Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen

Jonathan J. Moore
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
Davidsfonds, 2020, 224 blz., EUR 29,99
ISBN: 9789002269134

Van de Australische historicus Jonathan Moore, van wie eerder al Galg en guillotine. Executies door de eeuwen heen en Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen werden vertaald, wordt nu Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen gepubliceerd. Dit boek is gelijkaardig vorm gegeven als de vorige werken, heeft dus een drukke lay-out en mikt ook nu duidelijk op een groot publiek.
Al in de inleiding springt Jonathan J. Moore van de veenlijken uit de ijzertijd naar o.a. de Azteekse mensenoffers, de Spaanse inquisitie, de Boksers in China, de sarinaanslagen in de metro van Tokio, de Orde van de Zonnetempel, de nazistische SS, de Ku Klux Klan, criminele broederschappen, de vrijmetselarij, de Beierse illuminati, de rozenkruisers en het veemgericht in Duitsland om te eindigen met de Bilderbergconferentie. Zo doende wordt het ‘door de eeuwen heen’ van de ondertitel wel waargemaakt. De auteur raadt de lezer aan te genieten ‘van het uitstapje naar deze extreme sekten en geheimzinnige genootschappen. De inhoud kan afschrikken en de feiten kunnen moeilijk te verifiëren zijn, maar we hebben er alles aan gedaan om tot de waarheid te komen.’ Dat zal dan wel, maar nergens legt de auteur uit hoe dan wel. Hij definieert evenmin nergens adequaat wat een sekte is, terwijl genootschap een zeer ruime term is.
De indeling in vijf hoofdstukken, namelijk laatste-oordeelsekten, zelfmoordsekten, dodelijke sekten, oude ordes en moderne geheime genootschappen, suggereert een zekere wetenschappelijkheid, die echter bij nadere lezing niet overeind blijft. Het onderscheid in de twee eerste hoofdstukken, laatste-oordeelsekten en zelfmoordsekten, blijft dun. De auteur spitst zich vooral toe op de meest spectaculaire ‘sekten’ na de Tweede Wereldoorlog, die de internationale media haalden. De grafvondst van de Sumerische koningen van Ur met 74 ‘dienaren’ bestempelen als een zelfmoordsekte blijft toch wat kort door de bocht in een hoofdstuk dat verder vooral bestaat uit het verhaal van Jim Jones en de Peoples Temple en van de Orde van de Zonnetempel. Het hoofdstuk ‘Dodelijke sekten’ gooit de mensenoffers van de Azteken, de Europese veenlijken uit de ijzertijd, de assassijnen, de Thugs in India, de Boksers in China en de Manson family op één hoop. Het hoofdstuk ‘Oude ordes’ is zo mogelijk nog meer verscheiden met de Spaanse inquisitie, de katharen, de tempeliers, de illuminati, de vrijmetselaars, de rozenkruisers en het veemgericht. Wat de auteur schrijft over de Spaanse inquisitie, de katharen en de tempeliers is gericht op sensatie, maar strookt weinig met onze gangbare historische kennis. In het laatste hoofdstuk ‘Moderne geheime genootschappen’ passeren dan de Ku Klux Klan, de Bilderbergconferentie, de georganiseerde misdaadsyndicaten, zoals de Cosa Nostra, en Opus Dei de revue. Door alles op één hoop te gooien voedt de auteur complottheorieën, waarvan de aanhangers hier hun gading zullen kunnen vinden, ook al was dat misschien niet zijn bedoeling.
Dat John Moore graag onbekende aspecten van de geschiedenis onderzoekt, getuige deze en vorige publicaties, moge duidelijk zijn, maar heeft weinig van doen met ernstige geschiedeniswetenschap. Een werk als dit laat zich dan misschien wel vlot lezen, niet in het minst door de talrijke anekdotes, maar draagt weinig bij tot veel historisch inzicht.

[Walter Smits - 13/10/2020]