Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Boerenpsalm Felix Timmermans 25/05/2022
Een heel dun laagje Moya De Feyter 25/05/2022
Catastrofe. Europa in oorlog 1914 Max Hastings 25/05/2022
Seks voor geld. Een geschiedenis van de prostitutie in België Helwin Hofman, Magaly Rodriguez Garcia en Pieter Vanhees (red.]) 25/05/2022
Hij wist het niet meer Wim Opbrouck 25/05/2022
Robrecht de Fries. Graaf van Vlaanderen, held van Holland Kees Nieuwenhuijsen 25/05/2022
De lezende mens. De betekenis van het boek voor ons bestaan Ruud Hisgen & Adriaan van der Weel 25/05/2022
De Adriatische Zee. Een geopolitieke reis door Zuidoost-Europa Robert D. Kaplan 25/05/2022
Tussentaal Esohe Weyden 25/05/2022
De trein naar Tibet. In het spoor van Alexandra David-Néel Maja Wolny 25/05/2022
April in Spanje (vert. Arie Storm) John Banville 25/05/2022
Drieduizend jaar navigatie op de sterren. Mythevorming en geschiedenis Siebren van der Werf 25/05/2022
Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk Guido Vanheeswijck 25/05/2022
Filips II. Onmachtig koning Geoffrey Parker 25/05/2022
Liefdessprookje (vert. Nini Wielink) Antonio Moresco 17/05/2022
De Val van de Taira, (vert. en toel. door Jos Vos) N.N. 17/05/2022
Het grote kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie Ron Guleij 17/05/2022
De jonge André Volten. The Splendor of Youth and Error Jonneke Jobsen, Jan Teeuwisse e.a. 17/05/2022
Aan een zijden draad. Herinneringen van een gedeporteerde Hans N. Andriesse 17/05/2022
Geluksvogels. Verzamelde verhalen (Vert. Yon Boeke en Patty Krone) Luigi Pirandello 17/05/2022
12345678910...Laatste

Boerenpsalm

Felix Timmermans
Boerenpsalm
Davidsfonds, 2022, 191 blz., EUR 29,99
ISBN: 9789022338858

Felix Timmermans (1886–1947) publiceerde zijn roman ‘Boerenpsalm’ in 1935, nadat hij voordien, zoals wijlen Gaston Durnez noteert in het Nawoord bij de heruitgave, afleveringen ervan had gepubliceerd in het tijdschrift De Nieuwe Gids, waarvan Willem Kloos toentertijd hoofdredacteur was. Dat de roman in eerste instantie ‘Engelen en verkens’ zou heten, inspireerde Bart van Loo tot de keuze van twee afbeeldingen van Koen Broucke op voor- en achterflap: de varkenskop en het Mariabeeld. Meteen een veelzeggende duiding van het boek: boer Wortel is, zoals we hem als lezer leren kennen doorheen zijn breed uitdijende monoloog, boer in hart en nieren, hij leeft en werk en zwoegt op ‘t veld en met en voor zijn dieren, zonder daarbij ooit maar één moment uit het oog te verliezen dat er meer is, dat de God van hierboven meekijkt en mee bepaalt wat aan gebeurtenissen zich voordoen is ‘s mensen leven.                                                   
Het portret dat Timmermans schetst van Boer Wortel, raakt aan het universele mens-zijn. Vreugde en verdriet, momenten van twijfel en vastberaden zekerheid (een soort van ‘rustige vastheid’ zou je het kunnen noemen) strijden om voorrang, doorkruisen het leven van de man die het niet zomaar in de schoot geworpen krijgt.                                                                                                         
Lezend, herlezend, proevend van de Timmermansiaanse rijkdom in de taal betreedt de lezer-van-nu een wereld die op het eerste gezicht misschien wel ver van hem blijkt af te staan, maar , zoals Van Loo schrijft in zijn ‘dank op voorhand’: ‘we zien hoe hij [boer Wortel] leeft als mens van vlees en bloed.’ (p. 10) Overigens: zelden heb ik een voorwoord bij een roman gelezen dat zo uitbundig, zo overtuigend, maar ook zo doodeerlijk overkomt als dit van Bart van Loo bij ‘Boerenspsalm’.  In samenhang met de illustraties die Koen Broucke bezorgde bij deze editie wordt zo een perfecte omkadering aangereikt voor de roman die, ook ruim tachtig jaar na de eerste publicatie ervan, hopelijk een ruim lezerspubliek zal bereiken.

[Jooris van Hulle - 25/05/2022]