Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

Jeruzalem. De biografie

Simon Sebag Montefiore
Jeruzalem. De biografie
Spectrum, 2020, 744 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789000373291

Van de Britse historicus en journalist Simon Sebag Montefiore verschijnt, tien jaar na de eerste uitgave, een herziene editie van zijn Jeruzalem, waarin hij De biografie schrijft van wellicht de meest historisch beladen stad ter wereld.
Sebag Montefiore vertelt het verhaal van drieduizend jaar geschiedenis van Jeruzalem van koning David tot de 21ste eeuw. Dat houdt ook in dat het de geschiedenis is van het ontstaan van het jodendom en van het christendom en van de relatie van jodendom en christendom met de islam. De geschiedenis van Jeruzalem is in feite de geschiedenis van de wereld. Toch liet niets vermoeden dat het stadje in de heuvels van Judea ooit zou uitgroeien tot één van de belangrijkste steden van de wereld en het brandpunt werd van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Meer dan ooit is Jeruzalem vandaag het focuspunt van het aan populariteit winnend christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme in de koortsige wereldpolitiek. Zij is het strijdperk van botsende beschavingen. Zonder eensgezindheid over Jeruzalem zal een duurzame vrede in het Midden-Oosten onmogelijk zijn. Jeruzalem is daarbij zowel de essentie als het struikelblok van elk vredesplan.
Sebag Montefiore schrijft dus een verhalende geschiedenis van Jeruzalem als middelpunt van de wereldgeschiedenis, maar het is geen encyclopedische werk over alle historische aspecten van de stad. De ondertitel De biografie is zeker van toepassing, omdat de auteur het verhaal vertelt in negen chronologisch opeenvolgende hoofdstukken. Hij vangt aan met de oorsprong van de stad Jeruzalem binnen de context van de joodse geschiedenis. Door de verwoesting onder de Babyloniërs gingen de joden de glorie van Jeruzalem beschrijven en bejubelen en gaven ze het jodendom vorm. Dan volgen hoofdstukken over Jeruzalem onder de Romeinen als Aelia Capitolana en de Byzantijnen. Met de komst van de islam speelde de stad een sleutelrol in de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, wat leidde tot de wisselende overheersing door islamitische dynastieën, de kruisvaarders en de mammelukken en uiteindelijk tot de inlijving in het Ottomaanse rijk. De twee laatste hoofdstukken behandelen de geschiedenis van de stad in de moderne tijd vanaf Napoleon en de rol die ze speelde in het zionisme.
Simon Sebag Montefiore is zich sterk bewust van de valkuilen die het schrijven van een zo met geschiedenis beladen stad met zich meebrengt. De stad is immers een palimpsest, waarin de verschillende bewoningslagen onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. Geschiedenis en archeologie zijn de soldaten die het verleden moeten veroveren ten behoeve van het heden. Zij moeten de historische gebeurtenissen inlijven. De geschiedenis is dan ook herhaaldelijk verdraaid. Tegen die achtergrond wil de auteur expliciet de feiten aandragen, hoe onverteerbaar ze voor sommige partijen ook kunnen zijn.
De auteur steunt op uitgebreide lectuur van primaire bronnen, op gesprekken en bezoeken in situ. Simon Sebag Montefiore schrijft meeslepend. Het boek is verfraaid met vier katernen van relevante illustraties. Stambomen, kaarten en een uitgebreid notenapparaat en een bibliografie van meer dan honderd bladzijden sluiten deze leesbare stadsgeschiedenis, die tezelfdertijd inzicht geeft in een struikelblok van de wereldpolitiek, af.

[Walter Smits - 13/10/2020]