Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq

Julia Blackburn
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq
De Bezige Bij, 2020, 64 blz., EUR 20,99
ISBN: 9789403199900

Over de aanpak van haar gedichten over Marie-Thérèse Walter, de minnares en muze van Pablo Picasso tot zij plaats moest maken voor fotografe Dora Maar, schrijft Julia Blackburn is een soort vooraf: ‘4 juli 2018 en ineens bedenk ik dat ik over haar zou kunnen schrijven in de eerste persoon. Ze was zeventien toen ze hem ontmoette, hij was zesenveertig.’  In 42 gedichten, die in hun verhalend karakter dicht aanleunen bij het proza en het allerminst moeten hebben van poëtische kunstgrepen, biedt Blackburn de lezer een inkijk in het gemoed van Walter. Biografische realia (onder meer het bezoek aan de grote Picasso-expositie in 1932 waarop Olga, de vrouw van de schilder, de naaktportretten van M.-Th. Walter moet hebben gezien, ‘ze moet zich hebben afgevraagd / wat mijn naam was , / mijn leeftijd, / hoe mijn stem klonk.’ – gedicht 22) wisselen af met vragen die leven in de verbeelding van de dichteres. De vragen die Blackburn zich stelt worden geprojecteerd binnen de leef- en denkwereld van Walter. Opmerkelijk is in dit opzicht onder meer gedicht 29 waarin Walter haar ‘Verlangen’ onder woorden brengt: ‘Gaf hij om mij, / degene die ik was / toen / bij hem? /  Of gaf hij alleen /  om de kunst /  die de vorm  / van mij kreeg?’ // Hij maakte zoveel schilderijen / van onze tijd samen; / ik vraag me af / of ze / deels / ook / mijn verdienste zijn.’ De verbrokkelde verzenstructuur valt hier perfect samen met de onzekerheid die blijvend aan het gemoed van Walter moet hebben geknaagd. En even indringend is gedicht 38, getiteld ‘Kind’, waarin Walter terugblikt op wat haar geliefde heeft gedaan met haar jeugd: ‘Ik kon toen niet / de overstap / naar de volwassenheid maken, / uit angst het gevoel / van die liefde / te verliezen.’  Dat Walter in 1977, drie jaar na de dood van haar geliefde, zelfmoord pleegde, laat aanvoelen hoe sterk zij is blijven aanleunen tegen de man die haar voor het leven getekend heeft. De speels-eenvoudige tekeningen van Jeffrey Fisher, accentueren de compromisloze aanpak van Blackburn. Juist die aanpak maakt dat de lezer meeleeft met de vrouw die in de bundel aan het woord komt.

[Jooris van Hulle - 14/09/2020]