Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Klara en de zon. Roman vertaald door Peter Bergsma Kazuo Ishiguro 08/06/2021
Raam, sleutel Robbert Welagen 08/06/2021
Dagboek uit Bergen-Belsen, maart 1944 – april 1945. Met een inleiding en bezorgd door Saskia Goldschmidt Renate Laqueur 08/06/2021
Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet Lars Hendrikman en Dorien Tamis (red.) 08/06/2021
Chinatown Ronelda S. Kamfer 08/06/2021
De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700) Ignace Bossuyt 08/06/2021
Gebed tot de leegte Claude van de Berge 08/06/2021
De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk te Velde 08/06/2021
Gezelle in context: taal, macht en identiteit Julien Vermeulen 08/06/2021
De onfortuinlijke. Adolf Eichmanns Argentijnse jaren Ariel Magnus 08/06/2021
Een luchtbel in een vluchtige rivier Jean Pierre Rawie 08/06/2021
Vaarwel. Achtergelaten gedichten Lucebert 01/06/2021
Willem Drees. Daadkracht en idealisme Jelle Gaemers 01/06/2021
Architect Victor Bourgeois 1897-1962. Modernity, Tradition & Neutrality Iwan Strauven 01/06/2021
Expeditie kunst Sofie Van de Velde 01/06/2021
Kroongetuige. Een ooggetuigenverslag uit de hel van de Chinese concentratiekampen Sayragul Sauytbay en Alexandra Cavelius 01/06/2021
Soldaat van Napoleon (1806-1815) Joost Welten met medewerking van Lena Reyners en Johan De Wilde 01/06/2021
Autonomie [En andere verhalen voor kinderen van onze tijd] Harold Polis 01/06/2021
Rook! Yves Bondue 01/06/2021
Vijanden van Rome. Van Hannibal tot Attila de Hun Philip Matyszak 01/06/2021
12345678910...Laatste

Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

Jonathan Israel
Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848
Van Wijnen, 2020, 840 blz., EUR 0,00
ISBN: 60

Jonathan Israel is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advanced Study in Princeton. In de Lage Landen is hij vooral bekend omwille van zijn trilogie over de Verlichting, Radicale Verlichting, Verlichting onder vuur en Democratische Verlichting, en zijn werk over de Franse Revolutie, Revolutionaire ideeën. Daarbij aansluitend publiceerde hij een studie over de Amerikaanse Revolutie (2017), vertaald als Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848.
Israel laat zien hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld inspireerde. Hij werkt verder op het concept van de Amerikaanse historicus R.R. Palmer. De Palmerthese (1959) benadrukte de gemeenschappelijke bedding van een ‘Atlantische Revolutie’. Net zoals men de revoluties in het Midden-Oosten vanaf de jaren 2010 onder de gemeenschappelijke noemer ‘Arabische Lente’ brengt, kan men de revoluties langs weerszijden van de Atlantische Oceaan in de jaren 1775-1850 onder de koepel ‘Atlantische Revolutie’ brengen. Daarbij accentueert men dus expliciet de wisselwerking in inspiratie en verloop.
Israel wijst in zijn inleiding op het belang van de Amerikaanse Revolutie (1774-1783) voor de democratisch-republikeinse moderniteit, maar staat ook stil bij de initiële verdeeldheid. Adams en Jefferson waren iconen van twee verschillende typen Verlichting: een gematigd/aristocratisch monarchisme versus een radicaal/democratisch republicanisme, smal versus breed kiesrecht. Het enthousiasme voor de Amerikaanse Revolutie ging terug op het gegeven dat in de jonge VSA voor het eerst tot dan toe abstracte verlichte ideeën in praktijk gebracht werden. De daarmee gepaard gaande ideologische discussies werden langs weerszijden van de oceaan intensief gevolgd en becommentarieerd. Israel zet dus de trans-Atlantische bedding stevig op de voorgrond: de jonge VSA als de smidse van de democratisch-republikeinse moderniteit werd de aandrijfkracht voor ontwikkelingen elders.
Israel vertelt in het corpus eerst het verhaal van de Amerikaanse Revolutie, gaat in op haar karakter, gaat na hoe de jonge republiek zich verhield tot slaven, zwarten, indianen, vrouwen en aan het moederland loyaal gebleven blanken. Vervolgens gaat hij de impact van de Revolutie langs weerszijden van de oceaan na. Dan behandelt hij de Napoleontische periode en de restauratie met de weerslag op het politieke denken in de jonge VSA. Ten slotte eindigt hij met de revolutiegolf van 1830 en die van 1848-1849, waarin democratische republikeinen tegenover socialisten stonden, en met de politieke reacties daarop in Amerika.
In de conclusie stelt hij zijn bevindingen scherp. De Atlantische Revolutie wortelde in de Radicale Verlichting, die aan de basis lag van de Amerikaanse Revolutie. Maar de Amerikaanse Revolutie kon haar eigen beloften niet waarmaken. In 1848 kwam er een einde aan de VSA als pionier van de democratisch-republikeinse moderniteit. De conservatieven wezen op het exceptionalisme van de VSA en verdedigden de eigen Amerikaanse democratie met haar ingebakken ongelijkheden door het ‘radicale’ ‘Europese’ socialisme af te wijzen.
Dit is een ongetwijfeld belangrijke studie, die ook actuele relevantie heeft. Wanneer Israel schrijft over de populistische Andrew Jackson, president in de jaren 1829-1833, kan de aandachtige lezer niet anders denken dan aan de recente geschiedenis van de VSA.

[Walter Smits - 03/04/2021]