Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Clara. De geheime liefde van Emmanuel De Bom 1891-1895 Jan Lampo 03/08/2021
Pelgrim met een knipoog. Dóór Italië naar Jeruzalem Herman Cole (ed.) 03/08/2021
Wachtend op het vuurpeloton. Theodor Fontane: ooggetuige van de Frans-Duitse Oorlog (1870) Joris Verbeurgt 03/08/2021
De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht. 1459-1523 Twan Geurts 03/08/2021
België en zijn koningen. Van macht naar invloed Mark Van den Wijngaert 03/08/2021
De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen Tom Buijtendorp 03/08/2021
Museum JAN. Ontstaan en collectie Titus M.Eliëns en Aukje Vergeest 03/08/2021
Lieve Ganymedes. Homo-erotische gedichten uit de middeleeuwen Stijn Praet (vert.) 03/08/2021
Herderszangen (vertaald, ingeleid en toegelicht door Patrick Lateur) Dante Alighieri 03/08/2021
Jan Verschoor Sandra van Berkum 03/08/2021
Annalen (Vertaling Vincent Hunink) Tacitus 03/08/2021
Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende Mieke Tillema 03/08/2021
Omdat de muze Brigitte de Swart 03/08/2021
Het diepe blauw Ayesha Harruna Attah 03/08/2021
John Heartfield. Fotografie plus dynamiet Ralph Keuning, Angela Lammert e.a. 03/08/2021
Tussen utopie en crisis. Nederland in het interbellum 1918-1940 Frits Boterman 03/08/2021
Het China-gevoel van Pearl S. Buck Bettine Vriesekoop 03/08/2021
De luisteraar. Klassieke muziek anders beleven Yves Knockaert 03/08/2021
De oorlog van morgen. Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog 1918-1940 Wouter Linmans 03/08/2021
Eros bij de Vesuvius. Epigrammen. Vertaling Patrick Lateur Filodemos van Gadara 03/08/2021
12345678910...Laatste

Napoleon de Grote

Andrew Roberts
Napoleon de Grote
Prometheus, 2021, 1084 blz., EUR 35,00
ISBN: 9789044647907

De Engelse historicus Andrew Roberts is bekend van zijn politiek-militaire geschiedenis van de Napoleontische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog en zijn lijvige historische biografieën van Napoleon en Churchill. In 2014 publiceerde hij Napoleon de Grote, waarvan nu een derde druk verschijnt.
Napoleon (1769-1821) blijft tot de verbeelding spreken. Niettegenstaande verbannen na de door hem verloren Slag van Waterloo (1815) en juist tweehonderd jaar geleden overleden in zijn onherbergzame verbanningsoord op Sint-Helena in de Atlantische Oceaan, ligt hij vandaag centraal begraven in de Dôme des Invalides in Parijs. Waterloo, nochtans zijn ultieme nederlaag, wordt meer geassocieerd met Napoleon dan met zijn overwinnaars. En het is een Engelse historicus die de voorliggende biografie van de Fransman schreef.
Andrew Roberts wijst in zijn inleiding op het versplinterd en evoluerend historiebeeld over Napoleon, dat afwisselt tussen verguizing en bewondering en dat nogal eens het politieke standpunt van de historicus in kwestie reflecteert. De auteur probeert zoveel mogelijk terug te grijpen op Napoleons eigen woorden en de bronnen uit zijn onmiddellijke omgeving, hoewel die uiteraard in hoge mate gekleurd waren door de positie die de informant t.o.v. Napoleon innam. Roberts maakt ook systematisch gebruik van de 33.000 bewaard gebleven brieven, die sinds 2004 opnieuw en ongecensureerd werden uitgegeven. Die briefwisseling, waaruit de tomeloze dadendrang van Napoleon van elk blad afspat, vormt de grondslag van de biografie en maakt een nieuw Napoleonbeeld mogelijk. Ook bezocht de auteur als militair historicus drieënvijftig van de zestig Napoleontische slagvelden.
Roberts vertelt het levensverhaal van Napoleon in eenendertig hoofdstukken, gegroepeerd in drie delen: opkomst tot aan de staatsgreep van 18 Brumaire (1769-1799), heerser (1799-1811) en afloop (1811-1821). Het politiek-militaire krijgt de meeste aandacht, maar toch heeft Roberts ook oog voor andere aspecten, zoals Napoleons hervormingen.
In de conclusie verantwoordt Roberts de titel ‘Napoleon de Grote’. Hij argumenteert dat vooreerst met Napoleons prestaties als veldheer: hij verloor maar zeven van de zestig veldslagen en had een instinctief en feilloos gevoel voor topografie en tactiek. Hij was zonder meer op land een militair genie, maar niet op zee. Maar er is meer. Roberts ziet hem als laatste van de verlichte despoten, maar dan wel van een verlichting te paard. Hij werd grondlegger van het moderne Frankrijk door het feit dat hij de aspiraties van de eerste fase van de Franse Revolutie realiseerde: gelijkheid voor de wet, rationeel bestuur, meritocratie. Hij schafte onbruikbare hervormingen, zoals de revolutionaire kalender, af. Vooral gaf hij op stapel staande hervormingen hun duurzame vorm, zoals o.a. het openbaar onderwijs en infrastructuurverbeteringen. Roberts verheelt niet de negatieve aspecten van Napoleons regime, zoals perscensuur, geheime politie, gemanipuleerde plebiscieten, herinvoering van de slavernij, maar stelt dat het geen totalitaire dictatuur was.
Negenentwintig kaarten, twee stambomen en een kleurenkatern met zesentachtig afbeeldingen en een uitvoerige notenlijst en bibliografie vervolledigen dit werk, dat zich vlot laat lezen en het statuut heeft van een standaardbiografie.

[Walter Smits - 28/04/2021]