Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq

Julia Blackburn
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq
De Bezige Bij, 2020, 64 blz., EUR 20,99
ISBN: 9789403199900

Over de aanpak van haar gedichten over Marie-Thérèse Walter, de minnares en muze van Pablo Picasso tot zij plaats moest maken voor fotografe Dora Maar, schrijft Julia Blackburn is een soort vooraf: ‘4 juli 2018 en ineens bedenk ik dat ik over haar zou kunnen schrijven in de eerste persoon. Ze was zeventien toen ze hem ontmoette, hij was zesenveertig.’  In 42 gedichten, die in hun verhalend karakter dicht aanleunen bij het proza en het allerminst moeten hebben van poëtische kunstgrepen, biedt Blackburn de lezer een inkijk in het gemoed van Walter. Biografische realia (onder meer het bezoek aan de grote Picasso-expositie in 1932 waarop Olga, de vrouw van de schilder, de naaktportretten van M.-Th. Walter moet hebben gezien, ‘ze moet zich hebben afgevraagd / wat mijn naam was , / mijn leeftijd, / hoe mijn stem klonk.’ – gedicht 22) wisselen af met vragen die leven in de verbeelding van de dichteres. De vragen die Blackburn zich stelt worden geprojecteerd binnen de leef- en denkwereld van Walter. Opmerkelijk is in dit opzicht onder meer gedicht 29 waarin Walter haar ‘Verlangen’ onder woorden brengt: ‘Gaf hij om mij, / degene die ik was / toen / bij hem? /  Of gaf hij alleen /  om de kunst /  die de vorm  / van mij kreeg?’ // Hij maakte zoveel schilderijen / van onze tijd samen; / ik vraag me af / of ze / deels / ook / mijn verdienste zijn.’ De verbrokkelde verzenstructuur valt hier perfect samen met de onzekerheid die blijvend aan het gemoed van Walter moet hebben geknaagd. En even indringend is gedicht 38, getiteld ‘Kind’, waarin Walter terugblikt op wat haar geliefde heeft gedaan met haar jeugd: ‘Ik kon toen niet / de overstap / naar de volwassenheid maken, / uit angst het gevoel / van die liefde / te verliezen.’  Dat Walter in 1977, drie jaar na de dood van haar geliefde, zelfmoord pleegde, laat aanvoelen hoe sterk zij is blijven aanleunen tegen de man die haar voor het leven getekend heeft. De speels-eenvoudige tekeningen van Jeffrey Fisher, accentueren de compromisloze aanpak van Blackburn. Juist die aanpak maakt dat de lezer meeleeft met de vrouw die in de bundel aan het woord komt.

[Jooris van Hulle - 14/09/2020]