Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk

Plinius
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten.  Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2020, 103 blz., EUR 12,50
ISBN: 9789025312015

Brieven: we kunnen het ons in deze digitale maatschappij moeilijk voorstellen, maar er was een tijd waarin brieven vaak en graag geschreven en gelezen werden. In de Romeinse literatuur is de kampioen brievenschrijven ongetwijfeld Gaius Plinius Caecilius Secundus, beter bekend als Plinius de Jongere. Hij schreef meer dan 250 brieven aan zijn vrienden, familieleden, sociale relaties en zelfs aan de keizer. Plinius redigeerde vervolgens zijn schrijfsels, ordende de brieven in negen boeken en liet ze uitgeven (na zijn dood kwam er nog een tiende boek bij). 
Die hele bundel brieven werd al eerder vertaald door Ton Peeters in 2001, wat een uitgave van meer dan 400 bladzijden opleverde. Vincent Hunink, kampioen vertalen, verblijdde ons de voorbije jaren met kleinere boekjes brieven van Plinius, telkens gebundeld rond één thema. Eerst vertaalde hij in De Vesuvius in vlammen (2016) de twee brieven waarin Plinius op verzoek van de geschiedschrijver Tacitus gedetailleerd verslag deed over de uitbarsting van de Vesuvius. Daarna volgden in Mijn landhuizen (2017) de beschrijvingen van Plinius’ buitenverblijven aan de kust bij Rome en in Umbrië. In Majesteit! (2018) vertaalde Hunink de brieven waarin Plinius als gouverneur van een Romeinse provincie met keizer Trajanus correspondeerde. 
In die mooie reeks verscheen nu Mijn lieve Calpurnia: een vertaling van 24 brieven van Plinius die aan vrouwen gericht zijn of over vrouwen handelen. De brieven worden helder ingeleid door Emily Hemelrijk, een classica gespecialiseerd in genderstudies. 
Een aantal van de geselecteerde brieven zijn gericht aan Calpurnia, Plinius’ eigen vrouw, maar er zijn ook brieven geadresseerd aan de grootvader en tante van Calpurnia. Daarnaast onderhield Plinius via zijn briefwisseling ook zijn vriendschappen met andere vrouwen, dochters, weduwen of moeders van overleden vrienden, die hij met advies en steun bijstond. Ten slotte schreef hij ook brieven over vrouwen, vaak familieleden van senatoren, die hij om hun moed, huwelijkstrouw en opofferingsgezindheid bewonderde. 
De vaak korte brieven lezen vlot weg, niet in het minst dankzij de uitstekende vertaling en relevante toelichtingen van Hunink. De geselecteerde brieven vormen een mooi tijdsdocument over de Romeinse vrouw, die in de geschiedenisboeken vaak onderbelicht is. Er komen tal van universele thema’s aan bod: een miskraam, een erfeniskwestie, het onderricht van de kinderen … En het format dat Plinius daarvoor gebruikt blijkt nog steeds te werken: de briefvorm maakt Plinius’ schrijven erg persoonlijk en levendig. Het voelt aan alsof je over de schouder van een Romein mag meelezen. 

[Katrien Vanacker - 14/09/2020]