Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik Michal Citroen 05/05/2021
Dodenberg Christian de Coninck 05/05/2021
Het huis van de dichter Herman Leenders 05/05/2021
Sabines oorlog: hoe mijn moeder de kampen overleefde Eva Taylor-Tazelaar 05/05/2021
Overleven als Nacht und Nebel. Een verhaal van twee jaar geweld en ontbering Pieter Paul Baeten 05/05/2021
Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer Thomas Merton 05/05/2021
De kast Leo Pleysier 05/05/2021
Ik is een ander – Septologie III-V Jon Fosse 05/05/2021
De doden voorbij Jo Claes 05/05/2021
Ik schrijf gedichten omdat ik een toeval ben Jidi Majia 05/05/2021
Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië Guido van Hengel 05/05/2021
Erasmus dwarsdenker. Een biografie Sandra Langereis 05/05/2021
Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië Reggie Baay 05/05/2021
Het leugenlabyrint Paul Binnerts 05/05/2021
Op de weg van Appia. Een capriccio reisgedicht van Rome naar Brindisi, met tekeningen van Bart Pluym Michaël Vandebril 28/04/2021
XVI. De zinderende 16e eeuw. Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen Francis Weyns 28/04/2021
Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie Aad P. de Klerk 28/04/2021
Churchill en de Blitz Erik Larson 28/04/2021
Napoleon de Grote Andrew Roberts 28/04/2021
Vrijheid. Een woelige geschiedenis Annelien de Dijn 28/04/2021
12345678910...Laatste

Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen

Jonathan J. Moore
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
Davidsfonds, 2020, 224 blz., EUR 29,99
ISBN: 9789002269134

Van de Australische historicus Jonathan Moore, van wie eerder al Galg en guillotine. Executies door de eeuwen heen en Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen werden vertaald, wordt nu Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen gepubliceerd. Dit boek is gelijkaardig vorm gegeven als de vorige werken, heeft dus een drukke lay-out en mikt ook nu duidelijk op een groot publiek.
Al in de inleiding springt Jonathan J. Moore van de veenlijken uit de ijzertijd naar o.a. de Azteekse mensenoffers, de Spaanse inquisitie, de Boksers in China, de sarinaanslagen in de metro van Tokio, de Orde van de Zonnetempel, de nazistische SS, de Ku Klux Klan, criminele broederschappen, de vrijmetselarij, de Beierse illuminati, de rozenkruisers en het veemgericht in Duitsland om te eindigen met de Bilderbergconferentie. Zo doende wordt het ‘door de eeuwen heen’ van de ondertitel wel waargemaakt. De auteur raadt de lezer aan te genieten ‘van het uitstapje naar deze extreme sekten en geheimzinnige genootschappen. De inhoud kan afschrikken en de feiten kunnen moeilijk te verifiëren zijn, maar we hebben er alles aan gedaan om tot de waarheid te komen.’ Dat zal dan wel, maar nergens legt de auteur uit hoe dan wel. Hij definieert evenmin nergens adequaat wat een sekte is, terwijl genootschap een zeer ruime term is.
De indeling in vijf hoofdstukken, namelijk laatste-oordeelsekten, zelfmoordsekten, dodelijke sekten, oude ordes en moderne geheime genootschappen, suggereert een zekere wetenschappelijkheid, die echter bij nadere lezing niet overeind blijft. Het onderscheid in de twee eerste hoofdstukken, laatste-oordeelsekten en zelfmoordsekten, blijft dun. De auteur spitst zich vooral toe op de meest spectaculaire ‘sekten’ na de Tweede Wereldoorlog, die de internationale media haalden. De grafvondst van de Sumerische koningen van Ur met 74 ‘dienaren’ bestempelen als een zelfmoordsekte blijft toch wat kort door de bocht in een hoofdstuk dat verder vooral bestaat uit het verhaal van Jim Jones en de Peoples Temple en van de Orde van de Zonnetempel. Het hoofdstuk ‘Dodelijke sekten’ gooit de mensenoffers van de Azteken, de Europese veenlijken uit de ijzertijd, de assassijnen, de Thugs in India, de Boksers in China en de Manson family op één hoop. Het hoofdstuk ‘Oude ordes’ is zo mogelijk nog meer verscheiden met de Spaanse inquisitie, de katharen, de tempeliers, de illuminati, de vrijmetselaars, de rozenkruisers en het veemgericht. Wat de auteur schrijft over de Spaanse inquisitie, de katharen en de tempeliers is gericht op sensatie, maar strookt weinig met onze gangbare historische kennis. In het laatste hoofdstuk ‘Moderne geheime genootschappen’ passeren dan de Ku Klux Klan, de Bilderbergconferentie, de georganiseerde misdaadsyndicaten, zoals de Cosa Nostra, en Opus Dei de revue. Door alles op één hoop te gooien voedt de auteur complottheorieën, waarvan de aanhangers hier hun gading zullen kunnen vinden, ook al was dat misschien niet zijn bedoeling.
Dat John Moore graag onbekende aspecten van de geschiedenis onderzoekt, getuige deze en vorige publicaties, moge duidelijk zijn, maar heeft weinig van doen met ernstige geschiedeniswetenschap. Een werk als dit laat zich dan misschien wel vlot lezen, niet in het minst door de talrijke anekdotes, maar draagt weinig bij tot veel historisch inzicht.

[Walter Smits - 13/10/2020]