Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen Betina Anton 27/05/2024
Masters of pop: 10 iconische muziekalbums die de wereld veranderden Jeroen D’hoe 27/05/2024
Vienna. Roman (vert. Annemarie Vlaming) Eva Menasse 27/05/2024
Theo Thijssen (1879-1943). Schrijver, schoolmeester, socialist Peter-Paul de Baar 27/05/2024
Literair vermaak in de zeventiende eeuw Jeroen Jansen 27/05/2024
Een ander leven Bart Moeyaert 21/05/2024
Zwijgende vaders. Het onbekende verhaal van de dwangarbeid Tim Overdiek 21/05/2024
De levens van Claus Mark Schaevers 21/05/2024
Het land achter de zee. Migranten na de Holocaust in detentiekampen op Cyprus. De reis van Emile Pimentel Vivian Beekman en Frans Blom 21/05/2024
Dodenval Christian de Coninck 21/05/2024
Der Naturen Bloeme. Uit het Middelnederlands vertaald door Ingrid Biesheuvel Jacob van Maerlant 21/05/2024
Oorlogsduif. Een familiekroniek Onno Blom 21/05/2024
De tienduizend dingen. Roman (Nawoord Hella S. Haasse) Maria Dermoût 16/05/2024
Beeldhonger – Hunger nach Bilden. Neue Wilde & Neue Leipziger Schule Ralph Keuning en Erik Lips 15/05/2024
Mensen naast het leven. Roman (vert. Irene Dirkes; nawoord Peter Graf) Ulrich Alexander Boschwitz 15/05/2024
Het xoanon Jan van Aken 15/05/2024
Ik wil koning zijn. De lotgevallen van het genie Johannes Esser David de Poel 15/05/2024
De eerste minister van de Republiek. De Hollandse raadpensionaris in de zeventiende eeuw Jaap de Haan 15/05/2024
Maximiliaan de Hénin-Liétard, graaf van Boussu (1542-1578). Van koninklijk stadhouder tot naaste medewerker van Oranje Piet Boon 15/05/2024
De inventieve middeleeuwen. Praktische kennis en kunde van voor het jaar 1000 Ria Paroubek-Groenewoud & Carine van Rhijn (red.) 15/05/2024
12345678910...Laatste

Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen

Betina Anton
Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen
Nieuw Amsterdam, 2024, 303 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789046832363

Josef Mengele deed als kamparts in Auschwitz en andere KZ-kampen gruwelijke en totaal zinloze experimenten op mensen en stuurde ontelbare slachtoffers naar de gaskamers. Mengele werd vooral berucht voor zijn experimenten op kinderen, en speciaal tweelingen, die uiterst pijnlijk en haast altijd de dood tot gevolg hadden. Van de drieduizend jongens en meisjes die de ‘Engel des Doods’ voor zijn proefnemingen ge(mis)bruikte, overleefden amper 183 de krankzinnige proeven. Zo werden de ogen van zijn slachtoffertjes ingespoten met een vloeistof om ze Arisch blauw te kleuren. 
De bekende Braziliaanse journaliste Betina Anton schreef onder de titel Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen een boek over de Braziliaanse periode van de beruchte SS-kamparts na 1945. Boek waaraan ze zes jaar werkte. Het was voor schrijfster een schok toen ze als zesjarige scholierster in 1985 meemaakte hoe de geliefde onderwijzeres, midden in de les, door de politie van Sao Paolo weggeleid werd. Later vernam ze dat haar onderwijzeres in 1979 de begrafenis had geregeld van de Duitser Wolfgang Gerhard, die na een zwempartij plots een beroerte gekregen had. 
In werkelijkheid heette de man Josef Mengele. Mede dankzij haar onderwijzeres en een netwerk van vrienden slaagde hij erin om gedurende 34 jaar uit handen van nazi-jagers, met vooraan de Israëlische geheime dienst Mossad, te blijven. Nooit werd hij verraden, ook niet toen er een bedrag van 3,4 miljoen dollar vindersloon op zijn hoofd stond. Velen dachten in december 1961 toen Adolf Eichmann opgepakt werd, dat het nu niet meer lang zou duren eer ook Mengele zou opgepakt worden. Hij bleef echter verborgen en sleet een ongestoord leven. In 1949 ontsnapte hij vanuit Beieren naar Zuid-Amerika, waar enkele dictators en nazi’s voor een veilig onderkomen zorgden. De meesten bleven trouw aan hun ideologie. Sommigen hingen tijdens de kerstperiode zelfs hakenkruisjes aan hun kerkstboom.
Op basis van interviews en talloze nieuwe bronnen reconstrueerde onderzoeksjournaliste Betina Anton het leven en de vlucht van Mengele. Ze verschaft ons, in haar vlot geschreven boek, een duidelijk beeld hoe de gewezen kamparts erin slaagde om gedurende heel zijn verdere leven in Brazilië uit handen van zijn vervolgers te blijven. Tevens krijgen we een goed uitgewerkt beeld van de personen die hem hielpen, en zelfs bereid waren hun eigen leven voor hem te riskeren.
Kleine leesletter, met twee fotokaternen in kleur, eindnoten, bibliografie en register. 

[Pieter Jan Verstraete - 27/05/2024]