Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet

Vincent Stuer
Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet
Borgerhoff & Lamberigts, 2021, 312 blz., EUR 27,99
ISBN: 9789463935142

Vincent Stuer schreef een boeiend biografisch verhaal zonder voetnoten over een van de meest fervente aanhangers van het Verdinaso van Joris van Severen, namelijk Frantz van Dorpe. Deze laatste was naast Verdinaos-kopstuk, ook  textielondernemer, verzetsman, fanatiek leopoldist, CVP-politicus en burgemeester van Sint-Niklaas.
Van Dorpe, afkomstig uit Kortrijk uit een zeer katholiek en welvarend gezin van elf kinderen, werd in het kleinseminarie van Roeselare flamingant. Een paar maal werd hij er gestraft omwille van het spreken van enkele woorden Nederlands. Zijn humaniora voltooide hij in Engeland waar zijn familie een onderkomen vond tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na de oorlog werd hij textielingenieur en werd in het familiebedrijf tewerkgesteld. In 1932 sloot hij zich aan bij het Verdinaso en werd hij een naaste medewerker van leider Van Severen. De elitegedachte was een kolfje naar de hand van de naar het fascisme neigende Van Dorpe, die ook menig antisemitisch artikel in het weekblad Hier Dinaso! publiceerde. Tot in 1939 er de klad in kwam. Van Dorpe verweet Van Severen zijn toenemende lethargie en passiviteit. Het gevolg was dat hij geroyeerd werd. Na Van Severens dood in mei 1940 probeerde Van Dorpe zich nog even te doen gelden binnen het Verdinaso. Tevergeefs. Hij verloor het pleit en diende nogmaals het veld te ruimen.
Van Dorpe was een energiek, weinig sympathiek en autoritair man die dag en nacht voor de ‘zaak’ werkte maar zijn gezin in grove mate verwaarloosde.  Tijdens de bezetting was hij actief in de weerstandsgroep Othello die vooral actief was in het landbouwverzet. Zelf streefde hij na de oorlog naar een autoritair regime met Leopold III als leider. Hij stak zijn misprijzen voor de naar Londen gevluchte regering niet onder stoelen of banken. Zeker toen de ‘Londenaars’ optraden als overwinnaars en de verzetsgroeperingen zoveel mogelijk aan de kant probeerden te zetten.
Na het aftreden van Leopold III trekt Van Dorpe zich terug in het zakenleven maar bleef actief in de CVP van het Waasland. In de jaren 1960 was hij voor deze partij burgemeester van Sint-Niklaas.
Vincent Stuer die achter de schermen voor de Europese politiek werkt en voor menig liberaal politicus speeches schrijft, schreef zijn biografie grotendeels aan de hand van het archief van Frantz van Dorpe. Vooral over zijn oorlogsperiode was tot op heden zo goed als niets bekend. Een vlot en toegankelijk boek. Jammer dat een register ontbreekt.

[Pieter Jan Verstraete - 10/07/2021]