Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

De nooit te helen wond van de waarheid

Ryszard Krynicki
De nooit te helen wond van de waarheid
Uitgeverij P, 2020, 128 blz., EUR 22,50
ISBN: 9789493138322

Ryszard Krynicki (1943) is  één van de dichters van de ‘Nieuwe golf’ die begin jaren zeventig de jongeren in Polen inspireerden in navolging van de mei ’68 beweging. Zijn tot nu laatste bundel publiceerde hij in 2015. De poëzie van Krynicki is sterk beïnvloed door zowel zijn afkomst (hij is geboren in een nazi--werkkamp in Oostenrijk), als de éénpartijstaat waarin hij een groot stuk van zijn leven leefde. In zijn kritische, geëngageerde gedichten komen thema’s aan bod zoals waarheid en leugen, de concentratiekampen, de cesuur, de mensenrechten, het milieu en worden de hypocrisie van de politieke macht en de ‘leugenachtigheid van het officiële discours van het communistische regime’ (p.108) aan de kaak gesteld. Zoals de titel van deze bloemlezing aangeeft: ‘de in afzondering afgelikte /nooit te helen wond van de waarheid // als was zij de meest gênante ziekte’ , citaat uit ‘Jij zult niet meer genezen van de haat’ (p.40) ), of het gedicht ‘Waarheid?’ :  ‘Wat is dat, waarheid? / Waar heeft zij haar zetel? / Waar zetelt haar bestuur? / Waar haar raad van toezicht? / Waar zetelen haar juristen?’ (p.88) en ‘Wisten wij waarachtig niet’ (p.14).  Erg positief klinken deze gedichten niet ‘want zowel de oorlog als de vrede // hebben ons niet veel geleerd’ (Niet veel, p.60). Taal en poëzie zijn een instrument van het vrije denken en dienen om de strijd met de leugen aan te gaan. De gedichten zijn gebald, soms herleid tot een aforisme. ‘De macht lijdt aan hoogtevrees / hoe hoger ze klimt,/hoe meer ze vreest ter aarde neer te dalen’ (Hoogtevrees’, p.63). Die gebaldheid uit zich ook in het gebruik van de haiku als dichtvorm (‘Haiku’s van de vorige winter, pp.92-93). De taal, de poëzie is dikwijls ironisch, maar ook cynisch. Bijvoorbeeld: een foto van een meisje in topje ‘tegen de achtergrond van de wijd geopende/ decoratieve deurtjes// van de verbrandingsoven / in Mauthausen’  (‘10 mei 2008’, p.91) of zoals hij zelf schrijft in ‘’Zoete, onschuldige”: ‘Zoete, onschuldige woorden, / zoete, volle zinnen,/ uit zoete, zacht/afgeronde komma’s/druppelt zuiver // gif’ (p.81). Voor deze bloemlezing, vertaling en commentaar werkte René Smeets samen met Maarten Tengbergen en Kris Van Heuckelom. Naast een Woord vooraf door R. Smeets over de dichter en zijn werk, met de toepasselijke titel ‘Ryszard Krynicki: puntige poëzie met een precieze pen’, is er achterin commentaar voorzien bij de afzonderlijke gedichten. Kris Van Heuckelom verzorgde de uitleiding ‘Het veelzeggende zwijgen van de dichter’ over het zwijgen in de teksten van  Krynicki en het zwijgen als persoonlijkheidskenmerk van de dichter. Deze honderd gedichten brengen een zeer goed beeld van de dichter Krynicki, die de eigen ervaringen en de maatschappelijke problematieken op zo’n wijze aan de kaak stelt, dat zij niet enkel een kritische getuigenis vormen op deze periode in de geschiedenis, maar ook een universele boodschap brengen. In de bundel is tevens de Poolse tekst van de gedichten opgenomen.

[Stefaan Pennynck - 11/01/2021]