Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik Michal Citroen 05/05/2021
Dodenberg Christian de Coninck 05/05/2021
Het huis van de dichter Herman Leenders 05/05/2021
Sabines oorlog: hoe mijn moeder de kampen overleefde Eva Taylor-Tazelaar 05/05/2021
Overleven als Nacht und Nebel. Een verhaal van twee jaar geweld en ontbering Pieter Paul Baeten 05/05/2021
Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer Thomas Merton 05/05/2021
De kast Leo Pleysier 05/05/2021
Ik is een ander – Septologie III-V Jon Fosse 05/05/2021
De doden voorbij Jo Claes 05/05/2021
Ik schrijf gedichten omdat ik een toeval ben Jidi Majia 05/05/2021
Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië Guido van Hengel 05/05/2021
Erasmus dwarsdenker. Een biografie Sandra Langereis 05/05/2021
Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië Reggie Baay 05/05/2021
Het leugenlabyrint Paul Binnerts 05/05/2021
Op de weg van Appia. Een capriccio reisgedicht van Rome naar Brindisi, met tekeningen van Bart Pluym Michaël Vandebril 28/04/2021
XVI. De zinderende 16e eeuw. Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen Francis Weyns 28/04/2021
Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie Aad P. de Klerk 28/04/2021
Churchill en de Blitz Erik Larson 28/04/2021
Napoleon de Grote Andrew Roberts 28/04/2021
Vrijheid. Een woelige geschiedenis Annelien de Dijn 28/04/2021
12345678910...Laatste

Jeruzalem. De biografie

Simon Sebag Montefiore
Jeruzalem. De biografie
Spectrum, 2020, 744 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789000373291

Van de Britse historicus en journalist Simon Sebag Montefiore verschijnt, tien jaar na de eerste uitgave, een herziene editie van zijn Jeruzalem, waarin hij De biografie schrijft van wellicht de meest historisch beladen stad ter wereld.
Sebag Montefiore vertelt het verhaal van drieduizend jaar geschiedenis van Jeruzalem van koning David tot de 21ste eeuw. Dat houdt ook in dat het de geschiedenis is van het ontstaan van het jodendom en van het christendom en van de relatie van jodendom en christendom met de islam. De geschiedenis van Jeruzalem is in feite de geschiedenis van de wereld. Toch liet niets vermoeden dat het stadje in de heuvels van Judea ooit zou uitgroeien tot één van de belangrijkste steden van de wereld en het brandpunt werd van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Meer dan ooit is Jeruzalem vandaag het focuspunt van het aan populariteit winnend christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme in de koortsige wereldpolitiek. Zij is het strijdperk van botsende beschavingen. Zonder eensgezindheid over Jeruzalem zal een duurzame vrede in het Midden-Oosten onmogelijk zijn. Jeruzalem is daarbij zowel de essentie als het struikelblok van elk vredesplan.
Sebag Montefiore schrijft dus een verhalende geschiedenis van Jeruzalem als middelpunt van de wereldgeschiedenis, maar het is geen encyclopedische werk over alle historische aspecten van de stad. De ondertitel De biografie is zeker van toepassing, omdat de auteur het verhaal vertelt in negen chronologisch opeenvolgende hoofdstukken. Hij vangt aan met de oorsprong van de stad Jeruzalem binnen de context van de joodse geschiedenis. Door de verwoesting onder de Babyloniërs gingen de joden de glorie van Jeruzalem beschrijven en bejubelen en gaven ze het jodendom vorm. Dan volgen hoofdstukken over Jeruzalem onder de Romeinen als Aelia Capitolana en de Byzantijnen. Met de komst van de islam speelde de stad een sleutelrol in de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, wat leidde tot de wisselende overheersing door islamitische dynastieën, de kruisvaarders en de mammelukken en uiteindelijk tot de inlijving in het Ottomaanse rijk. De twee laatste hoofdstukken behandelen de geschiedenis van de stad in de moderne tijd vanaf Napoleon en de rol die ze speelde in het zionisme.
Simon Sebag Montefiore is zich sterk bewust van de valkuilen die het schrijven van een zo met geschiedenis beladen stad met zich meebrengt. De stad is immers een palimpsest, waarin de verschillende bewoningslagen onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. Geschiedenis en archeologie zijn de soldaten die het verleden moeten veroveren ten behoeve van het heden. Zij moeten de historische gebeurtenissen inlijven. De geschiedenis is dan ook herhaaldelijk verdraaid. Tegen die achtergrond wil de auteur expliciet de feiten aandragen, hoe onverteerbaar ze voor sommige partijen ook kunnen zijn.
De auteur steunt op uitgebreide lectuur van primaire bronnen, op gesprekken en bezoeken in situ. Simon Sebag Montefiore schrijft meeslepend. Het boek is verfraaid met vier katernen van relevante illustraties. Stambomen, kaarten en een uitgebreid notenapparaat en een bibliografie van meer dan honderd bladzijden sluiten deze leesbare stadsgeschiedenis, die tezelfdertijd inzicht geeft in een struikelblok van de wereldpolitiek, af.

[Walter Smits - 13/10/2020]