Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Monument van mijn denken. Brieven & Redevoeringen (Vert. Jeroen Bons)

Isocrates
Monument van mijn denken. Brieven & Redevoeringen (Vert. Jeroen Bons)
Historische Uitgeverij, 2021, 397 blz., EUR 35,00
ISBN: 9789065545770

Ondanks zijn enorme invloed op het programma van opleiding en vorming in de westerse beschaving bleef de naam van Isocrates (436-338 v.C.) minder bekend. Realistischer dan Plato en pragmatischer dan Aristoteles pleit de Atheense redenaar en leraar binnen een almaar complexere wereld voor een doelgerichte vorming van zijn leerlingen, als individu én als toekomstige burger zowel in de (Atheense) polis als in een panhelleense context. Hij houdt daarbij ook de gespannen verhouding van Hellas met de Perzen voor ogen. Voor Isocrates laat de beheersing van taal en stijlmiddelen toe een rol te spelen in de maatschappij en daarvoor zijn talent, techniek en ervaring van groot belang. Isocrates’ praktische filosofie is erop gericht goed te denken, te spreken en te handelen, waarbij het aanwenden van de juiste middelen op het juiste moment cruciaal is. Het bewaarde oeuvre van Isocrates, eenentwintig redevoeringen en negen brieven, weerspiegelt zijn filosofie en de literair-retorisch en retorisch-politieke verwerking ervan. Het theoretisch-retorisch werk van Cicero en Quintilianus is zonder de Griek ondenkbaar en ook de renaissance is erg schatplichtig aan Isocrates. Tot dusver werd er erg weinig van hem in het Nederlands vertaald, en alleen al daarom is deze selectieve vertaling bijzonder welkom. In vergelijking met het tekstvolume van de drie deeltjes in de Loebeditie heeft Jeroen Bons kwantitatief gezien de kleine helft omgezet, kwalitatief maakte hij een uitgebalanceerde en inhoudelijk uitstekende representatieve keuze uit Isocrates’ oeuvre. In zijn fundamentele en heldere inleiding maakt de vertaler gebruik van tal van citaten uit zijn vertaling. Op die manier voelt de theoretische introductie heel praktisch aan en fungeert ze als smaakmaker voor het corpus van de vertaling. De vertaling zelf doet recht aan de teneur van Isocrates’ retorische stijl met volzinnen en abondante retorische stijlmiddelen, zonder evenwel de stijl van de brontekst in het Nederlands te transponeren. Het ritmisch golvend en naturel Nederlands garandeert een intense leeservaring. Dit twintigste deel in de prestigieuze reeks “Filosofie & retorica” van Historische Uitgeverij vult niet alleen een enorme lacune aan in de vertaling van Oud-Griekse literatuur, het stimuleert ook het actuele denken over opleiding en vorming, staatszin en burgerlijke verantwoordelijkheid.

[Patrick Lateur - 14/09/2021]