Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Clara. De geheime liefde van Emmanuel De Bom 1891-1895 Jan Lampo 03/08/2021
Pelgrim met een knipoog. Dóór Italië naar Jeruzalem Herman Cole (ed.) 03/08/2021
Wachtend op het vuurpeloton. Theodor Fontane: ooggetuige van de Frans-Duitse Oorlog (1870) Joris Verbeurgt 03/08/2021
De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht. 1459-1523 Twan Geurts 03/08/2021
België en zijn koningen. Van macht naar invloed Mark Van den Wijngaert 03/08/2021
De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen Tom Buijtendorp 03/08/2021
Museum JAN. Ontstaan en collectie Titus M.Eliëns en Aukje Vergeest 03/08/2021
Lieve Ganymedes. Homo-erotische gedichten uit de middeleeuwen Stijn Praet (vert.) 03/08/2021
Herderszangen (vertaald, ingeleid en toegelicht door Patrick Lateur) Dante Alighieri 03/08/2021
Jan Verschoor Sandra van Berkum 03/08/2021
Annalen (Vertaling Vincent Hunink) Tacitus 03/08/2021
Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende Mieke Tillema 03/08/2021
Omdat de muze Brigitte de Swart 03/08/2021
Het diepe blauw Ayesha Harruna Attah 03/08/2021
John Heartfield. Fotografie plus dynamiet Ralph Keuning, Angela Lammert e.a. 03/08/2021
Tussen utopie en crisis. Nederland in het interbellum 1918-1940 Frits Boterman 03/08/2021
Het China-gevoel van Pearl S. Buck Bettine Vriesekoop 03/08/2021
De luisteraar. Klassieke muziek anders beleven Yves Knockaert 03/08/2021
De oorlog van morgen. Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog 1918-1940 Wouter Linmans 03/08/2021
Eros bij de Vesuvius. Epigrammen. Vertaling Patrick Lateur Filodemos van Gadara 03/08/2021
12345678910...Laatste

Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet

Vincent Stuer
Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet
Borgerhoff & Lamberigts, 2021, 312 blz., EUR 27,99
ISBN: 9789463935142

Vincent Stuer schreef een boeiend biografisch verhaal zonder voetnoten over een van de meest fervente aanhangers van het Verdinaso van Joris van Severen, namelijk Frantz van Dorpe. Deze laatste was naast Verdinaos-kopstuk, ook  textielondernemer, verzetsman, fanatiek leopoldist, CVP-politicus en burgemeester van Sint-Niklaas.
Van Dorpe, afkomstig uit Kortrijk uit een zeer katholiek en welvarend gezin van elf kinderen, werd in het kleinseminarie van Roeselare flamingant. Een paar maal werd hij er gestraft omwille van het spreken van enkele woorden Nederlands. Zijn humaniora voltooide hij in Engeland waar zijn familie een onderkomen vond tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na de oorlog werd hij textielingenieur en werd in het familiebedrijf tewerkgesteld. In 1932 sloot hij zich aan bij het Verdinaso en werd hij een naaste medewerker van leider Van Severen. De elitegedachte was een kolfje naar de hand van de naar het fascisme neigende Van Dorpe, die ook menig antisemitisch artikel in het weekblad Hier Dinaso! publiceerde. Tot in 1939 er de klad in kwam. Van Dorpe verweet Van Severen zijn toenemende lethargie en passiviteit. Het gevolg was dat hij geroyeerd werd. Na Van Severens dood in mei 1940 probeerde Van Dorpe zich nog even te doen gelden binnen het Verdinaso. Tevergeefs. Hij verloor het pleit en diende nogmaals het veld te ruimen.
Van Dorpe was een energiek, weinig sympathiek en autoritair man die dag en nacht voor de ‘zaak’ werkte maar zijn gezin in grove mate verwaarloosde.  Tijdens de bezetting was hij actief in de weerstandsgroep Othello die vooral actief was in het landbouwverzet. Zelf streefde hij na de oorlog naar een autoritair regime met Leopold III als leider. Hij stak zijn misprijzen voor de naar Londen gevluchte regering niet onder stoelen of banken. Zeker toen de ‘Londenaars’ optraden als overwinnaars en de verzetsgroeperingen zoveel mogelijk aan de kant probeerden te zetten.
Na het aftreden van Leopold III trekt Van Dorpe zich terug in het zakenleven maar bleef actief in de CVP van het Waasland. In de jaren 1960 was hij voor deze partij burgemeester van Sint-Niklaas.
Vincent Stuer die achter de schermen voor de Europese politiek werkt en voor menig liberaal politicus speeches schrijft, schreef zijn biografie grotendeels aan de hand van het archief van Frantz van Dorpe. Vooral over zijn oorlogsperiode was tot op heden zo goed als niets bekend. Een vlot en toegankelijk boek. Jammer dat een register ontbreekt.

[Pieter Jan Verstraete - 10/07/2021]