Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Hendrik Werkman. Van Voerman tot Baalschem Han Steenbruggen (sam.) 28/11/2020
De verlichte middeleeuwen. Een ontdekkingsreis door de middeleeuwse wetenschap Seb Falk 28/11/2020
Een man met goede schoenen Rob van Essen 28/11/2020
De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbare staatsman Johan Snel 28/11/2020
De Finse weduwe Mark Cloostermans 28/11/2020
Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting Ilja Leonard Pfeijffer 28/11/2020
De middeleeuwers. Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900 Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk 28/11/2020
Handgeschreven Huub Oosterhuis 28/11/2020
De oren van Rembrandt. Oog voor het oor in de portretkunst. De oren van Rembrandt door de ogen van Jan van Driel Wim van der Beek 28/11/2020
De Ploeg extra muros. Laren-Drachten-Schwerin-Oranjewoud-Lódz-Amsterdam Peter Jordens e.a. 25/11/2020
75 Jaar bevrijding, 1944-1945. Het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van dag tot dag Lambert Teuwissen, Mirjam van Elburg, Marieke de Vries, Annelies Hoelen en Olaf Hartjens 25/11/2020
De misplaatste sollicitant Leónidas Lamborghini (vert. Bodil Ponte) 25/11/2020
Karel en ik. Memento van Gustave van de Woestyne Johan De Smet, Leo Jansen, Peter Theunynck en Hans Vandevoorde (tekstbezorging en commentaar) 25/11/2020
Zonder papieren. Honderd humane gedichten (1950-2020) & Uitnodiging tot een poëzieautomaat Hans Magnus Enzensberger 25/11/2020
Voor de liefste. Russische liefdesverhalen Isaak Babel e.a. 25/11/2020
Verloren adel. De laatste dagen van de Russische aristocratie Douglas Smith 25/11/2020
Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis Gert Oostindie 25/11/2020
Muizen en mensen John Steinbeck, Rébecca Dautremer (ill.) 25/11/2020
Ofwa Geert Buelens 25/11/2020
Trofee Gaea Schoeters 23/11/2020
12345678910...Laatste

Een wolf bij zijn oren pakken

Sana Valiulina
Een wolf bij zijn oren pakken
Prometheus, 2020, 320 blz., EUR 22,50
ISBN: 9789044639483

Sana Valiulina (1964, Talinn) woont en werkt sinds 1989 in Amsterdam. Als schrijfster brak ze door in ons taalgebied met de roman ‘Kinderen van Brezjnev’ (2014), een queeste naar haar eigen roots. ‘Een wolf bij zijn oren pakken’ is weer een familieroman, dit keer geconcipieerd rond de Romeinse keizer Tiberius, de opvolger tegen wil en dank van Augustus. Deze laatste wordt hier niet met zijn officiële titel wordt genoemd, maar met zijn echte naam Octavianus, een aanduiding meteen van de bedoeling van Valiulina van haar roman ook echt een familieroman te maken. Meer dan een historisch-wetenschappelijke benadering  gesteund op documenten en officiële bronnen, gaat het in ‘Een wolf bij zijn orren pakken’ om een psychologisch portret van de keizer, die door Ovidius  - de dichter die door Augustus werd verbannen naar Tomi – ooit ‘de droevigste van alle mensen’ (p. 300) werd genoemd. Tiberius werd de speelbal van door Octavianus opgezette constructies – in het belang van de staat wordt binnen de Julisch-Claudische dynastie het ene huwelijk na het andere ontbonden om zo weer nieuwe allianties te smeden -, alles zogezegd om de toekomst van Rome te vrijwaren. Voor Tiberius, die meer filosoof dan staatsman was, een bijna onmogelijke opdracht, zoals de titel van de roman suggereert: de Latijnse uitdrukking ‘Lupus ad aures habetis’ betekent ‘iets onmogelijks doen’, een wolf had nu eenmaal te korte oren om hem eraan te kunnen vasthouden. De roman bestaat uit twee delen. Het eerste, ‘Het banket’, voert de lezer mee naar het jaar 20 v.C. en beschrijft hoe de jonge Tiberius op Rhodos is terechtgekomen en daar onder meer, zeer tegen zijn eigen zin omdat lichamelijke liefde hem in wezen weinig of niets zegt,  ‘de gave van Venus’ leert kennen tijdens een overdadig van  spijs en drank (ik denk hier terug aan de beroemde ‘cena Trimalchionis’ van Petronius) voorzien festijn. Valiulina heeft dit aanvangsdeel nodig om daaropvolgend in deel twee (‘de afdaling’), gesitueerd in het jaar 31 n.C., het beeld op te hangen van de keizer die in vrijwillige ballingschap op Capri verblijft. In een aantal indrukwekkende scènes beleeft Tiberius, die hier zelf aan het woord komt in een lange monoloog met Kora, de slang die hij bij zich droeg, zijn ‘helletocht’ door de Hades. Daar moet hij zijn eigen kinderen in de ogen zien en daagt het hem waar en om welke redenen hij zijn verantwoordelijkheid niet heeft durven opnemen. Dan ook wordt het voor de lezer duidelijk welk spel er werd gespeeld als het erop aankwam de belangen van de Staat te dienen.  Onderliggend motief is de vraag die ook Tiberius zich altijd heeft gesteld:  in hoeverre weegt de persoonlijke wil van de mens op tegen de noodzakelijkheid of her lot: ‘Was het toch de noodzakelijkheid die nog sterker was dan het lot? Misschien vielen deze twee krachten die de wereld bestuurden toch samen. En hoe verhielden ze zich dan tot de goden? En tot de persoonlijke wil van de mens?’ (p. 40) Sana Valiulina formuleert bij monde van Tiberius geen definitief antwoord op deze vragen, wat en hoe het kan laat ze over aan de creatieve verbeelding van de lezer.

[Jooris van Hulle - 25/06/2020]