Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars Jitske Jasperse 18/09/2021
Monument van mijn denken. Brieven & Redevoeringen (Vert. Jeroen Bons) Isocrates 14/09/2021
Antwerpen. De gloriejaren Michael Pye 14/09/2021
Dubbelblind (vert. Nicolette Hoekmeijer) Edward St Aubyn 14/09/2021
Tunnel 29. Liefde, spionage en verraad: de spectaculairste ontsnapping uit Oost-Berlijn Helena Merriman 14/09/2021
Victorien, ik hou van je Kees ‘t Hart 14/09/2021
2050 Peter Verhelst 14/09/2021
Levensmuren. De wereld rond mijn zomerhuis Nina Burton 14/09/2021
‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben.’ Een biografie van Felix de Boeck (1898-1995) David Veltman 14/09/2021
Nescio. Leven en werk van J.H.F. Grönloh Lieneke Frerichs 14/09/2021
De Sint-Pietersabdij in Oudenburg (Heraldiek van abdijen en kloosters 38) Jean Luc Meulemeester en Marc Van de Cruys 14/09/2021
Maria Magdalena. Kroongetuige, zondaar, feminist Loes Visch (red.) 14/09/2021
Een goede moeder Jan van Mersbergen 14/09/2021
Het proces van Sören Qvist Janet Lewis 14/09/2021
Virgula Sasja Janssen 14/09/2021
Oranje tegen Spanje (1500-1648) Edward De Maesschalck 14/09/2021
De overtocht – Filosofische blik op een psychose Berry Vorstenbosch 14/09/2021
Eleanor Marx: een leven Rachel Holmes 14/09/2021
Roeivlucht Mark van Tongele 14/09/2021
Het web van omtrek Paul Demets 14/09/2021
12345678910...Laatste

Napoleon de Grote

Andrew Roberts
Napoleon de Grote
Prometheus, 2021, 1084 blz., EUR 35,00
ISBN: 9789044647907

De Engelse historicus Andrew Roberts is bekend van zijn politiek-militaire geschiedenis van de Napoleontische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog en zijn lijvige historische biografieën van Napoleon en Churchill. In 2014 publiceerde hij Napoleon de Grote, waarvan nu een derde druk verschijnt.
Napoleon (1769-1821) blijft tot de verbeelding spreken. Niettegenstaande verbannen na de door hem verloren Slag van Waterloo (1815) en juist tweehonderd jaar geleden overleden in zijn onherbergzame verbanningsoord op Sint-Helena in de Atlantische Oceaan, ligt hij vandaag centraal begraven in de Dôme des Invalides in Parijs. Waterloo, nochtans zijn ultieme nederlaag, wordt meer geassocieerd met Napoleon dan met zijn overwinnaars. En het is een Engelse historicus die de voorliggende biografie van de Fransman schreef.
Andrew Roberts wijst in zijn inleiding op het versplinterd en evoluerend historiebeeld over Napoleon, dat afwisselt tussen verguizing en bewondering en dat nogal eens het politieke standpunt van de historicus in kwestie reflecteert. De auteur probeert zoveel mogelijk terug te grijpen op Napoleons eigen woorden en de bronnen uit zijn onmiddellijke omgeving, hoewel die uiteraard in hoge mate gekleurd waren door de positie die de informant t.o.v. Napoleon innam. Roberts maakt ook systematisch gebruik van de 33.000 bewaard gebleven brieven, die sinds 2004 opnieuw en ongecensureerd werden uitgegeven. Die briefwisseling, waaruit de tomeloze dadendrang van Napoleon van elk blad afspat, vormt de grondslag van de biografie en maakt een nieuw Napoleonbeeld mogelijk. Ook bezocht de auteur als militair historicus drieënvijftig van de zestig Napoleontische slagvelden.
Roberts vertelt het levensverhaal van Napoleon in eenendertig hoofdstukken, gegroepeerd in drie delen: opkomst tot aan de staatsgreep van 18 Brumaire (1769-1799), heerser (1799-1811) en afloop (1811-1821). Het politiek-militaire krijgt de meeste aandacht, maar toch heeft Roberts ook oog voor andere aspecten, zoals Napoleons hervormingen.
In de conclusie verantwoordt Roberts de titel ‘Napoleon de Grote’. Hij argumenteert dat vooreerst met Napoleons prestaties als veldheer: hij verloor maar zeven van de zestig veldslagen en had een instinctief en feilloos gevoel voor topografie en tactiek. Hij was zonder meer op land een militair genie, maar niet op zee. Maar er is meer. Roberts ziet hem als laatste van de verlichte despoten, maar dan wel van een verlichting te paard. Hij werd grondlegger van het moderne Frankrijk door het feit dat hij de aspiraties van de eerste fase van de Franse Revolutie realiseerde: gelijkheid voor de wet, rationeel bestuur, meritocratie. Hij schafte onbruikbare hervormingen, zoals de revolutionaire kalender, af. Vooral gaf hij op stapel staande hervormingen hun duurzame vorm, zoals o.a. het openbaar onderwijs en infrastructuurverbeteringen. Roberts verheelt niet de negatieve aspecten van Napoleons regime, zoals perscensuur, geheime politie, gemanipuleerde plebiscieten, herinvoering van de slavernij, maar stelt dat het geen totalitaire dictatuur was.
Negenentwintig kaarten, twee stambomen en een kleurenkatern met zesentachtig afbeeldingen en een uitvoerige notenlijst en bibliografie vervolledigen dit werk, dat zich vlot laat lezen en het statuut heeft van een standaardbiografie.

[Walter Smits - 28/04/2021]