Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Victorien, ik hou van je

Kees ‘t Hart
Victorien, ik hou van je
Querido, 2021, 260 blz., EUR 21,99
ISBN: 9789021429441

‘Verhalen en ontboezemingen’: zo omschrijft Kees ‘t Hart de inhoud van zijn boek ‘Victorien, ik hou van je’. Vaak gaat het om herinneringen, ‘mijn madeleine is een mitrailleur’ (p. 78), maar evengoed om ‘een oefening in uitstel. Daar ben ik goed in’ , zoals hij het hier even aan voorafgaand in het verhaal ‘De mitrailleur’ weet te duiden. In het titel- en openingsverhaal van de bundel raakt ‘t Hart gefascineerd door de herinnering aan de liefdesverklaring die tussen 1980 en 1992 op een van de ijzeren bogen van de brug aan de Waalkade bij Nijmegen te lezen stond. Wie Victorien was – in werkelijkheid heette ze Victorine –  wordt snel duidelijk. ‘t Hart denkt terug aan zijn eindexamenfeest in 1964 bij  Victorine en haar zus Evelien. Het mooie aan de zoektocht van de auteur zit hem in deze bedenking: ‘Het niet willen weten ook, omdat kennis het geheim beschadigt.’ (p. 20) Hoe dan ook, werkelijkheid en fictie lopen door elkaar heen. Of de auteur dan ook echt een tip van de sluier licht als hij in zijn correspondentie met een studente vermeldt dat hij ‘inderdaad in Nijmegen een keer een liefdesverklaring aan een meisje op een muur heeft geschilderd’ (p. 38) doet er al bij al weinig toe. Wat primeert bij ‘t Hart is de manier waarop hij omgaat met herinneringen en die in een fictionele tekst gaat verwerken. Anekdotiek (de optredens die hij samen met Toon Tellegen verzorgt noemt hij ‘een reportage’) en meer doorleefde benaderingen (bijv. het reeds geciteerde verhaal ‘De mitrailleur’, waarin kindertijd en heden met elkaar worden vervlochten) geven het geheel een eigen toonaard. Boeiend zijn ook de verwijzingen naar zijn eigen Bildung als schrijver, o.a. over de invloed die auteurs als Gorter, Bordewijk, Thomas Mann… op hem hebben uitgeoefend.  Over Gorter bijv. luidt het: ‘Gorter schreef geen vraag- en aanbodgedichten, zoals verreweg de meeste Nederlandse poëzie nu, hij schreef poëzie die poëzie mogelijk maakte, hij bood poëzie aan, aanbodspoëzie, om taal mogelijk te maken, taal die ongehoord en dus leesbaar was. Geen consumententaal.’ (p. 151) In het spoor van zijn grote voorbeelden gaat Kees ‘t Hart zijn eigen weg als schrijver. De verhalen en ontboezemingen in ‘Victorien, ik hou van je’ laten je als lezer vaak monkelend meekijken in wat hem als mens en als auteur blijvend bezighoudt.

[Jooris van Hulle - 14/09/2021]