Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Gaston Eysselinck 1907-1953. In de voetsporen van Le Corbusier Marc Dubois 04/02/2020
De zeemogendheden. Hoe een maritieme mentaliteit de vrije wereld maakte Andrew Lambert 04/02/2020
De vergeten gesprekken met Hitler Eric Branca 04/02/2020
Gloria Koen Sels 04/02/2020
Jan Van Eyck en Brugge Jean Luc Meulemeester 04/02/2020
Rembrandt. Velázquez. Nederlandse en Spaanse meesters Gregor J. M. Weber e.a. 04/02/2020
Vetera et Nova. Opstellen & notities Patrick Lateur 04/02/2020
De kerk waakt in de slaapkamer. Liefde in de middeleeuwen Cas van Houtert 04/02/2020
Kleermaker in Auschwitz. Ide Leib Kartuz David van Turnhout en Dirk Verhofstadt 04/02/2020
Leonardo da Vinci. De nalatenschap van een genie Fabio Scaletti. Met een bijdrage van Martin Kemp 04/02/2020
De Russische klus. De geheime Amerikaanse reddingsoperatie bij de Russische hongersnood Douglas Smith 04/02/2020
Vrienden Tim Krabbé 04/02/2020
Lucifers bij de brand. Notities 2015-2019 Luc Devoldere 04/02/2020
Xerxes in Griekenland. De mythische oorlog tussen Oost en West Jona Lendering 04/02/2020
15 Eeuwen Nederlandse taal Nicoline van der Sijs 04/02/2020
Botanische kunst. Van de Renaissance tot de 19de eeuw Chiara Nepi (red.) 04/02/2020
Anne Frank was niet alleen. Het Merwedeplein, 1933-1945 Rian Verhoeven 04/02/2020
Op reis met Vlaamse meesters. Vijftig “schilderachtige” plekken vroeger en nu Jos Vandervelden 04/02/2020
Grappen voor de schutters Mazen Maarouf 04/02/2020
Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken & inspiratiebronnen Lara Voerman & Iwan Baan (beeldessay) 08/01/2020
12345678910...Laatste

Gloria

Koen Sels
Gloria
Het Balanseer, 2019, 156 blz., EUR 19,50

Als auteur van autobiografisch proza wist Koen Sels reeds  met ‘Generator’, zijn debuutroman, de aandacht te trekken. Terecht werd toen gewezen op het oorspronkelijk en onmodieus karakter van de tekst. Dat de beginzin van de roman nu aan het slot van ‘Gloria’ weer opduikt (‘Gloria kieperde de kist met duploblokken om’)  wijst erop dat hij verder gaat op de ingeslagen weg. Hoofdstuk 2 van ‘Gloria’ opent zo: ‘Gloria werd geboren op 7 juli van het lange, rare jaar 2016. In zijn herinnering bestond die periode uit slapeloze, doodvermoeide stukken tijd zonder chronologie.’ (p. 13) Sels heeft het al direct over de herinnering. Verder in de roman zal hij, reflecterend op de schrijfact, allusies en verwijzingen inbouwen naar het schrijfmoment zelf, dat zich eind 2018, begin 2019 situeert: ‘Papa schreef deze laatste woorden op de namiddag voor oudejaarsavond 2018’ (p. 148), ‘begin 2019 schoof hij niettemin met zinsdelen, schrapte wat hij dacht dat hoofdpersoontje niet zou willen lezen, later als ze groot was… ‘(p. 149) Papa blijkt, zoals eerder in de tekst al aangegeven werd, Koen te heten, ‘hoofdpersoontje’ is de naam die hij zijn dochter Gloria geeft omdat hij over haar wil schrijven, kortom: Goria getransformeerd tot romanpersonage. In wat op het omslag wordt omschreven als ‘een persoonlijk relaas in fragmenten’ zet Sels de impact die de geboorte van zijn dochtertje Gloria had en heeft op zijn leven, om in tekst. Hij heeft het over het ‘vreemde vaderschap’ dat hem dingen leert zien – ook in zijn diepste gemoed-  die hij voordien nooit had opgemerkt. Het gaat meer dan eens over ogenschijnlijk weinig beduidende, maar toch ook zo diep ingrijpende momenten die hem in zijn vaderrol bevestigen. Als hij:bijv. samen met zijn vrouw en Gloria in de speeltuin andere ouders ontmoet, moet hij vaststellen: ‘De kinderen, gezanten van hun volwassenen, genereerden blikken en gesprekken die anders nooit hadden plaatsgevonden.’ (p. 74) In wezen maakt Sels duidelijk dat Gloria een breuklijn markeert zin zijn leven. Zonder opdringerigheid, afgemeten en beheerst vertellend, blikt de auteur terug op wat in de periode van voor haar geboorte zijn leven beheerste en weinig positiefs te bieden had: depressies, drank, weinig of geen voldoening in de job die hij uitoefent… Wat hier had kunnen ontsporen in een sentimenteel relaas, wordt door Sels in effenaf schitterend proza omgebogen tot een aangrijpend en beklijvend tekstgeheel, waarin de lezer zelf zijn weg moet zien te vinden. Schrijvend over het schrijven van zijn ‘Gloria’, refererend aan op stapel staande teksten die schijnbaar moeten wijken voor de noodzaak het  nu over Gloria te hebben maar daarna toch weer komen opduiken: het toont aan hoe doordacht en beredeneerd alles zijn plaats komt opeisen in ‘Gloria’.   

[Jooris van Hulle - 04/02/2020]