Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Restmens

Marjolein Visser
Restmens
Podium, 2020, 208 blz., EUR 21,00
ISBN: 9789057592799

In een soort dubbelverhaal, waarbij afgeteld wordt naar een voor beide hoofdpersonages belangwekkende gebeurtenis op de zondag die eraan komt, voert Marjolein Visser de lezer in haar debuutroman ‘Restmens’ mee in de gedachte-  en gevoelswereld van twee mensen die  veroordeeld zijn tot een bestaan aan de zijlijn van de samenleving. Of, zoals de die komende zondag veertig wordende David het verwoordt: net als de migranten en vluchtelingen, wier lot hij als socioloog bestudeerde voor hij in een brand blijvende letsels opliep en daardoor nu in een zorgcentrum verder moet leven, maakt hij deel uit van de ’restcategorie’. David leeft, daartoe bijna letterlijk gedwongen door het verzorgingsteam, toe naar zijn 40ste  verjaardag. Wie hij zal en wil uitnodigen, maakt het leeuwendeel uit van zijn overpeinzingen. Gaandeweg komt daarbij de figuur van Eefje voorop te staan, ‘ooit deed ze alles voor me omdat ze dat wou. Daarna deed ze alles voor me omdat ze vond dat dat moest. Nu ben ik niet meer de hoofdpersoon in haar leven. Ik ben in niemands leven de hoofdpersoon, zelfs in het mijne niet.’ (p. 94) De bedenkingen van David worden afgewisseld met de (fictieve) radio-uitzendingen die verzorgd worden door Kim, een jongen met een verstandelijke beperking. Hij leeft toe naar de zondag omdat dan, die dag en niet eerder, de Grote Club-bijeenkomst zal plaatsvinden, een soort verbond dat zal worden gesmeed tussen hem en zijn ouders. Wat David en Kim tot lotgenoten maakt, is de toch wel heel bepalende rol die hun respectieve moeder in hun leven heeft gespeeld. Dat Marjolein Visser de perspectiefwisselingen snel op elkaar laat volgen (één enkele keer uitgezonderd, wanneer zij – mede door haar opleiding als psycholoog en antropoloog – een breed uitdijende uiteenzetting inlast met als motiefzin: ‘verpakking maakt alles uit’)  maakt van ‘Restmens’ een roman waarbij de lezer telkens weer wordt uitgenodigd mee het plaatje in te kleuren. Hoe beide verhaallijnen elkaar kruisen, of nog: hoe beide personages in elkaars leven ingrijpen, wordt in het slotdeel duidelijk en leidt naar een verrassende ontknoping. Of hoe in het woord ‘restafval’ het laatste deel vervangen kan worden door ‘mens’. 

[Jooris van Hulle - 09/05/2020]