Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Revolusi: Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld David van Reybrouck 22/01/2021
Het glanzend zwart van mosselen Oek de Jong 22/01/2021
4321 vragen aan 123 kunstenaars Hilde van Canneyt 22/01/2021
Rennen naar het einde van de honger Esther Jansma 22/01/2021
Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel Fabiola van Dam 22/01/2021
Hoelang gaat papa nog gestorven zijn? Hannelore Bedert 22/01/2021
De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië 22/01/2021
Ik heb u lief tot in de dood Hans Claus 22/01/2021
De lach van Chesterton Gaston Durnez 18/01/2021
Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen Arie Kok 18/01/2021
Zeezuchten Eddy Verloes & Anne Meerbergen 18/01/2021
Furore Christiaan Weijts 18/01/2021
Feest in het oude Rome. Geschenken voor de Saturnaliën. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Martialis 18/01/2021
Hekeldichten. Vertaald en toegelicht door Piet Schrijvers Juvenalis en Perius 18/01/2021
Vikingen. IJzeren eeuwen om de Noordzee Jan J. B. Kuipers 18/01/2021
Prometheus tussen kunst en lever Julia van Rosmalen, Merel van Gulik, Belle van Rosmalen en Thomas van Gulik 18/01/2021
Philippus en Alexander. Wereldveroveraars uit Macedonië Adrian Goldsworthy 18/01/2021
Ik verlang en sta in brand. Van Sapfo tot Sulpicia Mieke de Vos (vertaling en toelichting) 18/01/2021
De ent Jannie Regnerus 18/01/2021
De kaalvreter Machteld Siegmann 18/01/2021
12345678910...Laatste

Jeruzalem. De biografie

Simon Sebag Montefiore
Jeruzalem. De biografie
Spectrum, 2020, 744 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789000373291

Van de Britse historicus en journalist Simon Sebag Montefiore verschijnt, tien jaar na de eerste uitgave, een herziene editie van zijn Jeruzalem, waarin hij De biografie schrijft van wellicht de meest historisch beladen stad ter wereld.
Sebag Montefiore vertelt het verhaal van drieduizend jaar geschiedenis van Jeruzalem van koning David tot de 21ste eeuw. Dat houdt ook in dat het de geschiedenis is van het ontstaan van het jodendom en van het christendom en van de relatie van jodendom en christendom met de islam. De geschiedenis van Jeruzalem is in feite de geschiedenis van de wereld. Toch liet niets vermoeden dat het stadje in de heuvels van Judea ooit zou uitgroeien tot één van de belangrijkste steden van de wereld en het brandpunt werd van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Meer dan ooit is Jeruzalem vandaag het focuspunt van het aan populariteit winnend christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme in de koortsige wereldpolitiek. Zij is het strijdperk van botsende beschavingen. Zonder eensgezindheid over Jeruzalem zal een duurzame vrede in het Midden-Oosten onmogelijk zijn. Jeruzalem is daarbij zowel de essentie als het struikelblok van elk vredesplan.
Sebag Montefiore schrijft dus een verhalende geschiedenis van Jeruzalem als middelpunt van de wereldgeschiedenis, maar het is geen encyclopedische werk over alle historische aspecten van de stad. De ondertitel De biografie is zeker van toepassing, omdat de auteur het verhaal vertelt in negen chronologisch opeenvolgende hoofdstukken. Hij vangt aan met de oorsprong van de stad Jeruzalem binnen de context van de joodse geschiedenis. Door de verwoesting onder de Babyloniërs gingen de joden de glorie van Jeruzalem beschrijven en bejubelen en gaven ze het jodendom vorm. Dan volgen hoofdstukken over Jeruzalem onder de Romeinen als Aelia Capitolana en de Byzantijnen. Met de komst van de islam speelde de stad een sleutelrol in de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, wat leidde tot de wisselende overheersing door islamitische dynastieën, de kruisvaarders en de mammelukken en uiteindelijk tot de inlijving in het Ottomaanse rijk. De twee laatste hoofdstukken behandelen de geschiedenis van de stad in de moderne tijd vanaf Napoleon en de rol die ze speelde in het zionisme.
Simon Sebag Montefiore is zich sterk bewust van de valkuilen die het schrijven van een zo met geschiedenis beladen stad met zich meebrengt. De stad is immers een palimpsest, waarin de verschillende bewoningslagen onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. Geschiedenis en archeologie zijn de soldaten die het verleden moeten veroveren ten behoeve van het heden. Zij moeten de historische gebeurtenissen inlijven. De geschiedenis is dan ook herhaaldelijk verdraaid. Tegen die achtergrond wil de auteur expliciet de feiten aandragen, hoe onverteerbaar ze voor sommige partijen ook kunnen zijn.
De auteur steunt op uitgebreide lectuur van primaire bronnen, op gesprekken en bezoeken in situ. Simon Sebag Montefiore schrijft meeslepend. Het boek is verfraaid met vier katernen van relevante illustraties. Stambomen, kaarten en een uitgebreid notenapparaat en een bibliografie van meer dan honderd bladzijden sluiten deze leesbare stadsgeschiedenis, die tezelfdertijd inzicht geeft in een struikelblok van de wereldpolitiek, af.

[Walter Smits - 13/10/2020]