Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper

Els Moors
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper
Poëziecentrum, 2020, 226 blz., EUR 17,00
ISBN: 9789056553685

"Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper" is de verzameling van alle gedichten die Els Moors (1976) schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Els Moors was ‘dichter des vaderlands’ in 2018-2019, in navolging van Charles Ducal en Laurence Veille. Na ‘Eerste woorden’, valt de bundel valt uiteen in twee delen. In ‘Eerste woorden/De eerste woorden van Els Moors als Dichter des Vaderlands’ licht de dichter haar aanvaarding van de opdracht en ook haar poëtica toe, waarbij zij o.a. terug valt op de filosoof Alain Badiou en zijn publicatie ‘Que pense le poème?’ : ‘dichters gemankeerde filosofen moeten blijven’ (p.26).  
Het eerste grote deel van de bundel zijn de gedichten ‘Dichter des Vaderlands’. Twaalf gedichten, aangeduid met Romeinse cijfers, waarvan I en V een cyclus van meerdere gedichten.  I omvat 8 gedichten ‘Naar aanleiding van “De Ronde van België” (samen met Laurence Veille ondernomen), V 6 gedichten. In de gedichten zijn de natuur en de kosmos belangrijke motieven die de thema’s tijdigheid en eeuwigheid aan elkaar verbinden. De dood wordt aangesproken in   “Dichter des Vaderlands VI”: ‘dood jij bent mooier/dan het meisje van barnsteen/dat hier uit de schaduw treedt/zij vangt het licht//met haar gezicht maar/jouw glimlach dood/ligt als een dove melodie/te wachten en te waken//op alle gezichten die ik zie/en ik verbaas me telkens weer/hoe jij iedereen zult raken/met jouw stalen wet//door het dichtste duister vreet/hoe elke ijle niet gehoorde kreet/jouw zeis verraadt//hoe onder jouw toegewijde blik/en aan jouw bleke zijde//niemand ooit nog slapen gaat (p.118). De gedichten zijn in de drie landstalen opgenomen en enkele ook in het Arabisch en het Afrikaans. De toelichting  in een aansluitend ‘Addendum’ stelt de lezer in staat de gedichten te situeren en beter te begrijpen.
In een tweede deel ‘Zeven laatste woorden va Christus’ zijn gedichten opgenomen van Els Moors en Laurence Veille rond dit thema. De (7) Nederlandtalige gedichten zijn in ook in Franse vertaling opgenomen en vice versa, de (8) gedichten van Laurence Veille in Nederlandse vertaling.  
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is een lijvige bundel geworden, waar de diverse ‘taalgemeenschappen’ elkaar vinden, of zoals de  Els Moors stelt in het Addendum bij XII ‘Vluchteling’: “De poëzie zal het eeuwige, dat in elk van ons op woorden wacht, verwelkomen en waar ook ter wereld, in welke taal dan ook, laten thuiskomen”. (p.177)

[Stefaan Pennynck - 25/06/2020]