Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
150 houses you need to visit befor you die Thijs Demeulemeester & Jacinthe Gigou 12/04/2021
Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum. De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst Collectief Carolus 12/04/2021
De schilders van Egmond Peter J. H. van den Berg 12/04/2021
Alledaagse mijmeringen. Een keuze uit de onuitgegeven essays 1953-1956 Cornelis Verhoeven 12/04/2021
Vertakkingen Roland Jooris 12/04/2021
Uitschot in uniform. De WA, 1932-1945 Gertjan Broek 12/04/2021
Een onschuldige moord Chris de Bruyn 12/04/2021
De fundamenten Ramsey Nasr 12/04/2021
Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift Hildo van Es en Ludo Jongen cinl., kritisch uitgegeven, hertaald en voorzien van commentaar) 12/04/2021
Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift Ludo Jongen & Nolanda Klunder (inl., hertaling en commentaar) 12/04/2021
De laatste dag van de koning. Verhalen, essays en ander werk Sander Kollaard 03/04/2021
De hemel is altijd paars Sholeh Rezazadeh 03/04/2021
Om wie wij waren Gerda van Erkel 03/04/2021
Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848 Jonathan Israel 03/04/2021
Naar Lillehammer Vonne van der Meer 03/04/2021
De bloemen van het kwaad Charles Baudelaire 03/04/2021
Een waarschijnlijk toeval Max Greyson 03/04/2021
Pizza en de Dood. Gedichten uit de quarantaine Jan Vanriet 03/04/2021
De duinen der gefusilleerden. Hoe de nazi’s in het geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel Maurice Thysen 03/04/2021
De dochters van Jalta. De Churchills, Roosevelts en Harrimans en het einde van de Tweede Wereldoorlog Catherine Grace Katz 03/04/2021
12345678910...Laatste

De nooit te helen wond van de waarheid

Ryszard Krynicki
De nooit te helen wond van de waarheid
Uitgeverij P, 2020, 128 blz., EUR 22,50
ISBN: 9789493138322

Ryszard Krynicki (1943) is  één van de dichters van de ‘Nieuwe golf’ die begin jaren zeventig de jongeren in Polen inspireerden in navolging van de mei ’68 beweging. Zijn tot nu laatste bundel publiceerde hij in 2015. De poëzie van Krynicki is sterk beïnvloed door zowel zijn afkomst (hij is geboren in een nazi--werkkamp in Oostenrijk), als de éénpartijstaat waarin hij een groot stuk van zijn leven leefde. In zijn kritische, geëngageerde gedichten komen thema’s aan bod zoals waarheid en leugen, de concentratiekampen, de cesuur, de mensenrechten, het milieu en worden de hypocrisie van de politieke macht en de ‘leugenachtigheid van het officiële discours van het communistische regime’ (p.108) aan de kaak gesteld. Zoals de titel van deze bloemlezing aangeeft: ‘de in afzondering afgelikte /nooit te helen wond van de waarheid // als was zij de meest gênante ziekte’ , citaat uit ‘Jij zult niet meer genezen van de haat’ (p.40) ), of het gedicht ‘Waarheid?’ :  ‘Wat is dat, waarheid? / Waar heeft zij haar zetel? / Waar zetelt haar bestuur? / Waar haar raad van toezicht? / Waar zetelen haar juristen?’ (p.88) en ‘Wisten wij waarachtig niet’ (p.14).  Erg positief klinken deze gedichten niet ‘want zowel de oorlog als de vrede // hebben ons niet veel geleerd’ (Niet veel, p.60). Taal en poëzie zijn een instrument van het vrije denken en dienen om de strijd met de leugen aan te gaan. De gedichten zijn gebald, soms herleid tot een aforisme. ‘De macht lijdt aan hoogtevrees / hoe hoger ze klimt,/hoe meer ze vreest ter aarde neer te dalen’ (Hoogtevrees’, p.63). Die gebaldheid uit zich ook in het gebruik van de haiku als dichtvorm (‘Haiku’s van de vorige winter, pp.92-93). De taal, de poëzie is dikwijls ironisch, maar ook cynisch. Bijvoorbeeld: een foto van een meisje in topje ‘tegen de achtergrond van de wijd geopende/ decoratieve deurtjes// van de verbrandingsoven / in Mauthausen’  (‘10 mei 2008’, p.91) of zoals hij zelf schrijft in ‘’Zoete, onschuldige”: ‘Zoete, onschuldige woorden, / zoete, volle zinnen,/ uit zoete, zacht/afgeronde komma’s/druppelt zuiver // gif’ (p.81). Voor deze bloemlezing, vertaling en commentaar werkte René Smeets samen met Maarten Tengbergen en Kris Van Heuckelom. Naast een Woord vooraf door R. Smeets over de dichter en zijn werk, met de toepasselijke titel ‘Ryszard Krynicki: puntige poëzie met een precieze pen’, is er achterin commentaar voorzien bij de afzonderlijke gedichten. Kris Van Heuckelom verzorgde de uitleiding ‘Het veelzeggende zwijgen van de dichter’ over het zwijgen in de teksten van  Krynicki en het zwijgen als persoonlijkheidskenmerk van de dichter. Deze honderd gedichten brengen een zeer goed beeld van de dichter Krynicki, die de eigen ervaringen en de maatschappelijke problematieken op zo’n wijze aan de kaak stelt, dat zij niet enkel een kritische getuigenis vormen op deze periode in de geschiedenis, maar ook een universele boodschap brengen. In de bundel is tevens de Poolse tekst van de gedichten opgenomen.

[Stefaan Pennynck - 11/01/2021]