Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

De kunst van het nietsdoen. Vertaald uit het Japans door Jos Vos

Kenkō
De kunst van het nietsdoen. Vertaald uit het Japans door Jos Vos
Van Oorschot, 2020, 195 blz., EUR 20,00
ISBN: 9789028210462

De Japanse dichter, essayist en monnik Yoshida Kenkō (ca. 1283-ca. 1350) stamde uit een gegoede familie. Als jongeman diende hij bij de paleiswacht van keizer Go-Nijō. Na diens dood trok hij zich terug uit het openbare leven en werd hij een boeddhistische monnik van de Tendai sekte. Tot aan zijn dood woonde hij teruggetrokken in de buurt van Kyoto, waar de keizer van Japan zetelde. Kenkō schreef gedichten en nam ook deel aan dichtwedstrijden, maar hij is beroemd geworden door zijn korte overpeinzingen en kleine essays, verzameld onder de titel Tsurezuregusa. De bundel werd na zijn dood gepubliceerd en is nu een van de grote klassieke werken uit de middeleeuwse Japanse literatuur. Het is het meest bestudeerde Japanse boek ooit. Met de groeiende populariteit van Japan aan het einde van de negentiende eeuw werd het werk van Kenkō ook in Europa bekend en vertaald. De Belgische japanoloog Jos Vos verzorgde de eerste volledige vertaling van de bundel in het Nederlands. De fraaie Nederlandse titel is enigszins misleidend, want het boek gaat niet over nietsdoen, maar het zijn teksten die zijn ontstaan in de ‘ledige’ uren. De titel doet denken aan de bundel Otia van Constantijn Huygens: gedichten ontstaan in de ‘ledige’ uren, de vrije tijd dus.
De Tsurezuregusa bevat 243 schetsen of overpeinzingen en kleine essays over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals heimwee naar het verleden – Kenkō verlangde terug naar het hofleven en de beschaving van de Heian-periode, de vroege middeleeuwen – vergankelijkheid, hoogmoed, dood, domheid van de mensen, natuur, dieren, religie, enzovoort. Sommige teksten bevatten praktische adviezen voor het dagelijks leven of vermakelijke anekdotes over monniken en hoge functionarissen aan het hof. Vooral over de bedelmonniken is Kenkō zeer kritisch. Ze worden afgeschilderd als liederlijke zwervers. De anekdotes over historische figuren, bepaalde verschijnselen en gebeurtenissen zijn ter overpeinzing waaruit de lezer zelf de moraal moet afleiden. Vanzelfsprekend gaan veel teksten over boeddhistische begrippen als de weg van de Verlichting, de wedergeboorte en het verzaken van alle aardse genoegens en bezit. Ook zijn er essays die de vorm hebben van een lijstje, zoals nummer 72 over ‘weerzinwekkende dingen’. Daaronder vallen te veel boeddhabeelden in een vertrek, te veel planten in een tuin, te veel kinderen in huis, enzovoort. Maar voor boeken geldt een uitzondering: hoe veel het er ook zijn, zij zijn nooit weerzinwekkend! Al deze overpeinzingen, raadgevingen, anekdotes doen verrassend modern aan ondanks de eeuwen die na Kenkō zijn verstreken. Die eeuwen worden moeiteloos overbrugd dankzij de prachtige vertaling van Jos Vos en zijn informatieve aantekeningen bij de afzonderlijke teksten.    

[Dick van Vliet - 25/06/2020]