuvre van Gaston Eysselinck te herontdekken. Thomas Soete tekende voor de vormgeving, die naadloos aansluit bij het behandelde onderwerp. Een extra reden om deze monografie in huis te halen. 

[Geert Swaenepoel - 04/02/2020]