Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Clara. De geheime liefde van Emmanuel De Bom 1891-1895 Jan Lampo 03/08/2021
Pelgrim met een knipoog. Dóór Italië naar Jeruzalem Herman Cole (ed.) 03/08/2021
Wachtend op het vuurpeloton. Theodor Fontane: ooggetuige van de Frans-Duitse Oorlog (1870) Joris Verbeurgt 03/08/2021
De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht. 1459-1523 Twan Geurts 03/08/2021
België en zijn koningen. Van macht naar invloed Mark Van den Wijngaert 03/08/2021
De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen Tom Buijtendorp 03/08/2021
Museum JAN. Ontstaan en collectie Titus M.Eliëns en Aukje Vergeest 03/08/2021
Lieve Ganymedes. Homo-erotische gedichten uit de middeleeuwen Stijn Praet (vert.) 03/08/2021
Herderszangen (vertaald, ingeleid en toegelicht door Patrick Lateur) Dante Alighieri 03/08/2021
Jan Verschoor Sandra van Berkum 03/08/2021
Annalen (Vertaling Vincent Hunink) Tacitus 03/08/2021
Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende Mieke Tillema 03/08/2021
Omdat de muze Brigitte de Swart 03/08/2021
Het diepe blauw Ayesha Harruna Attah 03/08/2021
John Heartfield. Fotografie plus dynamiet Ralph Keuning, Angela Lammert e.a. 03/08/2021
Tussen utopie en crisis. Nederland in het interbellum 1918-1940 Frits Boterman 03/08/2021
Het China-gevoel van Pearl S. Buck Bettine Vriesekoop 03/08/2021
De luisteraar. Klassieke muziek anders beleven Yves Knockaert 03/08/2021
De oorlog van morgen. Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog 1918-1940 Wouter Linmans 03/08/2021
Eros bij de Vesuvius. Epigrammen. Vertaling Patrick Lateur Filodemos van Gadara 03/08/2021
12345678910...Laatste

Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

Jonathan Israel
Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848
Van Wijnen, 2020, 840 blz., EUR 0,00
ISBN: 60

Jonathan Israel is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advanced Study in Princeton. In de Lage Landen is hij vooral bekend omwille van zijn trilogie over de Verlichting, Radicale Verlichting, Verlichting onder vuur en Democratische Verlichting, en zijn werk over de Franse Revolutie, Revolutionaire ideeën. Daarbij aansluitend publiceerde hij een studie over de Amerikaanse Revolutie (2017), vertaald als Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848.
Israel laat zien hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld inspireerde. Hij werkt verder op het concept van de Amerikaanse historicus R.R. Palmer. De Palmerthese (1959) benadrukte de gemeenschappelijke bedding van een ‘Atlantische Revolutie’. Net zoals men de revoluties in het Midden-Oosten vanaf de jaren 2010 onder de gemeenschappelijke noemer ‘Arabische Lente’ brengt, kan men de revoluties langs weerszijden van de Atlantische Oceaan in de jaren 1775-1850 onder de koepel ‘Atlantische Revolutie’ brengen. Daarbij accentueert men dus expliciet de wisselwerking in inspiratie en verloop.
Israel wijst in zijn inleiding op het belang van de Amerikaanse Revolutie (1774-1783) voor de democratisch-republikeinse moderniteit, maar staat ook stil bij de initiële verdeeldheid. Adams en Jefferson waren iconen van twee verschillende typen Verlichting: een gematigd/aristocratisch monarchisme versus een radicaal/democratisch republicanisme, smal versus breed kiesrecht. Het enthousiasme voor de Amerikaanse Revolutie ging terug op het gegeven dat in de jonge VSA voor het eerst tot dan toe abstracte verlichte ideeën in praktijk gebracht werden. De daarmee gepaard gaande ideologische discussies werden langs weerszijden van de oceaan intensief gevolgd en becommentarieerd. Israel zet dus de trans-Atlantische bedding stevig op de voorgrond: de jonge VSA als de smidse van de democratisch-republikeinse moderniteit werd de aandrijfkracht voor ontwikkelingen elders.
Israel vertelt in het corpus eerst het verhaal van de Amerikaanse Revolutie, gaat in op haar karakter, gaat na hoe de jonge republiek zich verhield tot slaven, zwarten, indianen, vrouwen en aan het moederland loyaal gebleven blanken. Vervolgens gaat hij de impact van de Revolutie langs weerszijden van de oceaan na. Dan behandelt hij de Napoleontische periode en de restauratie met de weerslag op het politieke denken in de jonge VSA. Ten slotte eindigt hij met de revolutiegolf van 1830 en die van 1848-1849, waarin democratische republikeinen tegenover socialisten stonden, en met de politieke reacties daarop in Amerika.
In de conclusie stelt hij zijn bevindingen scherp. De Atlantische Revolutie wortelde in de Radicale Verlichting, die aan de basis lag van de Amerikaanse Revolutie. Maar de Amerikaanse Revolutie kon haar eigen beloften niet waarmaken. In 1848 kwam er een einde aan de VSA als pionier van de democratisch-republikeinse moderniteit. De conservatieven wezen op het exceptionalisme van de VSA en verdedigden de eigen Amerikaanse democratie met haar ingebakken ongelijkheden door het ‘radicale’ ‘Europese’ socialisme af te wijzen.
Dit is een ongetwijfeld belangrijke studie, die ook actuele relevantie heeft. Wanneer Israel schrijft over de populistische Andrew Jackson, president in de jaren 1829-1833, kan de aandachtige lezer niet anders denken dan aan de recente geschiedenis van de VSA.

[Walter Smits - 03/04/2021]