Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Dubbelblind (vert. Nicolette Hoekmeijer)

Edward St Aubyn
Dubbelblind (vert. Nicolette Hoekmeijer)
Prometheus, 2021, 284 blz., EUR 22,50
ISBN: 9789044647099

“We bevinden ons in de krankzinnige situatie dat het ik-narratief van de ervaring en het derdepersoonnarratief van het experiment elkaar voor rotte vis uitmaken, elk vanaf hun eigen kant van de verklaringskloof, die werkelijk gigantisch is.” De woorden zijn van Saul Prokosch, een wetenschapper die meewerkt aan het Brainwaves-project van de megalomane en, zoals Saul uiteindelijk zal ondervinden, meedogenloze en drugsverslaafde techno-ondernemer met de toepasselijke naam Hunter. Ze bevolken samen met een resem andere personages de nieuwe roman van Edward St Aubyn, de Britse auteur van de terecht bejubelde en ook verfilmde Melrose-romans. Zo zijn er de vriendinnen Olivia en Lucy die door Hunter respectievelijk om hun wetenschappelijke en zakelijke knowhow werden aangeworven. Terwijl Hunter verliefd wordt op Lucy, net op het ogenblik dat bij haar een hersentumor wordt ontdekt, raakt Olivia zwanger van Francis, een adept van organische verwildering van landschappen. Olivia is de adoptiefdochter van twee psychoanalytici. Vader Martin heeft als patiënt een jonge schizofreen die de tweelingbroer van zijn aangenomen dochter blijkt te zijn. Haar zwangerschap en eventuele kennismaking met haar broer dreigen oude wonden te openen. Edward St Aubyn verweeft de levens, de gevoelens en gedachten van deze hoogbegaafde en welgestelde mensen doordacht met elkaar en toont zich, net als in de Melrose-romans, een meester van de uitgewerkte en briljante, soms recherché metafoor. Het Brainwaves project wil Happy Helmets produceren, virtual reality hoofddeksels die de gebruiker toelaten een gelukkiger bewustzijn te ervaren. Bij een heilige franciscaan wordt de mystieke herseninhoud afgetapt, met het oog op de commerciële exploitatie van zo’n heilig hoofddeksel of “capo santo”. Het levert een grappige en geestige episode op met een vrome en verwonderde pater Guido en zijn gehaaide superieur, de op geld beluste kardinaal Lagerfeld. Maar de prelaat is dan weer net zo onsympathiek als de fanatieke “fysicalist” Sir William Moorhead, “zijn spirituele tweeling” maar ook “vijand van het geloof”, in wie menige lezer trekken van Richard Dawkins zal ontdekken. Het zijn allebei dogmatici die net als ondernemer Hunter voorbijgaan aan de complexiteit van bio- en antroposfeer en zich al te gretig en verblind overgeven aan een verengde visie van dé wetenschap. Maar wetenschappen vormen geen piramide maar een archipel, “verspreide eilandjes van kennis, sommige met elkaar verbonden door een brug, andere betrekkelijk geïsoleerd.” Wie deze complexiteit wel ervaart, en niet zonder verwarring beleeft, is bioloog Francis, die de avances van een schatrijke Amerikaanse met pijnlijke wilskracht afweert, in het volle besef van de krachtige lichamelijke verleiding en van de spijt om de gemiste “zwakheid” die hem – zo beseft hij - eveneens zou gespeten hebben. Het levert intense en overtuigende, in alle bedreigde kuisheid erotisch geladen bladzijden op.  Ook de twee psychoanalytici beseffen dat de kloof tussen “nature and nurture”, tussen meetbare kennis en subjectieve ervaring, tussen genetica en persoonlijke geschiedenis, tussen brein en bewustzijn nog niet en wellicht nooit zal gedicht worden. In ‘Dubbelblind’ heeft Edward St Aubyn filosofisch en wetenschappelijk denken en vertelplezier vervlochten tot een stimulerende en boordevolle, om aandachtige lectuur vragende roman. De taal is briljant en gecondenseerd, en de roman is hedendaags in de beste betekenis van dat woord.

[Johan De Haes - 14/09/2021]