Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Kinderscénes en een teruggevonden ‘enfantine’. Vert. en nawoord door Katrien Vandenberghe Valery Larbaud 18/10/2021
Artemisia. Vrouw en macht Joost Keizer en Thijs de Raedt (red.) 18/10/2021
Roger Raveel. Het mysterie van het alledaagse/Le mystère du quotidien Eric Rinckhout 13/10/2021
Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18de eeuw Martijn Manders en Laura van der Haar 12/10/2021
Disoriëntaties Evi Aarens 12/10/2021
Sneeuwrood Dirk Debeys 12/10/2021
Wissel op de toekomst. Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde Sjahrir 12/10/2021
Et surtout j’étais blonde / En daarenboven blond Corinne Hoex 12/10/2021
Carel Willink. Meester van zichzelf Ype Koopmans en Jeroen Stumpel 11/10/2021
Boris Johnson. Biografie van een geboren gokker Tom Bower 11/10/2021
De Romeinse heerbanen. De oudste weg door de Lage Landen Robert Nouwen 11/10/2021
Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814 Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (red.) 11/10/2021
Identiteit. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Martin de Haan Milan Kundera 11/10/2021
De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis Suze Zijlstra 11/10/2021
Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk 11/10/2021
Zwerm Berthe Spoelstra 11/10/2021
Verre verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen Dirk Wolthekker 03/10/2021
De vele gezichten van Sicilië Fik Meijer 03/10/2021
Matrix Lauren Groff 03/10/2021
Duet Ilse Josepha Lazaroms 03/10/2021
12345678910...Laatste

Antwerpen. De gloriejaren

Michael Pye
Antwerpen. De gloriejaren
De Bezige Bij, 2021, 351 blz., EUR 29,99
ISBN: 9789403134215

Van de Britse historicus, journalist en omroeper Michael Pye werd eerder al Aan de rand van de wereld over het leven aan de Noordzee in de middeleeuwen vertaald (2015). Nu verschijnt van hem in vertaling zijn Antwerpen. De gloriejaren, waarin Pye het verhaal vertelt van het 16de-eeuwse Antwerpen als mondiaal handelscentrum en middelpunt van de wereld.
Michael Pye geeft geen chronologisch lineaire geschiedenis van de gouden eeuw van Antwerpen. Daarvoor kan de geïnteresseerde lezer beter te rade gaan bij bijvoorbeeld Jan Lampo, Gelukkige stad. De gouden jaren van Antwerpen (1485-1585) uit 2017. Pye daarentegen beschrijft in een vijftiental hoofdstukken van wisselende lengte de unieke positie van het 16de-eeuwse Antwerpen in Europa en in zekere zin zelfs de hele wereld. Via verhalen geeft hij het eigen karakter en de individualiteit van Antwerpen in de tijdspanne circa 1500 tot – naargelang het perspectief – 1566 (Beeldenstorm), 1577 (calvinistisch bewind) – 1585 (overgave van de stad aan Farnese) weer. Dat eigen karakter laat zich nog het best omschrijven als pragmatisme dat steeds het eigen handelsbelang voor ogen hield, uitmondde in welwillende tolerantie tegenover ‘ketters’ en steeds de marges van de autonomie tegenover de landsheer en ‘Brussel’ opzocht.
Michael Pye kiest historische passages die die uniciteit van de stad belichten. Hij maakt daarbij overvloedig gebruik van citaten uit uitgegeven ambassadeurs-, kooplieden- en reisverslagen, van een waaier aan zowel oude als recente historische studies en een enkele keer ook van archiefbronnen. Het geheel resulteert in een impressionistisch beeld over het 16de-eeuwse Antwerpen, dat een centrum van handel, kennis en innovatie was, maar ook een donkere kant had van schandalen, geheimen en intriges. Pye maakt de these terecht hard dat Antwerpen na 1585 een magnifieke stad bleef, maar geen wereldstad meer was. Tegenover de ongeveer 45 000 emigranten stond weldra de terugkeer van enkele duizenden, waaronder niet de minsten, zoals Pieter Paul Rubens. Maar het herstel in de eerste helft van de 17de eeuw bleef altijd in de schaduw van Hollands Gouden Eeuw.
Spijts de lovende flaptekstcitaten van Geert Mak en Jeroen Olyslaegers kan men er toch niet buiten enkele kritische bedenkingen te maken. Soms verliest Pye zich in lyrisch taalgebruik, wat de inhoud versluiert. Voor sommige ‘verhalen’ doet Pye beroep op bronnen die moeilijk te controleren zijn. Door zijn benadering is in sommige hoofdstukken elke chronologische orde zoek, wat de lezer wel eens parten speelt. Nog altijd wordt er gesproken over de ‘sluiting’ van de Schelde, terwijl Zeeland vanaf de jaren 1570 weliswaar zeer zware tollen op de scheepvaart naar en van Antwerpen hief, maar er belang bij had dat de Schelde niet potdicht was.
Het boek bevat vier kaarten en sluit af met een uitgebreid notenapparaat, een illustratieverantwoording en een personenregister. Het bevat twee katernen met zesentwintig relevante kleurenillustraties, waarvoor echter weinig context wordt gegeven. Het werk heeft geen afzonderlijke bibliografie. Dit neemt niet weg dat Pye er in slaagt het recalcitrante karakter van de 16de-eeuwse wereldstad, dat als het ware zich in het DNA van de stad nestelde, goed weer te geven. De 21ste lezer zal ongetwijfeld parallellen zien.

[Walter Smits - 14/09/2021]