Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik Michal Citroen 05/05/2021
Dodenberg Christian de Coninck 05/05/2021
Het huis van de dichter Herman Leenders 05/05/2021
Sabines oorlog: hoe mijn moeder de kampen overleefde Eva Taylor-Tazelaar 05/05/2021
Overleven als Nacht und Nebel. Een verhaal van twee jaar geweld en ontbering Pieter Paul Baeten 05/05/2021
Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer Thomas Merton 05/05/2021
De kast Leo Pleysier 05/05/2021
Ik is een ander – Septologie III-V Jon Fosse 05/05/2021
De doden voorbij Jo Claes 05/05/2021
Ik schrijf gedichten omdat ik een toeval ben Jidi Majia 05/05/2021
Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië Guido van Hengel 05/05/2021
Erasmus dwarsdenker. Een biografie Sandra Langereis 05/05/2021
Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië Reggie Baay 05/05/2021
Het leugenlabyrint Paul Binnerts 05/05/2021
Op de weg van Appia. Een capriccio reisgedicht van Rome naar Brindisi, met tekeningen van Bart Pluym Michaël Vandebril 28/04/2021
XVI. De zinderende 16e eeuw. Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen Francis Weyns 28/04/2021
Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie Aad P. de Klerk 28/04/2021
Churchill en de Blitz Erik Larson 28/04/2021
Napoleon de Grote Andrew Roberts 28/04/2021
Vrijheid. Een woelige geschiedenis Annelien de Dijn 28/04/2021
12345678910...Laatste

Geluiden voor de laatste dag

Jozef Deleu
Geluiden voor de laatste dag
PoëzieCentrum, 2021, 36 blz., EUR 15,00
ISBN: 9789056553395

In zijn bijzonder mooi verzorgde bundel ‘geluiden voor de laatste dag’ brengt Jozef Deleu 30 miniaturen bijeen, alfabetisch op titel gerangschikt van ‘ankerloos’ tot ‘zelfleugen’.  In zijn  verzen,  getoonzet in de maat van zeven – telkens vijf verzen met een apart staand distichon dat de onderliggende thematiek ervan expliciteert – gaat de dichter op zoek naar de binnenkant van de taal, daar waar die ontdaan van alle bijkomstigheden raakt aan het mysterie van het bestaan. ‘Ik verzamel geluiden / voor de laatste dag’ schrijft hij in ‘Bed’. Het titelvers voor de bundel wordt dan verder herhaald in het gedicht ‘Sluitstuk’: ‘mijn leven volgt / zijn laatste pad / vergetelheid maakt zich op / alles wordt korter / dagen lijken uren // in de tuin geluiden / voor de laatste dag’ (p. 30)  Op een ingehouden manier verkent  Deleu de grenzen van zijn levenstocht, daarbij focussend op het ouder worden en het besef dat het leven blijvend wordt ingekleurd door de dood.  Een verblijf in ‘Heer sur Meuse’ vormt het kader voor deze bedenking: ‘raam / met uitzicht op vallei / een hert gooit de kop in de nek / een haas zoekt de lichtbak op / het everzwijn woelt aarde om // hevig leven / zo barstensvol dood’. (p. 16)  Voor berusting of illusieloze overgave is geen plaats in deze miniaturen. Denkend aan het ‘huis’ luidt het dat het ‘staat open voor het ongewone / vervuld van het onvervulde’ (p. 19), er is de ‘liefde’ die hem staande houdt, ‘een donker vuur / dat mij bestookt / en bekoort // het grote woord / dat ook de dove hoort’. Ook nu de einder beperkter wordt, blijft Deleu zijn blik richten op wat rond hem gebeurt. Bij een treinreis door Polen valt hem op: ‘de mensen / lachen niet meer’ (p. 28), en, hij mag dan tachtigplusser zijn, ‘in mij ontkiemt de rebellie’ (p.29). Veelzeggend, als in een idee die heb geheel van de bundel omarmt, is dan het slotgedicht ‘zelfleugen’: ultiem bedrog / het onontkoombare / niet durven zien / de stilte vrezen / en de eindigheid // alle leven heeft recht / op een goede dood’ (p. 36)  In hun streng beheerste aanpak – geen interpunctie, geen hoofdletters – nodigen de miniaturen uit ‘geluiden voor de laatste dag’ uit tot lezen en herlezen.

[Jooris van Hulle - 22/02/2021]