Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
150 houses you need to visit befor you die Thijs Demeulemeester & Jacinthe Gigou 12/04/2021
Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum. De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst Collectief Carolus 12/04/2021
De schilders van Egmond Peter J. H. van den Berg 12/04/2021
Alledaagse mijmeringen. Een keuze uit de onuitgegeven essays 1953-1956 Cornelis Verhoeven 12/04/2021
Vertakkingen Roland Jooris 12/04/2021
Uitschot in uniform. De WA, 1932-1945 Gertjan Broek 12/04/2021
Een onschuldige moord Chris de Bruyn 12/04/2021
De fundamenten Ramsey Nasr 12/04/2021
Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift Hildo van Es en Ludo Jongen cinl., kritisch uitgegeven, hertaald en voorzien van commentaar) 12/04/2021
Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift Ludo Jongen & Nolanda Klunder (inl., hertaling en commentaar) 12/04/2021
De laatste dag van de koning. Verhalen, essays en ander werk Sander Kollaard 03/04/2021
De hemel is altijd paars Sholeh Rezazadeh 03/04/2021
Om wie wij waren Gerda van Erkel 03/04/2021
Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848 Jonathan Israel 03/04/2021
Naar Lillehammer Vonne van der Meer 03/04/2021
De bloemen van het kwaad Charles Baudelaire 03/04/2021
Een waarschijnlijk toeval Max Greyson 03/04/2021
Pizza en de Dood. Gedichten uit de quarantaine Jan Vanriet 03/04/2021
De duinen der gefusilleerden. Hoe de nazi’s in het geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel Maurice Thysen 03/04/2021
De dochters van Jalta. De Churchills, Roosevelts en Harrimans en het einde van de Tweede Wereldoorlog Catherine Grace Katz 03/04/2021
12345678910...Laatste

Geluiden voor de laatste dag

Jozef Deleu
Geluiden voor de laatste dag
Poëziecentrum, 2021, 36 blz., EUR 15,00
ISBN: 9789056553395

In zijn bijzonder mooi verzorgde bundel ‘geluiden voor de laatste dag’ brengt Jozef Deleu 30 miniaturen bijeen, alfabetisch op titel gerangschikt van ‘ankerloos’ tot ‘zelfleugen’.  In zijn  verzen,  getoonzet in de maat van zeven – telkens vijf verzen met een apart staand distichon dat de onderliggende thematiek ervan expliciteert – gaat de dichter op zoek naar de binnenkant van de taal, daar waar die ontdaan van alle bijkomstigheden raakt aan het mysterie van het bestaan. ‘Ik verzamel geluiden / voor de laatste dag’ schrijft hij in ‘Bed’. Het titelvers voor de bundel wordt dan verder herhaald in het gedicht ‘Sluitstuk’: ‘mijn leven volgt / zijn laatste pad / vergetelheid maakt zich op / alles wordt korter / dagen lijken uren // in de tuin geluiden / voor de laatste dag’ (p. 30)  Op een ingehouden manier verkent  Deleu de grenzen van zijn levenstocht, daarbij focussend op het ouder worden en het besef dat het leven blijvend wordt ingekleurd door de dood.  Een verblijf in ‘Heer sur Meuse’ vormt het kader voor deze bedenking: ‘raam / met uitzicht op vallei / een hert gooit de kop in de nek / een haas zoekt de lichtbak op / het everzwijn woelt aarde om // hevig leven / zo barstensvol dood’. (p. 16)  Voor berusting of illusieloze overgave is geen plaats in deze miniaturen. Denkend aan het ‘huis’ luidt het dat het ‘staat open voor het ongewone / vervuld van het onvervulde’ (p. 19), er is de ‘liefde’ die hem staande houdt, ‘een donker vuur / dat mij bestookt / en bekoort // het grote woord / dat ook de dove hoort’. Ook nu de einder beperkter wordt, blijft Deleu zijn blik richten op wat rond hem gebeurt. Bij een treinreis door Polen valt hem op: ‘de mensen / lachen niet meer’ (p. 28), en, hij mag dan tachtigplusser zijn, ‘in mij ontkiemt de rebellie’ (p.29). Veelzeggend, als in een idee die heb geheel van de bundel omarmt, is dan het slotgedicht ‘zelfleugen’: ultiem bedrog / het onontkoombare / niet durven zien / de stilte vrezen / en de eindigheid // alle leven heeft recht / op een goede dood’ (p. 36)  In hun streng beheerste aanpak – geen interpunctie, geen hoofdletters – nodigen de miniaturen uit ‘geluiden voor de laatste dag’ uit tot lezen en herlezen.

[Jooris van Hulle - 22/02/2021]