Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949

Peter Romijn
De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949
Balans, 2020, 285 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789463820851

Het getuigt van enige tegendraadsheid om het jaar van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog vier jaar op te schuiven. Niet 1945 —thans 75 jaar geleden— maar 1949 was voor Nederland het einde van die oorlog. Voor onze noorderburen duurde de oorlog dus geen vijf maar wel tien jaar. 
De bezetting van Nederland en voormalig Nederlands-Indië ging naadloos over in de dekolonisatieoorlog. Nederlandse soldaten en vrijwilligers trokken in de nazomer van 1945 naar ‘De Oost’ om de Japanners te helpen verdrijven. Maar toen zijn aankwamen, had Japan al gecapituleerd en troffen ze Indonesische opstandelingen aan. Aan de motivatie van de Nederlandse militairen deed dat in het geheel geen afbreuk. De Indonesische opstandelingen, verantwoordelijk voor de moord op duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders, werden gezien als communisten en ‘creaturen’ van de Japanners en dienden dus met alle mogelijke middelen bestreden te worden.
Volgens historicus Peter Romijn in zijn boek De lange Tweede Wereldoorlog, een bewerking van een eerder in 2017 door hem gepubliceerde studie in het Duits, is er geen sprake van een breuklijn tussen de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog. Luidens zijn nieuwe stelling was het een ‘continuüm’. De oorlogsjaren duurden voor Nederland voort tot en met de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949. De Nederlanders waren afwisselend getuige, slachtoffer en dader met grove gewelddadigheden, genocide en oorlogsmisdaden. 
Romijn betoogt dat deze tien oorlogsjaren het leven van vrijwel alle Nederlanders ‘ingrijpend geraakt’ hebben. Alleen al daarom is het noodzakelijk die tien jaar als één geheel te beschouwen.
Een voor de Nederlandse geschiedschrijving van de 20ste eeuw belangwekkende studie dat aandachtige lectuur verdient. Aantrekkelijke bladspiegel en leesletter maar zonder illustraties, bibliografie en register.

[Pieter Jan Verstraete - 25/06/2020]