Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier

Marc Dubois
Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier
Snoeck, 2019, 328 blz., EUR 36,00

In de gelijknamige begeleidende publicatie bij de zomertentoonstelling 2019 “Vernieling en wederopbouw Oostende 1944-1958”, kwam Gaston Eysselinck, architect van de Oostendse Grote Post, reeds aan bod. Van dezelfde auteur, Marc Dubois, verscheen eind 2019 een lijvige monografie over Eysselinck. De titel, “Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier” maakt meteen de insteek van architectuurcriticus en -historicus Marc Dubois duidelijk: Gaston Eysselinck positioneren als prominent vertegenwoordiger van het "Nieuwe Bouwen" van de 20ste eeuw in België, in voeling met de Europese avant-garde en in het bijzonder met het werk van Le Corbusier. De Gentse architect Gaston Eysselinck heeft maar een beperkt oeuvre nagelaten. Toch nam hij tijdens het interbellum een centrale plaats in het Belgische architectuurlandschap in. Gaston Eysselinck studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Tijdens een studiereis door Nederland in 1929 maakte hij kennis met de gebouwen van de Amsterdamse School én met de ontwerpen van Dudok, Oud en Gerrit Rietveld. Slechts een beperkt aantal van zijn ontwerpen werd gerealiseerd. en dit waren meestal huizen. Met de reeks kleine en compacte rijtjeshuizen bracht Eysselinck een innovatief woningtype tot stand. Ook de buisvormige meubels uit de vroege jaren 1930, die hij ontwierp voor zijn eigen huis, behoorden tot de top in Europa. Marc Dubois brengt in zijn boek leven en werk van Gaston Eysselinck minutieus en levendig in kaart. Uiteraard krijgen het Postgebouw en het SEO gebouw in Oostende veel aandacht. In een laatste hoofdstuk is er aandacht voor zijn ontwerp voor een ‘Unité d’Habitation’ in Gent, naar het voorbeeld van Le Corbusier in Marseille. Ook de grafarchitectuur van Eysselinck wordt toegelicht. Het boek bevat een schat aan nooit eerder gepubliceerde foto’s en ontwerptekeningen. Een bijzondere vermelding verdienen de bijzondere foto’s die Filip Dujardin maakte van de De Grote Post en woning van Eysselinck in Gent.  Marc Dubois’ boek laat de lezer toe het belangwekkende architecturaal oeuvre van Gaston Eysselinck te herontdekken. Thomas Soete tekende voor de vormgeving, die naadloos aansluit bij het behandelde onderwerp. Een extra reden om deze monografie in huis te halen. 

[Geert Swaenepoel - 04/02/2020]