Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Gesprekken met Mussolini Emil Ludwig 14/07/2020
Vijf tragedies (Oidipous, Antigone, Aias, Filoktetes, Elektra). Vertaald door Gerard Koolschijn Sofokles 14/07/2020
Droom of daad. De terugkeer van de Olympische Spelen naar Griekenland Fik Meijer 14/07/2020
De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht Martyn Rady 14/07/2020
Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht Martyn Rady 14/07/2020
Overstekend wild Herman Leenders 14/07/2020
Phineas’ feest Sophie Tak 14/07/2020
Vergeten helden. In het spoor van de Poolse bevrijders van Arromanches tot Wilhelmshaven Johannes vande Voorde en Dirk Verbeke 14/07/2020
Conscience. De terugkeer Mark Cloostermans 14/07/2020
Macht en moraal. Nagelaten werk. Vertaald en toegelicht door Peter Burgersdijk, Diederik Burgersdijk en Richard Hausen Cornelius Nepos 14/07/2020
Klassieke liefde. Eros en seks naar Ovidius Anton van Hooff 14/07/2020
Hauruck. Kati Heck Ben Eastham 14/07/2020
Heldenleven Jan Vanriet 14/07/2020
De tempeliers in de Lage Landen Jan Hosten 14/07/2020
Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse ridderorde Michel Van der Eycken 14/07/2020
Het groot verzet. De koers en Wereldoorlog II Geert de Vriese 14/07/2020
Het wolkenpaviljoen Jannie Regnerus 14/07/2020
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper Els Moors 25/06/2020
Plantage Wildlust Tessa Leuwsha 25/06/2020
De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949 Peter Romijn 25/06/2020
12345678910...Laatste

Een wrang feest: hoe velen de bevrijding niet overleefden

Marjolein Bax
Een wrang feest: hoe velen de bevrijding niet overleefden
Balans, 2020, 314 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789463820837

Op 4 mei 1945 capituleerden de Duitse troepen in Noordwest-Europa. In het toen nog bezette deel van Nederland, namelijk het westen van het land, bevonden zich nog 120.000 Duitse soldaten. Tot aan de algemene en onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland op 8 mei vielen er in West-Nederland nog 220 doden bij allerlei schietincidenten: 160 Nederlanders en zestig Duitsers. Hoe kon dat? Tv-redactrice Marjolein Bax schreef er een goed gedocumenteerd boek over.
In de capitulatievoorwaarden van 4 mei stond duidelijk gestipuleerd dat de Duitsers enkel maar door Canadese troepen mochten ontwapend worden. Tot aan hun komst (vanaf 7 mei) mochten de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), een door de westerse geallieerden afgedwongen koepelorganisatie van het Nederlandse verzet, niet gewapend op straat komen. Laat staan Duitsers aanhouden en ontwapenen. Maar zoals ook in ons land was het verzet in mei 1945 fenomenaal gegroeid — in Vlaanderen was dat al in de septemberdagen van 1944 het geval. Officiële cijfers geven aan dat tijdens de bezettingsjaren het Nederlandse verzet zo’n 25. à 45.000 leden telde; tijdens de meidagen liep dat cijfer op tot het gigantische 150. à 260.000 lieden. Een dorp in Friesland telde tijdens de jaren 1943/1944 acht verzetsmensen. Plots in mei 1945 vermenigvuldigde dat cijfer zich tot 168. 
Deze al of niet terechte weerstanders waren doorgaans goed bewapend door droppings. In mei 1945 waren deze lui, veelal jonge avontuurlijke types, in een doldrieste en overenthousiaste stemming om hun wapens te kunnen gebruiken. “We wilden ze te lijf”. Met ‘ze’ werden uiteraard de goedgetrainde en bewapende Duitsers bedoeld.
Tot aan de komst van de geallieerden liep er in het nog bezette deel van het land, tussen de feestvierende menigte, vanaf 5 mei een explosief mengsel rond van onrustige Duitse soldaten die niet wisten wat de toekomst zou brengen —heel wat onder hen vreesden naar de Sovjet-Unie gedeporteerd te zullen worden—, angstige collaborateurs en onbesuisde verzetslieden. De Duitsers wisten dat ze enkel de geallieerden dienden te gehoorzamen.
Tegen de bevelen in trok een aantal  bewapende BS’ers de straat op om het tegen de Duitsers op te nemen. Op diverse plaatsen in West-Nederland kwam het tot een reeks schietincidenten waarbij de BS’ers het meestal dienden af te leggen tegenover de Duitse bezetters. Bovendien kwamen hierbij een aantal onschuldige burgers om het leven. 
Wat aan de BS’ers wel was toegestaan, was het aanhouden van collaborateurs en het kaalscheren van zogenaamde moffenmeiden, meisjes en vrouwen die een relatie met Duitse soldaten hadden, of ervan verdacht werden. 
Voor haar boek met de terecht gekozen titel Een wrang feest deed Marjolein Bax vier jaar onderzoek. Ze bezocht archieven, las kranten uit die tijd, spoorde dagboekfragmenten op, legde contact met behulpzame dorpsarchivarissen en heemkundigen en zocht getuigen op. Het resultaat is een glashelder geschreven boek, geïllustreerd met een reeks foto’s van slachtoffers. Achteraan haar boek staat een overzichtslijst met alle geregistreerde schietincidenten tussen 4 en 8 mei 1945. 
Opmerkelijk is ook dat de Canadezen achteraf geen enkele Duitser ter verantwoording riepen. Tevens werd ieder Nederlands verzoek tot uitlevering geweigerd. Wellicht had dat te maken omdat de BS zich niet aan de overeenkomst van 4 mei gehouden hadden. Van Nederlandse zijde werden de meeste doden van na 4 mei 1945 niet erkend als oorlogsslachtoffers, waardoor een uitkering uitbleef en sommige gezinnen in diepe armoede gestort werden.
Een historisch gefundeerd boek dat voor veel lezers een openbaring zal zijn. 
Met eindnoten en bibliografie. Een register ontbreekt.

[Pieter Jan Verstraete - 09/05/2020]