Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Klara en de zon. Roman vertaald door Peter Bergsma Kazuo Ishiguro 08/06/2021
Raam, sleutel Robbert Welagen 08/06/2021
Dagboek uit Bergen-Belsen, maart 1944 – april 1945. Met een inleiding en bezorgd door Saskia Goldschmidt Renate Laqueur 08/06/2021
Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet Lars Hendrikman en Dorien Tamis (red.) 08/06/2021
Chinatown Ronelda S. Kamfer 08/06/2021
De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700) Ignace Bossuyt 08/06/2021
Gebed tot de leegte Claude van de Berge 08/06/2021
De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk te Velde 08/06/2021
Gezelle in context: taal, macht en identiteit Julien Vermeulen 08/06/2021
De onfortuinlijke. Adolf Eichmanns Argentijnse jaren Ariel Magnus 08/06/2021
Een luchtbel in een vluchtige rivier Jean Pierre Rawie 08/06/2021
Vaarwel. Achtergelaten gedichten Lucebert 01/06/2021
Willem Drees. Daadkracht en idealisme Jelle Gaemers 01/06/2021
Architect Victor Bourgeois 1897-1962. Modernity, Tradition & Neutrality Iwan Strauven 01/06/2021
Expeditie kunst Sofie Van de Velde 01/06/2021
Kroongetuige. Een ooggetuigenverslag uit de hel van de Chinese concentratiekampen Sayragul Sauytbay en Alexandra Cavelius 01/06/2021
Soldaat van Napoleon (1806-1815) Joost Welten met medewerking van Lena Reyners en Johan De Wilde 01/06/2021
Autonomie [En andere verhalen voor kinderen van onze tijd] Harold Polis 01/06/2021
Rook! Yves Bondue 01/06/2021
Vijanden van Rome. Van Hannibal tot Attila de Hun Philip Matyszak 01/06/2021
12345678910...Laatste

Byzantijns Europa. Een geschiedenis

Raymond Detrez
Byzantijns Europa. Een geschiedenis
Houtekiet, 2020, 357 blz., EUR 21,90
ISBN: 9789089248411

Van Professor emeritus Raymond Detrez, specialist van de geschiedenis van de Balkan en van Centraal- en Oost-Europa, verscheen Byzantijns Europa. Een geschiedenis. Reeds eerder publiceerde hij o.a. Rusland. Een geschiedenis (herziene editie 2015) en De Balkan. Een geschiedenis (2016). In dat laatste werk gaf hij een overzicht van de geschiedenis van Zuidoost-Europa, van de verovering van het schiereiland door de Osmaanse Turken in de 14de eeuw tot de Euro-Atlantische integratie vandaag en beschreef hij hoe de orthodox-christelijke erfenis van Byzantium zich in het islamitische Osmaanse Rijk min of meer kon handhaven. Dat genereerde een bijzondere Balkancultuur.
Het voorliggende werk Byzantijns Europa. Een geschiedenis gaat over wat daaraan voorafging: de geschiedenis van de Balkan in de pre-Osmaanse of Byzantijnse periode. Het is dus geen geschiedenis van het Byzantijnse rijk dan wel van de middeleeuwse staten, die zich vormden op wat ooit Oost-Romeins en later Byzantijns gebied in Europa was en die kunnen beschouwd worden als de voorlopers van moderne Balkanstaten. Professor Detrez besteedt vooral aandacht aan de onbewust unificerende manier waarop Byzantium op het ontstaan en de ontwikkeling van deze middeleeuwse staten inwerkte.
Detrez begint met het geografische kader van de Balkan te schetsen. Vervolgens behandelt hij de oorsprong van Byzantijns Europa met de transformatie van het Oost-Romeinse tot Byzantijnse rijk, de Byzantijnse instellingen en het Grieks orthodoxe christendom. Dan volgt uitgebreid de geschiedenis van de Slavische staten in interactie met het Byzantijnse rijk. Dat laatste bleef altijd het referentiepunt voor die Slavische staten, niettegenstaande de bewogen geschiedenis van dat Byzantijnse rijk (Vierde kruistocht en territoriale verschrompeling onder invloed van de Osmaanse expansie).
Bijzonder verhelderend zijn de laatste drie hoofdstukken. Byzance après Byzance gaat over wat er na de Osmaanse verovering op de Balkan van het Byzantijnse rijk bleef bestaan. Toen ontstond in het Osmaanse rijk een unieke supra-etnische religieus-culturele gemeenschap van orthodoxe christenen, die ongeacht haar etnische origine, drager werd van een gemeenschappelijke ‘orthodox-christelijke cultuur in het Grieks’, die Detrez ‘Romeïsch’ noemt. Het einde van Byzance après Byzance kwam er toen het Romeïsche samenhorigheidsgevoel het uiteindelijk moest afleggen tegen de nieuwe seculaire religie van de etnische natie. In deze hoofdstukken schrijft Detrez bijzonder intrigerende passages over de talen en deconstrueert hij de nationalistische geschiedschrijving op de Balkan.
De opbouw en de enigszins encyclopedische benadering van het boek verraden de oorsprong ervan als een universitaire cursus. Professor Detrez biedt zowel studenten als de geïnteresseerde leek een degelijk overzicht, dat onmiskenbaar bijdraagt tot historisch inzicht in de achtergrond van een regio die veel West-Europeanen maar kennen als een vluchtige vakantiebestemming. Inzicht in en begrip voor de mentaliteit van de actuele Balkan kan maar door terug te gaan naar de eeuwenlange wortels van die mentaliteit. Daartoe is dit boek alvast een stevige aanzet. Een lijst van middeleeuwse vorsten, een relevante bibliografie, verzorgde zwart-wit-kaarten en een degelijk register sluiten dit erudiet werk af.

[Walter Smits - 14/09/2020]