Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Nederzettingen Sanneke van Hassel 17/03/2020
Breitner vs Israels. Vrienden en rivalen Frouke van Dijke (red.) 17/03/2020
Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800 Wim Blockmans 17/03/2020
CRUX. Martin Kobe - Mirjam Völker - Robert Seidel - Titus Schade Ralph Keuning, Larissa Kikol e.a. 17/03/2020
Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland Jenny Reynaerts 17/03/2020
Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen Herman Pleij 17/03/2020
Oog Eva Gerlach 17/03/2020
Jan Mankes. Schilder van tederheid Rémon van Gemeren 17/03/2020
Dag X Anne Pillen 17/03/2020
Meesterwerken uit Wenen Annelien Krul (red.) 17/03/2020
Mijn vaders hand Bart Chabot 17/03/2020
Zaailingen Anne-Fleur van der Heiden 17/03/2020
De geniale stad. Waarom Florence zoveel genieën voortbracht in haar gouden vijftiende eeuw Koen De Vos 17/03/2020
Buitengewoon & Betaalbaar Bouwen 4. Inspirerende en betaalbare verbouwingen en nieuwe eengezinswoningen Grégory Mees en Frank Berckmans (samenstellers) 17/03/2020
Het laatste gouden jaar. Nog meer 1913 Florian Illies 17/03/2020
Die Kunst ein Mensch zu sein Jesse Faber en Arnon Grunberg 17/03/2020
Lijfrente Vrouwkje Tuinman 17/03/2020
Zon. Gedichten Peter Verhelst 17/03/2020
Stedevaart Jan Brokken 17/03/2020
D.F. Malan. Profeet van de apartheid Lindie Koorts 17/03/2020
12345678910...Laatste

Jan Van Eyck en Brugge

Jean Luc Meulemeester
Jan Van Eyck en Brugge
Stichting Kunstboek, 2019, 320 blz., EUR 59,90

Het olieverfschilderij “Onze-Lieve-Vrouw met het Kindje Jezus, St.-Joris, St.-Donaas en kanunnik van der Paele”, gemeenzaam “Madonna met kanunnik Joris van der Paele”  genoemd, is één van de bekendste werken uit het oeuvre van Jan van Eyck. Het is één van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de vijftiende eeuw en hét pronkstuk van de collectie Vlaamse Primitieven van het Brugse Groeningemuseum. Vlak voor de aanvang van het Van Eyck-jaar 2020 en de start van de prestigieuze tentoonstelling “Van Eyck. Een optische revolutie” in het MSK Gent, publiceerde kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester een lijvige publicatie, uitsluitend gewijd aan het overbekende paneel dat niet te zien zal zijn in de Gentse tentoonstelling. De auteur belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en de kunsthistorische traditie waarin het thuishoort. Aandacht wordt besteed aan de correcte titel van het werk, aan de drager en de lijst waarin het werk gevat is. Meulemeester gaat uitgebreid in op de compositie, de iconografie en de symboliek. Hij onderzoekt de inspiratiebronnen waardoor Jan van Eyck zich wellicht liet inspireren en  gaat ook dieper in op de invloed van het werk op latere kunstenaars. Alle afgebeelde figuren, Madonna met kind, St.-Joris, St.-Donaas en kanunnik van der Paele worden uitvoerig toegelicht. Uiteraard ontbreekt een uitvoerige biografische schets niet. Met het hoofdstuk “Brugge vergat Van Eyck niet” sluit Jean Luc Meulemeester deze lijvige studie af. Het resultaat is een bijzonder interessante en geslaagde synthese van het kunsthistorisch onderzoek van dit meesterwerk van Van Eyck. Zoals het hoort bij dergelijke studie bevat het boek ook een notenapparaat, een uitgebreide bibliografie en een personen- en plaatsindex. Een enkele keer kan de kwaliteit van een afbeelding beter, zoals bij het Montefeltro Altaarstuk van Piero della Francesca uit de Pinacoteca di Brera, Milaan. Dat doet evenwel geen afbreuk aan de waarde van deze boeiende en fraai uitgegeven studie. 

[Geert Swaenepoel - 04/02/2020]