Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq

Julia Blackburn
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq
De Bezige Bij, 2020, 64 blz., EUR 20,99
ISBN: 9789403199900

Over de aanpak van haar gedichten over Marie-Thérèse Walter, de minnares en muze van Pablo Picasso tot zij plaats moest maken voor fotografe Dora Maar, schrijft Julia Blackburn is een soort vooraf: ‘4 juli 2018 en ineens bedenk ik dat ik over haar zou kunnen schrijven in de eerste persoon. Ze was zeventien toen ze hem ontmoette, hij was zesenveertig.’  In 42 gedichten, die in hun verhalend karakter dicht aanleunen bij het proza en het allerminst moeten hebben van poëtische kunstgrepen, biedt Blackburn de lezer een inkijk in het gemoed van Walter. Biografische realia (onder meer het bezoek aan de grote Picasso-expositie in 1932 waarop Olga, de vrouw van de schilder, de naaktportretten van M.-Th. Walter moet hebben gezien, ‘ze moet zich hebben afgevraagd / wat mijn naam was , / mijn leeftijd, / hoe mijn stem klonk.’ – gedicht 22) wisselen af met vragen die leven in de verbeelding van de dichteres. De vragen die Blackburn zich stelt worden geprojecteerd binnen de leef- en denkwereld van Walter. Opmerkelijk is in dit opzicht onder meer gedicht 29 waarin Walter haar ‘Verlangen’ onder woorden brengt: ‘Gaf hij om mij, / degene die ik was / toen / bij hem? /  Of gaf hij alleen /  om de kunst /  die de vorm  / van mij kreeg?’ // Hij maakte zoveel schilderijen / van onze tijd samen; / ik vraag me af / of ze / deels / ook / mijn verdienste zijn.’ De verbrokkelde verzenstructuur valt hier perfect samen met de onzekerheid die blijvend aan het gemoed van Walter moet hebben geknaagd. En even indringend is gedicht 38, getiteld ‘Kind’, waarin Walter terugblikt op wat haar geliefde heeft gedaan met haar jeugd: ‘Ik kon toen niet / de overstap / naar de volwassenheid maken, / uit angst het gevoel / van die liefde / te verliezen.’  Dat Walter in 1977, drie jaar na de dood van haar geliefde, zelfmoord pleegde, laat aanvoelen hoe sterk zij is blijven aanleunen tegen de man die haar voor het leven getekend heeft. De speels-eenvoudige tekeningen van Jeffrey Fisher, accentueren de compromisloze aanpak van Blackburn. Juist die aanpak maakt dat de lezer meeleeft met de vrouw die in de bundel aan het woord komt.

[Jooris van Hulle - 14/09/2020]