Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

De kunst van het nietsdoen. Vertaald uit het Japans door Jos Vos

Kenkō
De kunst van het nietsdoen. Vertaald uit het Japans door Jos Vos
Van Oorschot, 2020, 195 blz., EUR 20,00
ISBN: 9789028210462

De Japanse dichter, essayist en monnik Yoshida Kenkō (ca. 1283-ca. 1350) stamde uit een gegoede familie. Als jongeman diende hij bij de paleiswacht van keizer Go-Nijō. Na diens dood trok hij zich terug uit het openbare leven en werd hij een boeddhistische monnik van de Tendai sekte. Tot aan zijn dood woonde hij teruggetrokken in de buurt van Kyoto, waar de keizer van Japan zetelde. Kenkō schreef gedichten en nam ook deel aan dichtwedstrijden, maar hij is beroemd geworden door zijn korte overpeinzingen en kleine essays, verzameld onder de titel Tsurezuregusa. De bundel werd na zijn dood gepubliceerd en is nu een van de grote klassieke werken uit de middeleeuwse Japanse literatuur. Het is het meest bestudeerde Japanse boek ooit. Met de groeiende populariteit van Japan aan het einde van de negentiende eeuw werd het werk van Kenkō ook in Europa bekend en vertaald. De Belgische japanoloog Jos Vos verzorgde de eerste volledige vertaling van de bundel in het Nederlands. De fraaie Nederlandse titel is enigszins misleidend, want het boek gaat niet over nietsdoen, maar het zijn teksten die zijn ontstaan in de ‘ledige’ uren. De titel doet denken aan de bundel Otia van Constantijn Huygens: gedichten ontstaan in de ‘ledige’ uren, de vrije tijd dus.
De Tsurezuregusa bevat 243 schetsen of overpeinzingen en kleine essays over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals heimwee naar het verleden – Kenkō verlangde terug naar het hofleven en de beschaving van de Heian-periode, de vroege middeleeuwen – vergankelijkheid, hoogmoed, dood, domheid van de mensen, natuur, dieren, religie, enzovoort. Sommige teksten bevatten praktische adviezen voor het dagelijks leven of vermakelijke anekdotes over monniken en hoge functionarissen aan het hof. Vooral over de bedelmonniken is Kenkō zeer kritisch. Ze worden afgeschilderd als liederlijke zwervers. De anekdotes over historische figuren, bepaalde verschijnselen en gebeurtenissen zijn ter overpeinzing waaruit de lezer zelf de moraal moet afleiden. Vanzelfsprekend gaan veel teksten over boeddhistische begrippen als de weg van de Verlichting, de wedergeboorte en het verzaken van alle aardse genoegens en bezit. Ook zijn er essays die de vorm hebben van een lijstje, zoals nummer 72 over ‘weerzinwekkende dingen’. Daaronder vallen te veel boeddhabeelden in een vertrek, te veel planten in een tuin, te veel kinderen in huis, enzovoort. Maar voor boeken geldt een uitzondering: hoe veel het er ook zijn, zij zijn nooit weerzinwekkend! Al deze overpeinzingen, raadgevingen, anekdotes doen verrassend modern aan ondanks de eeuwen die na Kenkō zijn verstreken. Die eeuwen worden moeiteloos overbrugd dankzij de prachtige vertaling van Jos Vos en zijn informatieve aantekeningen bij de afzonderlijke teksten.    

[Dick van Vliet - 25/06/2020]