Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Wij zijn de wrekers over dit alles

Conny Braam
Wij zijn de wrekers over dit alles
Atlas Contact, 2020, 383 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789025451639

In 2016 publiceerde Conny Braam de historische roman ‘Ik ben Hendrik Witbooi’ over de leider van de Nama-stam in Zuidwest-Afrika (het huidge Namibië) en diens verzet tegen de Duitse kolonisatiedrang eind negentiende, begin twintigste eeuw. Braam schreef de roman vanuit haar betrokkenheid bij de Zuid-Afrikaanse geschiedenis (ik denk hier aan haar verzet tegen de apartheid in illo tempore) en bij de geschiedenis van het Afrikaanse continent in het algemeen. Met ‘Wij zijn de wrekers over dit alles’ neemt ze de draad weer op van de Witbooi-familie. Centrale figuur is dit keer Jakob, de kleinzoon van Hendrik. Overtuigd door  de (overigens nooit nagekomen) belofte van onder meer Churchill dat voor wie dienst neemt in het leger na het beëindigen van de oorlog tegen nazi-Duitsland vrijheid en zelfbeschikkingsrecht is weggelegd, vertrekt Jakob als lid van het Zuid-Afrikaans korps voor luchtafweer naar het front. Conny Braam balt haar verhaal over Jakob samen in de tijdsspanne van 1942 tot 1948, het moment waarop Jakob terug in zijn land is aangekomen. Wat hem in die periode overkomen is, oogt weinig fraai. Na de slag om Tobroek wordt hij samen met zijn strijdmakkers krijgsgevangen gemaakt en volgt een periode van vernederingen, verplichte tewerkstelling (onder meer in de IG Farben-verffabriek bij Aushwitz), de in onmenselijke omstandigheden afgelegde uittocht uit Auschwitz als de bevrijders eraan komen… Wat het geheel blijvend leesbaar en intrigerend maakt, is de manier waarop Braam via een aantal nevenpersonages duidelijk laat aanvoelen waar het Jakob Witbooi om te doen was. Er is de blijvende inzet die hij betoont voor zijn vriend-in-het-kamp Jantjie, die als homoseksueel nog meer aan de zijlijn wordt geplaatst dan de andere krijgsgevangenen; er is de vriendschap met de Hollandse jood Wolfie Waterman die later in Zuid-Afrika een medestander zal worden van Jakob in hun gezamenlijke strijd tegen de apartheid; er is het portret van kapitein Dirk Geldenhuys, overtuigd van de belangrijkheid van het ‘baasskap’, de superioriteit van de blanken. Dat Jakob de gevangenschap overleeft, ook al heeft hij een andere (joods klinkende) identiteit aangenomen, heeft alles te maken met zijn doorzettingsvermogen, zijn geloof dat  ‘er altijd een reden is om door te gaan. Ik kom uit de woestijn dus ik weet dat zelfs tijdens de meest uitzichtloze droogte altijd diep verborgen in het zand nog zaadjes overleven. Net als je denkt dat alle leven dood is, ontkiemt er zomaar eentje en dan ineens bloeit er ergens in die eindeloze vlakte een bloem.’ (p. 263) Met haar roman over Jakob Witbooi voegt Conny Braam een boeiende en belangrijke schakel toe aan haar project over de strijd die kleurlingen en zwarten hebben gevoerd en nog steeds voeren in Zuid-Afrika.

[Jooris van Hulle - 09/05/2020]