Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper

Els Moors
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper
Poëziecentrum, 2020, 226 blz., EUR 17,00
ISBN: 9789056553685

"Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper" is de verzameling van alle gedichten die Els Moors (1976) schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Els Moors was ‘dichter des vaderlands’ in 2018-2019, in navolging van Charles Ducal en Laurence Veille. Na ‘Eerste woorden’, valt de bundel valt uiteen in twee delen. In ‘Eerste woorden/De eerste woorden van Els Moors als Dichter des Vaderlands’ licht de dichter haar aanvaarding van de opdracht en ook haar poëtica toe, waarbij zij o.a. terug valt op de filosoof Alain Badiou en zijn publicatie ‘Que pense le poème?’ : ‘dichters gemankeerde filosofen moeten blijven’ (p.26).  
Het eerste grote deel van de bundel zijn de gedichten ‘Dichter des Vaderlands’. Twaalf gedichten, aangeduid met Romeinse cijfers, waarvan I en V een cyclus van meerdere gedichten.  I omvat 8 gedichten ‘Naar aanleiding van “De Ronde van België” (samen met Laurence Veille ondernomen), V 6 gedichten. In de gedichten zijn de natuur en de kosmos belangrijke motieven die de thema’s tijdigheid en eeuwigheid aan elkaar verbinden. De dood wordt aangesproken in   “Dichter des Vaderlands VI”: ‘dood jij bent mooier/dan het meisje van barnsteen/dat hier uit de schaduw treedt/zij vangt het licht//met haar gezicht maar/jouw glimlach dood/ligt als een dove melodie/te wachten en te waken//op alle gezichten die ik zie/en ik verbaas me telkens weer/hoe jij iedereen zult raken/met jouw stalen wet//door het dichtste duister vreet/hoe elke ijle niet gehoorde kreet/jouw zeis verraadt//hoe onder jouw toegewijde blik/en aan jouw bleke zijde//niemand ooit nog slapen gaat (p.118). De gedichten zijn in de drie landstalen opgenomen en enkele ook in het Arabisch en het Afrikaans. De toelichting  in een aansluitend ‘Addendum’ stelt de lezer in staat de gedichten te situeren en beter te begrijpen.
In een tweede deel ‘Zeven laatste woorden va Christus’ zijn gedichten opgenomen van Els Moors en Laurence Veille rond dit thema. De (7) Nederlandtalige gedichten zijn in ook in Franse vertaling opgenomen en vice versa, de (8) gedichten van Laurence Veille in Nederlandse vertaling.  
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is een lijvige bundel geworden, waar de diverse ‘taalgemeenschappen’ elkaar vinden, of zoals de  Els Moors stelt in het Addendum bij XII ‘Vluchteling’: “De poëzie zal het eeuwige, dat in elk van ons op woorden wacht, verwelkomen en waar ook ter wereld, in welke taal dan ook, laten thuiskomen”. (p.177)

[Stefaan Pennynck - 25/06/2020]