Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet

Lars Hendrikman en Dorien Tamis (red.)
Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet
Waanders, 2021, 232 blz., EUR 32,50
ISBN: 9789462623156

Naar aanleiding van de tentoonstelling Brueghel en tijdgenoten. Kunst als verborgen verzet, die nog tot 4 juli 2021 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht loopt, verscheen bij Waanders Uitgevers (uiteraard in samenwerking met het museum) een keurige catalogus. Het is werkelijk een catalogus want in het tweede deel worden de tentoongestelde schilderijen, tekeningen en etsen besproken en afgebeeld. Deze besprekingen zijn vlot te lezen en boeien door hun inhoud. Onderaan vinden we telkens (logisch) wat praktische gegevens over het kunstwerk: materiaal, afmetingen, bewaarplaats en een beknopte bibliografie. Het gaat om bijna 75 stukken. Geregeld worden ook andere schilderijen in deze lemma’s afgebeeld, schilderijen die nodig zijn als ondersteuning, om te vergelijken of die invloed hebben uitgeoefend. 
Het eerste deel van dit boekwerk is nog interessanter. Het gaat om twee grote essays die het thema van de tentoonstelling uitdiepen. Over Brueghel en zijn familieleden-schilders werd al menig boek gepubliceerd en zal nog menig boek worden geschreven. Nu wordt eens terecht nadruk gelegd op het feit dat Brueghel met zijn werken zich verzet tegen de bezetting door de Habsburgers van de Nederlanden, kritiek geeft. Hij doet dit slim, niet uitdagend maar dikwijls verborgen in wat details. Dit is het onderwerp van twee artikels in deze catalogus: kunsthistorici Lars Hendrikman en Dorien Tamis hebben het over de inventie van een gelaagde zestiende-eeuwse beeldtraditie in hun bijdrage ‘Het kruis en de kritiek’ en kunsthistorica Sarah Babin bespreekt in deze context het schilderij van de lijdensweg van Jezus naar Golgotha door Pieter Brueghel de Jongere. We genoten van hun uitleg, visie en apprecieerden het vergelijkingsmateriaal. Uiteraard kwam dit thema al in vroegere boeken aan bod, maar nu werd in een schitterende druk daar expliciet aandacht aan besteed. Een bibliografie werd achteraan niet vergeten. Ook de voetnoten werden op de laatste bladzijden afgedrukt, net als andere druktechnische gegevens. Spijtig is er geen index. Het geheel mag er zeker zijn, Zowel inhoudelijk als wat betreft de vormgeving is dit een voortreffelijke publicatie, die een plaats verdient in de bibliotheek van de Brueghelliefhebber. 

[Jean Luc Meulemeester - 08/06/2021]