Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbare staatsman

Johan Snel
De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbare staatsman
Prometheus, 2020, 400 blz., EUR 25,00
ISBN: 9789044645088

Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag verscheen een nieuwe biografie van Nederlands meest bekende journalist en politicus voor de Eerste Wereldoorlog, Abraham Kuyper (1837-1920). Er wordt wel eens van hem gezegd dat hij honderd hoofden en tweehonderd armen bezat. Het werk dat de gigant van 1,68 m verzette was enorm. Kuyper was staatsman (premier van 1901-1905), theoloog, journalist (20.000 artikels, 17.000 commentaren en tweehonderd boeken), wetenschapper, oprichter van de Vrije Universiteit van Amsterdam, oprichter van de krant De Standaard, medegrondlegger  van de Gereformeerde Kerken in Nederland en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij (thans CDA).  Al dat werk kon hij verwezenlijken dankzij een strikte en op de minuut afgestelde dagindeling. Dat kon hij alleen dankzij de hulp en medewerking van zijn echtgenote —samen hadden ze acht kinderen- en het nodige dienstpersoneel.
Het thans voorliggende en knap geschreven boek van journalist Johan Snel is geen nieuwe biografie —er bestaan een tiental Kuyper-biografieën— maar behandelt een aantal aspecten uit leven en werk van Kuyper, die als minister van Buitenlandse Zaken, de naam minister van Buitenlandse Reizen, opgekleefd kreeg. Snels uitgangspunt is een korte geschreven autobiografie van Kuyper uit 1912, waarin hij de belangrijkste rollen, zijn zeven levens, uit zijn bestaan opsomde: alpinist, reiziger, spreker, wetenschapper, activist, journalist en staatsman. Iedere ‘rol’ vormt een apart hoofdstuk vol anekdotiek in het boek. Kuyper was een fanatiek bergbeklimmer en zijn lange bergwandelingen (vaak een hele zomer lang) had hij nodig om ‘zijn hoofd leeg te maken’. 
De Nederlandse premier kende heel wat ‘groten’ uit zijn tijd, en onderhield zijn contacten. Interessant is bijvoorbeeld dat Kuyper in april 1916 tijdens een verblijf in Berlijn, door de Duitse kanselier von Bethmann-Hollweg en diens directe medewerkers discreet gevraagd werd naar zijn mening omtrent de toekomst van België. Kuyper adviseerde toen om het land op te splitsen in twee delen, Vlaanderen en Wallonië maar verbonden via een gemeenschappelijk monarch. Hij stond een personele unie voor naar het voorbeeld van de Donaumonarchie. Kuyper kwam heel veel in Brussel en volgde er de politiek decennialang op de voet. Voor de Duitse regering trad hij op als een geheim adviseur.
Het boek biedt een zeer levendig portret van een imponerend man, die bij ons te weinig gekend is. Met eindnoten, bibliografie en register.

[Pieter Jan Verstraete - 28/11/2020]