Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk

Plinius
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten.  Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2020, 103 blz., EUR 12,50
ISBN: 9789025312015

Brieven: we kunnen het ons in deze digitale maatschappij moeilijk voorstellen, maar er was een tijd waarin brieven vaak en graag geschreven en gelezen werden. In de Romeinse literatuur is de kampioen brievenschrijven ongetwijfeld Gaius Plinius Caecilius Secundus, beter bekend als Plinius de Jongere. Hij schreef meer dan 250 brieven aan zijn vrienden, familieleden, sociale relaties en zelfs aan de keizer. Plinius redigeerde vervolgens zijn schrijfsels, ordende de brieven in negen boeken en liet ze uitgeven (na zijn dood kwam er nog een tiende boek bij). 
Die hele bundel brieven werd al eerder vertaald door Ton Peeters in 2001, wat een uitgave van meer dan 400 bladzijden opleverde. Vincent Hunink, kampioen vertalen, verblijdde ons de voorbije jaren met kleinere boekjes brieven van Plinius, telkens gebundeld rond één thema. Eerst vertaalde hij in De Vesuvius in vlammen (2016) de twee brieven waarin Plinius op verzoek van de geschiedschrijver Tacitus gedetailleerd verslag deed over de uitbarsting van de Vesuvius. Daarna volgden in Mijn landhuizen (2017) de beschrijvingen van Plinius’ buitenverblijven aan de kust bij Rome en in Umbrië. In Majesteit! (2018) vertaalde Hunink de brieven waarin Plinius als gouverneur van een Romeinse provincie met keizer Trajanus correspondeerde. 
In die mooie reeks verscheen nu Mijn lieve Calpurnia: een vertaling van 24 brieven van Plinius die aan vrouwen gericht zijn of over vrouwen handelen. De brieven worden helder ingeleid door Emily Hemelrijk, een classica gespecialiseerd in genderstudies. 
Een aantal van de geselecteerde brieven zijn gericht aan Calpurnia, Plinius’ eigen vrouw, maar er zijn ook brieven geadresseerd aan de grootvader en tante van Calpurnia. Daarnaast onderhield Plinius via zijn briefwisseling ook zijn vriendschappen met andere vrouwen, dochters, weduwen of moeders van overleden vrienden, die hij met advies en steun bijstond. Ten slotte schreef hij ook brieven over vrouwen, vaak familieleden van senatoren, die hij om hun moed, huwelijkstrouw en opofferingsgezindheid bewonderde. 
De vaak korte brieven lezen vlot weg, niet in het minst dankzij de uitstekende vertaling en relevante toelichtingen van Hunink. De geselecteerde brieven vormen een mooi tijdsdocument over de Romeinse vrouw, die in de geschiedenisboeken vaak onderbelicht is. Er komen tal van universele thema’s aan bod: een miskraam, een erfeniskwestie, het onderricht van de kinderen … En het format dat Plinius daarvoor gebruikt blijkt nog steeds te werken: de briefvorm maakt Plinius’ schrijven erg persoonlijk en levendig. Het voelt aan alsof je over de schouder van een Romein mag meelezen. 

[Katrien Vanacker - 14/09/2020]