Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Hendrik Werkman. Van Voerman tot Baalschem Han Steenbruggen (sam.) 28/11/2020
De verlichte middeleeuwen. Een ontdekkingsreis door de middeleeuwse wetenschap Seb Falk 28/11/2020
Een man met goede schoenen Rob van Essen 28/11/2020
De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbare staatsman Johan Snel 28/11/2020
De Finse weduwe Mark Cloostermans 28/11/2020
Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting Ilja Leonard Pfeijffer 28/11/2020
De middeleeuwers. Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900 Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk 28/11/2020
Handgeschreven Huub Oosterhuis 28/11/2020
De oren van Rembrandt. Oog voor het oor in de portretkunst. De oren van Rembrandt door de ogen van Jan van Driel Wim van der Beek 28/11/2020
De Ploeg extra muros. Laren-Drachten-Schwerin-Oranjewoud-Lódz-Amsterdam Peter Jordens e.a. 25/11/2020
75 Jaar bevrijding, 1944-1945. Het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van dag tot dag Lambert Teuwissen, Mirjam van Elburg, Marieke de Vries, Annelies Hoelen en Olaf Hartjens 25/11/2020
De misplaatste sollicitant Leónidas Lamborghini (vert. Bodil Ponte) 25/11/2020
Karel en ik. Memento van Gustave van de Woestyne Johan De Smet, Leo Jansen, Peter Theunynck en Hans Vandevoorde (tekstbezorging en commentaar) 25/11/2020
Zonder papieren. Honderd humane gedichten (1950-2020) & Uitnodiging tot een poëzieautomaat Hans Magnus Enzensberger 25/11/2020
Voor de liefste. Russische liefdesverhalen Isaak Babel e.a. 25/11/2020
Verloren adel. De laatste dagen van de Russische aristocratie Douglas Smith 25/11/2020
Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis Gert Oostindie 25/11/2020
Muizen en mensen John Steinbeck, Rébecca Dautremer (ill.) 25/11/2020
Ofwa Geert Buelens 25/11/2020
Trofee Gaea Schoeters 23/11/2020
12345678910...Laatste

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper

Els Moors
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper
Poëziecentrum, 2020, 226 blz., EUR 17,00
ISBN: 9789056553685

"Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper" is de verzameling van alle gedichten die Els Moors (1976) schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Els Moors was ‘dichter des vaderlands’ in 2018-2019, in navolging van Charles Ducal en Laurence Veille. Na ‘Eerste woorden’, valt de bundel valt uiteen in twee delen. In ‘Eerste woorden/De eerste woorden van Els Moors als Dichter des Vaderlands’ licht de dichter haar aanvaarding van de opdracht en ook haar poëtica toe, waarbij zij o.a. terug valt op de filosoof Alain Badiou en zijn publicatie ‘Que pense le poème?’ : ‘dichters gemankeerde filosofen moeten blijven’ (p.26).  
Het eerste grote deel van de bundel zijn de gedichten ‘Dichter des Vaderlands’. Twaalf gedichten, aangeduid met Romeinse cijfers, waarvan I en V een cyclus van meerdere gedichten.  I omvat 8 gedichten ‘Naar aanleiding van “De Ronde van België” (samen met Laurence Veille ondernomen), V 6 gedichten. In de gedichten zijn de natuur en de kosmos belangrijke motieven die de thema’s tijdigheid en eeuwigheid aan elkaar verbinden. De dood wordt aangesproken in   “Dichter des Vaderlands VI”: ‘dood jij bent mooier/dan het meisje van barnsteen/dat hier uit de schaduw treedt/zij vangt het licht//met haar gezicht maar/jouw glimlach dood/ligt als een dove melodie/te wachten en te waken//op alle gezichten die ik zie/en ik verbaas me telkens weer/hoe jij iedereen zult raken/met jouw stalen wet//door het dichtste duister vreet/hoe elke ijle niet gehoorde kreet/jouw zeis verraadt//hoe onder jouw toegewijde blik/en aan jouw bleke zijde//niemand ooit nog slapen gaat (p.118). De gedichten zijn in de drie landstalen opgenomen en enkele ook in het Arabisch en het Afrikaans. De toelichting  in een aansluitend ‘Addendum’ stelt de lezer in staat de gedichten te situeren en beter te begrijpen.
In een tweede deel ‘Zeven laatste woorden va Christus’ zijn gedichten opgenomen van Els Moors en Laurence Veille rond dit thema. De (7) Nederlandtalige gedichten zijn in ook in Franse vertaling opgenomen en vice versa, de (8) gedichten van Laurence Veille in Nederlandse vertaling.  
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is een lijvige bundel geworden, waar de diverse ‘taalgemeenschappen’ elkaar vinden, of zoals de  Els Moors stelt in het Addendum bij XII ‘Vluchteling’: “De poëzie zal het eeuwige, dat in elk van ons op woorden wacht, verwelkomen en waar ook ter wereld, in welke taal dan ook, laten thuiskomen”. (p.177)

[Stefaan Pennynck - 25/06/2020]