Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Gesprekken met Mussolini Emil Ludwig 14/07/2020
Vijf tragedies (Oidipous, Antigone, Aias, Filoktetes, Elektra). Vertaald door Gerard Koolschijn Sofokles 14/07/2020
Droom of daad. De terugkeer van de Olympische Spelen naar Griekenland Fik Meijer 14/07/2020
De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht Martyn Rady 14/07/2020
Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht Martyn Rady 14/07/2020
Overstekend wild Herman Leenders 14/07/2020
Phineas’ feest Sophie Tak 14/07/2020
Vergeten helden. In het spoor van de Poolse bevrijders van Arromanches tot Wilhelmshaven Johannes vande Voorde en Dirk Verbeke 14/07/2020
Conscience. De terugkeer Mark Cloostermans 14/07/2020
Macht en moraal. Nagelaten werk. Vertaald en toegelicht door Peter Burgersdijk, Diederik Burgersdijk en Richard Hausen Cornelius Nepos 14/07/2020
Klassieke liefde. Eros en seks naar Ovidius Anton van Hooff 14/07/2020
Hauruck. Kati Heck Ben Eastham 14/07/2020
Heldenleven Jan Vanriet 14/07/2020
De tempeliers in de Lage Landen Jan Hosten 14/07/2020
Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse ridderorde Michel Van der Eycken 14/07/2020
Het groot verzet. De koers en Wereldoorlog II Geert de Vriese 14/07/2020
Het wolkenpaviljoen Jannie Regnerus 14/07/2020
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper Els Moors 25/06/2020
Plantage Wildlust Tessa Leuwsha 25/06/2020
De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949 Peter Romijn 25/06/2020
12345678910...Laatste

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper

Els Moors
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper
Poëziecentrum, 2020, 226 blz., EUR 17,00
ISBN: 9789056553685

"Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper" is de verzameling van alle gedichten die Els Moors (1976) schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Els Moors was ‘dichter des vaderlands’ in 2018-2019, in navolging van Charles Ducal en Laurence Veille. Na ‘Eerste woorden’, valt de bundel valt uiteen in twee delen. In ‘Eerste woorden/De eerste woorden van Els Moors als Dichter des Vaderlands’ licht de dichter haar aanvaarding van de opdracht en ook haar poëtica toe, waarbij zij o.a. terug valt op de filosoof Alain Badiou en zijn publicatie ‘Que pense le poème?’ : ‘dichters gemankeerde filosofen moeten blijven’ (p.26).  
Het eerste grote deel van de bundel zijn de gedichten ‘Dichter des Vaderlands’. Twaalf gedichten, aangeduid met Romeinse cijfers, waarvan I en V een cyclus van meerdere gedichten.  I omvat 8 gedichten ‘Naar aanleiding van “De Ronde van België” (samen met Laurence Veille ondernomen), V 6 gedichten. In de gedichten zijn de natuur en de kosmos belangrijke motieven die de thema’s tijdigheid en eeuwigheid aan elkaar verbinden. De dood wordt aangesproken in   “Dichter des Vaderlands VI”: ‘dood jij bent mooier/dan het meisje van barnsteen/dat hier uit de schaduw treedt/zij vangt het licht//met haar gezicht maar/jouw glimlach dood/ligt als een dove melodie/te wachten en te waken//op alle gezichten die ik zie/en ik verbaas me telkens weer/hoe jij iedereen zult raken/met jouw stalen wet//door het dichtste duister vreet/hoe elke ijle niet gehoorde kreet/jouw zeis verraadt//hoe onder jouw toegewijde blik/en aan jouw bleke zijde//niemand ooit nog slapen gaat (p.118). De gedichten zijn in de drie landstalen opgenomen en enkele ook in het Arabisch en het Afrikaans. De toelichting  in een aansluitend ‘Addendum’ stelt de lezer in staat de gedichten te situeren en beter te begrijpen.
In een tweede deel ‘Zeven laatste woorden va Christus’ zijn gedichten opgenomen van Els Moors en Laurence Veille rond dit thema. De (7) Nederlandtalige gedichten zijn in ook in Franse vertaling opgenomen en vice versa, de (8) gedichten van Laurence Veille in Nederlandse vertaling.  
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is een lijvige bundel geworden, waar de diverse ‘taalgemeenschappen’ elkaar vinden, of zoals de  Els Moors stelt in het Addendum bij XII ‘Vluchteling’: “De poëzie zal het eeuwige, dat in elk van ons op woorden wacht, verwelkomen en waar ook ter wereld, in welke taal dan ook, laten thuiskomen”. (p.177)

[Stefaan Pennynck - 25/06/2020]