Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Klara en de zon. Roman vertaald door Peter Bergsma Kazuo Ishiguro 08/06/2021
Raam, sleutel Robbert Welagen 08/06/2021
Dagboek uit Bergen-Belsen, maart 1944 – april 1945. Met een inleiding en bezorgd door Saskia Goldschmidt Renate Laqueur 08/06/2021
Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet Lars Hendrikman en Dorien Tamis (red.) 08/06/2021
Chinatown Ronelda S. Kamfer 08/06/2021
De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700) Ignace Bossuyt 08/06/2021
Gebed tot de leegte Claude van de Berge 08/06/2021
De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk te Velde 08/06/2021
Gezelle in context: taal, macht en identiteit Julien Vermeulen 08/06/2021
De onfortuinlijke. Adolf Eichmanns Argentijnse jaren Ariel Magnus 08/06/2021
Een luchtbel in een vluchtige rivier Jean Pierre Rawie 08/06/2021
Vaarwel. Achtergelaten gedichten Lucebert 01/06/2021
Willem Drees. Daadkracht en idealisme Jelle Gaemers 01/06/2021
Architect Victor Bourgeois 1897-1962. Modernity, Tradition & Neutrality Iwan Strauven 01/06/2021
Expeditie kunst Sofie Van de Velde 01/06/2021
Kroongetuige. Een ooggetuigenverslag uit de hel van de Chinese concentratiekampen Sayragul Sauytbay en Alexandra Cavelius 01/06/2021
Soldaat van Napoleon (1806-1815) Joost Welten met medewerking van Lena Reyners en Johan De Wilde 01/06/2021
Autonomie [En andere verhalen voor kinderen van onze tijd] Harold Polis 01/06/2021
Rook! Yves Bondue 01/06/2021
Vijanden van Rome. Van Hannibal tot Attila de Hun Philip Matyszak 01/06/2021
12345678910...Laatste

De Republiek, 1477-1806

Jonathan Israel
De Republiek, 1477-1806
Van Wijnen, 2020, 1364 blz., EUR 49,50
ISBN: 9789051946000

De Republiek der Verenigde Provinciën fascineerde tijdens haar Gouden Eeuw menig buitenlandse waarnemer en bezoeker. Een van de beste historische studies over ‘het raadsel van de Republiek’ blijf de magistrale synthese van de Britse historicus Jonathan Israel, De Republiek, 1477-1806, waarvan nu de negende druk verscheen als een jubileumeditie.
Van Israels hand zijn ook een indrukwekkende trilogie over de Verlichting en studies over de Franse en Amerikaanse revolutie. Israel is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advanced Study in Princeton, VS, en was daarvoor hoogleraar Nederlandse geschiedenis en instituties aan de Universiteit van Londen. Vanuit die functie publiceerde hij in 1995 de voorliggende synthese over de Republiek.
Het werk is dus inmiddels vijfentwintig jaar oud en werd bij zijn verschijnen in 1995 overladen met lof van gerenommeerde Nederlandse historici. Natuurlijk stond de geschiedschrijving in het voorbije kwart eeuw niet stil, maar geen enkele vakhistoricus in Nederland en België waagde zich aan een synthese van de Republiek in de vroegmoderne tijd binnen het bestek van één boek. De vraag stelt zich of er verder nog andere valabele motieven zijn om een vijfentwintig jaar oud werk terug uit te geven. Die zijn er wis en zeker.
Vooreerst behandelt Israel de Opstand en de Gouden Eeuw in de context van de gehele vroegmoderne tijd. Hij laat zijn werk aanvangen in het vanuit het Bourgondisch standpunt rampzalige jaar 1477, wanneer Karel de Stoute sneuvelde voor Nancy en met hem de Bourgondische ambitie teloor ging. De auteur neemt dus een lange aanloop in de tijd. Daarin wijst hij op de oorsprong van het dualisme in de Nederlanden vóór de Opstand tussen het noorden en het zuiden en binnen de latere Republiek tussen Holland en de overige provincies. De Opstand versterkte cultureel-religieus – calvinistische reformatie in het noorden en triomf van de contrareformatie in het zuiden – de dualiteit, die politiek en economisch al embryonaal aanwezig bleek. Om wat in het noorden gebeurde, duidelijk in perspectief te stellen, besteedt Israel dan ook regelmatig aandacht aan het zuiden en dat blijft op de achtergrond aanwezig. De blik van de buitenlander laat hem dus toe zinvol een klein-Nederlands perspectief te overstijgen.
Verder heeft de auteur aandacht voor de verschillende domeinen van de geschiedenis en de wisselwerking daartussen. Het boek is chronologisch opgebouwd uit vier delen: het ontstaan (1477-1588), de vroege Gouden Eeuw (1588-1647), de late Gouden Eeuw (1647-1672) en het tijdperk van verval (1672-1806). Binnen die delen komen in min of meer vaste volgorde ook religie, economie en welzijn, kunsten en intellectuele leven aan bod, die geenszins als aanhangsel van het politiek-institutionele-militaire verhaal zijn te beschouwen. Daarmee schildert de auteur een weids panorama.
Ten slotte probeert Jonathan Israel het raadsel van de Republiek te doorgronden. In het hoofdstuk ‘Vrijheid en orde’ expliciteert hij hoe de naar de normen van de tijd relatief vrije samenleving in evenwicht werd gehouden door een hoge graad van disciplinering en sociale controle. De burgerlijke ethiek was minder tolerant t.a.v. afwijkend gedrag dan t.a.v. onorthodoxe opvattingen. De Vlaamse lezer kan zich geen betere studie wensen om inzicht te krijgen in de oorsprong van karakteristieken die Nederland tot vandaag stempelen.

[Walter Smits - 21/02/2021]