Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Jan Van Eyck en Brugge

Jean Luc Meulemeester
Jan Van Eyck en Brugge
Stichting Kunstboek, 2019, 320 blz., EUR 59,90

Het olieverfschilderij “Onze-Lieve-Vrouw met het Kindje Jezus, St.-Joris, St.-Donaas en kanunnik van der Paele”, gemeenzaam “Madonna met kanunnik Joris van der Paele”  genoemd, is één van de bekendste werken uit het oeuvre van Jan van Eyck. Het is één van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de vijftiende eeuw en hét pronkstuk van de collectie Vlaamse Primitieven van het Brugse Groeningemuseum. Vlak voor de aanvang van het Van Eyck-jaar 2020 en de start van de prestigieuze tentoonstelling “Van Eyck. Een optische revolutie” in het MSK Gent, publiceerde kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester een lijvige publicatie, uitsluitend gewijd aan het overbekende paneel dat niet te zien zal zijn in de Gentse tentoonstelling. De auteur belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en de kunsthistorische traditie waarin het thuishoort. Aandacht wordt besteed aan de correcte titel van het werk, aan de drager en de lijst waarin het werk gevat is. Meulemeester gaat uitgebreid in op de compositie, de iconografie en de symboliek. Hij onderzoekt de inspiratiebronnen waardoor Jan van Eyck zich wellicht liet inspireren en  gaat ook dieper in op de invloed van het werk op latere kunstenaars. Alle afgebeelde figuren, Madonna met kind, St.-Joris, St.-Donaas en kanunnik van der Paele worden uitvoerig toegelicht. Uiteraard ontbreekt een uitvoerige biografische schets niet. Met het hoofdstuk “Brugge vergat Van Eyck niet” sluit Jean Luc Meulemeester deze lijvige studie af. Het resultaat is een bijzonder interessante en geslaagde synthese van het kunsthistorisch onderzoek van dit meesterwerk van Van Eyck. Zoals het hoort bij dergelijke studie bevat het boek ook een notenapparaat, een uitgebreide bibliografie en een personen- en plaatsindex. Een enkele keer kan de kwaliteit van een afbeelding beter, zoals bij het Montefeltro Altaarstuk van Piero della Francesca uit de Pinacoteca di Brera, Milaan. Dat doet evenwel geen afbreuk aan de waarde van deze boeiende en fraai uitgegeven studie. 

[Geert Swaenepoel - 04/02/2020]