Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie

Edward De Maesschalck
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie
Davidsfonds, 2020, 286 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789002269127

De Bourgondische vorsten (1315-1530) is de zesde en herwerkte editie van het oorspronkelijk in 2008 verschenen gelijknamige boek van Edward De Maesschalck. Dr. De Maesschalck schreef, naast zijn beroepsactiviteit als programmamaker en adviseur voor de Vlaamse openbare omroep, het voorbije decennium vier werken over de geschiedenis van het historische graafschap Vlaanderen en van de Zuidelijke Nederlanden, De graven van Vlaanderen, De Bourgondische vorsten, Oranje tegen Spanje en Het strijdtoneel van Europa. De vier delen samen vormen een toegankelijke synthese van de geschiedenis van onze gewesten in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, geschreven door één hand.
Het voorliggende werk is dus wel herwerkt, maar wordt nu gepubliceerd in een handige paperbackuitgave zonder de illustraties, maar wel voorzien van duidelijke kaarten en de noodzakelijke stambomen. Dr. De Maesschalck vertelt het verhaal van de Bourgondische hertogen, die – zoals hijzelf treffend formuleert - werden geboren als prinsen, leefden als vorsten en hoopten als koningen te sterven. Dat laatste bleek evenwel een ijdele droom.
Het werk bevat zeven delen, waarbij telkens de vorsten tot uitgangspunt worden genomen. Het eerste deel vangt aan met de laatste hertogen van Bourgondië uit het geslacht van de Capetingen. Vervolgens volgen vijf delen, telkens opgehangen aan de opeenvolgende Bourgondische hertogen, stamvader Filips de Stoute, geweldenaar Jan zonder Vrees, overwinnaar Filips de Goede, verliezer Karel de Stoute en de rijke erfgename Maria van Bourgondië, de meest begeerde bruid van Europa. Het laatste deel behandelt dan de kinderen van Maria en Maximiliaan van Oostenrijk, namelijk Filips de Schone en Margaretha van Oostenrijk. Door het huwelijk van Maria met Maximiliaan en dat van Filips met Johanna van Castilië gingen de Bourgondische erflanden voortaan deel uitmaken van grotere entiteiten. Dat zou culmineren in het multinationale rijk van Keizer Karel V.
De Maesschalck kadert consequent de levensverhalen in de ruimere historische context van de ‘waanzinnige’ 14de eeuw en de even flamboyante 15de eeuw. Verder besteedt hij expliciet aandacht aan de sterke en soms kleurrijke vrouwen, door die uit de schaduw van hun vaders, echtgenoten of broers te laten treden. Hij koos er expliciet voor om zijn werk aan te vangen met het uitsterven van de hertogen van Bourgondië uit de dynastie der Capetingen anno 1315 en te eindigen met het overlijden van de laatste Bourgondische prinses, Margaretha van Oostenrijk, in 1530.
De recensent ontkomt er niet aan de vergelijking te maken met het uiterst succesvolle De Bourgondiërs van romanist Bart Van Loo uit 2019. De eerste versie van De Maesschalcks werk is tien jaar ouder. Bart Van Loo had vooral oog voor de dramatiek, wat zich vertaalde in onevenredig veel aandacht voor Karel de Stoute en het annus horibilis 1482 van Maria van Bourgondië. Edward De Maesschalck is beslist meer historicus, heeft meer aandacht voor historische contingentie en toeval, componeerde een evenwichtiger werk en hanteert een meer academische, maar daarom niet minder leesbare stijl. Het werk verdient daarom minstens zoveel aandacht en lezers als De Bourgondiërs van Bart Van Loo.

[Walter Smits - 14/09/2020]