Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
150 houses you need to visit befor you die Thijs Demeulemeester & Jacinthe Gigou 12/04/2021
Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum. De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst Collectief Carolus 12/04/2021
De schilders van Egmond Peter J. H. van den Berg 12/04/2021
Alledaagse mijmeringen. Een keuze uit de onuitgegeven essays 1953-1956 Cornelis Verhoeven 12/04/2021
Vertakkingen Roland Jooris 12/04/2021
Uitschot in uniform. De WA, 1932-1945 Gertjan Broek 12/04/2021
Een onschuldige moord Chris de Bruyn 12/04/2021
De fundamenten Ramsey Nasr 12/04/2021
Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift Hildo van Es en Ludo Jongen cinl., kritisch uitgegeven, hertaald en voorzien van commentaar) 12/04/2021
Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift Ludo Jongen & Nolanda Klunder (inl., hertaling en commentaar) 12/04/2021
De laatste dag van de koning. Verhalen, essays en ander werk Sander Kollaard 03/04/2021
De hemel is altijd paars Sholeh Rezazadeh 03/04/2021
Om wie wij waren Gerda van Erkel 03/04/2021
Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848 Jonathan Israel 03/04/2021
Naar Lillehammer Vonne van der Meer 03/04/2021
De bloemen van het kwaad Charles Baudelaire 03/04/2021
Een waarschijnlijk toeval Max Greyson 03/04/2021
Pizza en de Dood. Gedichten uit de quarantaine Jan Vanriet 03/04/2021
De duinen der gefusilleerden. Hoe de nazi’s in het geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel Maurice Thysen 03/04/2021
De dochters van Jalta. De Churchills, Roosevelts en Harrimans en het einde van de Tweede Wereldoorlog Catherine Grace Katz 03/04/2021
12345678910...Laatste

De Republiek, 1477-1806

Jonathan Israel
De Republiek, 1477-1806
Van Wijnen, 2020, 1364 blz., EUR 49,50
ISBN: 9789051946000

De Republiek der Verenigde Provinciën fascineerde tijdens haar Gouden Eeuw menig buitenlandse waarnemer en bezoeker. Een van de beste historische studies over ‘het raadsel van de Republiek’ blijf de magistrale synthese van de Britse historicus Jonathan Israel, De Republiek, 1477-1806, waarvan nu de negende druk verscheen als een jubileumeditie.
Van Israels hand zijn ook een indrukwekkende trilogie over de Verlichting en studies over de Franse en Amerikaanse revolutie. Israel is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advanced Study in Princeton, VS, en was daarvoor hoogleraar Nederlandse geschiedenis en instituties aan de Universiteit van Londen. Vanuit die functie publiceerde hij in 1995 de voorliggende synthese over de Republiek.
Het werk is dus inmiddels vijfentwintig jaar oud en werd bij zijn verschijnen in 1995 overladen met lof van gerenommeerde Nederlandse historici. Natuurlijk stond de geschiedschrijving in het voorbije kwart eeuw niet stil, maar geen enkele vakhistoricus in Nederland en België waagde zich aan een synthese van de Republiek in de vroegmoderne tijd binnen het bestek van één boek. De vraag stelt zich of er verder nog andere valabele motieven zijn om een vijfentwintig jaar oud werk terug uit te geven. Die zijn er wis en zeker.
Vooreerst behandelt Israel de Opstand en de Gouden Eeuw in de context van de gehele vroegmoderne tijd. Hij laat zijn werk aanvangen in het vanuit het Bourgondisch standpunt rampzalige jaar 1477, wanneer Karel de Stoute sneuvelde voor Nancy en met hem de Bourgondische ambitie teloor ging. De auteur neemt dus een lange aanloop in de tijd. Daarin wijst hij op de oorsprong van het dualisme in de Nederlanden vóór de Opstand tussen het noorden en het zuiden en binnen de latere Republiek tussen Holland en de overige provincies. De Opstand versterkte cultureel-religieus – calvinistische reformatie in het noorden en triomf van de contrareformatie in het zuiden – de dualiteit, die politiek en economisch al embryonaal aanwezig bleek. Om wat in het noorden gebeurde, duidelijk in perspectief te stellen, besteedt Israel dan ook regelmatig aandacht aan het zuiden en dat blijft op de achtergrond aanwezig. De blik van de buitenlander laat hem dus toe zinvol een klein-Nederlands perspectief te overstijgen.
Verder heeft de auteur aandacht voor de verschillende domeinen van de geschiedenis en de wisselwerking daartussen. Het boek is chronologisch opgebouwd uit vier delen: het ontstaan (1477-1588), de vroege Gouden Eeuw (1588-1647), de late Gouden Eeuw (1647-1672) en het tijdperk van verval (1672-1806). Binnen die delen komen in min of meer vaste volgorde ook religie, economie en welzijn, kunsten en intellectuele leven aan bod, die geenszins als aanhangsel van het politiek-institutionele-militaire verhaal zijn te beschouwen. Daarmee schildert de auteur een weids panorama.
Ten slotte probeert Jonathan Israel het raadsel van de Republiek te doorgronden. In het hoofdstuk ‘Vrijheid en orde’ expliciteert hij hoe de naar de normen van de tijd relatief vrije samenleving in evenwicht werd gehouden door een hoge graad van disciplinering en sociale controle. De burgerlijke ethiek was minder tolerant t.a.v. afwijkend gedrag dan t.a.v. onorthodoxe opvattingen. De Vlaamse lezer kan zich geen betere studie wensen om inzicht te krijgen in de oorsprong van karakteristieken die Nederland tot vandaag stempelen.

[Walter Smits - 21/02/2021]