Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars Jitske Jasperse 18/09/2021
Monument van mijn denken. Brieven & Redevoeringen (Vert. Jeroen Bons) Isocrates 14/09/2021
Antwerpen. De gloriejaren Michael Pye 14/09/2021
Dubbelblind (vert. Nicolette Hoekmeijer) Edward St Aubyn 14/09/2021
Tunnel 29. Liefde, spionage en verraad: de spectaculairste ontsnapping uit Oost-Berlijn Helena Merriman 14/09/2021
Victorien, ik hou van je Kees ‘t Hart 14/09/2021
2050 Peter Verhelst 14/09/2021
Levensmuren. De wereld rond mijn zomerhuis Nina Burton 14/09/2021
‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben.’ Een biografie van Felix de Boeck (1898-1995) David Veltman 14/09/2021
Nescio. Leven en werk van J.H.F. Grönloh Lieneke Frerichs 14/09/2021
De Sint-Pietersabdij in Oudenburg (Heraldiek van abdijen en kloosters 38) Jean Luc Meulemeester en Marc Van de Cruys 14/09/2021
Maria Magdalena. Kroongetuige, zondaar, feminist Loes Visch (red.) 14/09/2021
Een goede moeder Jan van Mersbergen 14/09/2021
Het proces van Sören Qvist Janet Lewis 14/09/2021
Virgula Sasja Janssen 14/09/2021
Oranje tegen Spanje (1500-1648) Edward De Maesschalck 14/09/2021
De overtocht – Filosofische blik op een psychose Berry Vorstenbosch 14/09/2021
Eleanor Marx: een leven Rachel Holmes 14/09/2021
Roeivlucht Mark van Tongele 14/09/2021
Het web van omtrek Paul Demets 14/09/2021
12345678910...Laatste

Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet

Vincent Stuer
Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet
Borgerhoff & Lamberigts, 2021, 312 blz., EUR 27,99
ISBN: 9789463935142

Vincent Stuer schreef een boeiend biografisch verhaal zonder voetnoten over een van de meest fervente aanhangers van het Verdinaso van Joris van Severen, namelijk Frantz van Dorpe. Deze laatste was naast Verdinaos-kopstuk, ook  textielondernemer, verzetsman, fanatiek leopoldist, CVP-politicus en burgemeester van Sint-Niklaas.
Van Dorpe, afkomstig uit Kortrijk uit een zeer katholiek en welvarend gezin van elf kinderen, werd in het kleinseminarie van Roeselare flamingant. Een paar maal werd hij er gestraft omwille van het spreken van enkele woorden Nederlands. Zijn humaniora voltooide hij in Engeland waar zijn familie een onderkomen vond tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na de oorlog werd hij textielingenieur en werd in het familiebedrijf tewerkgesteld. In 1932 sloot hij zich aan bij het Verdinaso en werd hij een naaste medewerker van leider Van Severen. De elitegedachte was een kolfje naar de hand van de naar het fascisme neigende Van Dorpe, die ook menig antisemitisch artikel in het weekblad Hier Dinaso! publiceerde. Tot in 1939 er de klad in kwam. Van Dorpe verweet Van Severen zijn toenemende lethargie en passiviteit. Het gevolg was dat hij geroyeerd werd. Na Van Severens dood in mei 1940 probeerde Van Dorpe zich nog even te doen gelden binnen het Verdinaso. Tevergeefs. Hij verloor het pleit en diende nogmaals het veld te ruimen.
Van Dorpe was een energiek, weinig sympathiek en autoritair man die dag en nacht voor de ‘zaak’ werkte maar zijn gezin in grove mate verwaarloosde.  Tijdens de bezetting was hij actief in de weerstandsgroep Othello die vooral actief was in het landbouwverzet. Zelf streefde hij na de oorlog naar een autoritair regime met Leopold III als leider. Hij stak zijn misprijzen voor de naar Londen gevluchte regering niet onder stoelen of banken. Zeker toen de ‘Londenaars’ optraden als overwinnaars en de verzetsgroeperingen zoveel mogelijk aan de kant probeerden te zetten.
Na het aftreden van Leopold III trekt Van Dorpe zich terug in het zakenleven maar bleef actief in de CVP van het Waasland. In de jaren 1960 was hij voor deze partij burgemeester van Sint-Niklaas.
Vincent Stuer die achter de schermen voor de Europese politiek werkt en voor menig liberaal politicus speeches schrijft, schreef zijn biografie grotendeels aan de hand van het archief van Frantz van Dorpe. Vooral over zijn oorlogsperiode was tot op heden zo goed als niets bekend. Een vlot en toegankelijk boek. Jammer dat een register ontbreekt.

[Pieter Jan Verstraete - 10/07/2021]