Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De hartvinger Paul Demets 01/12/2022
Rubyfruit Jungle (vert. Geertje Lammers; nawoord Maritschka Verbeek) Rita Mae Brown 01/12/2022
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience Kevin Absillis 30/11/2022
Last Ellen Ombre 30/11/2022
Het tijdperk van de sterke man. Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt Gideon Rachman 30/11/2022
De beschermelinge Mira Sys 30/11/2022
Neo Rauch. Wegzehr Harry Tupan en Kyllikki Zacharias 30/11/2022
Neo Rauch. Die Mitte Hubertus Gassner, Hans den Hartog Jager e.a. 30/11/2022
Heimelijke vreemdheden Marcel Vanslembrouck 30/11/2022
Marinetti en het futurisme. Manifest voor een nieuwe wereld Julia Wolters en Loes Visch (red.) 30/11/2022
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (sam.) 30/11/2022
Vuurvader Leen van den Berg 30/11/2022
Dedalo, uit de zee opgestaan Richard Hemker 30/11/2022
Toussaint Louverture. De bevrijder van Haïti Sudhir Hazareesingh 30/11/2022
In opstand! De geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 Pieter Serrien 30/11/2022
Man zonder rijbewijs Oek de Jong 30/11/2022
Een eeuw Vlaams Huis in Gent, 1920-2020. Uilenspiegel-Elckerlyc-Roeland Peter van Windekens 30/11/2022
De Ziener K.R. Valgaeren 30/11/2022
Ezel in Parijs. De voetsporen van Nederlandse schilders in Parijs Diederik Stevens 30/11/2022
Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw Luc Rasson 30/11/2022
12345678910...Laatste

Schildmaagd. De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd

Nancy Marie Brown
Schildmaagd. De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd
Omniboek, 2022, 367 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789401917988

De Vikingen en hun geschiedenis blijven tot de verbeelding spreken. Maar de rol van de vrouwen in de Vikingmaatschappij is doorgaans onderbelicht. In 2017 kon men op grond van DNA-onderzoek aantonen dat de botten van het individu dat begraven werd in graf Bj581 in de Vikingstad Birka, net buiten Stockholm, toebehoorden aan een vrouw, meer bepaald gezien de bij haar begraven wapens een krijgsvrouw. Dit gegeven werd het uitgangspunt van Schildmaagd, waarin de Amerikaanse literatuurwetenschapster Nancy Marie Brown De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd exploreert. De auteur specialiseerde zich in IJslandse saga’s en Arthurromans en schreef reeds meerdere boeken over de Noordse literatuur en geschiedenis.
Brown noemde het individu in graf Bj581 Hervör, naar een befaamde schildmaagd uit de saga’s. Ze begint haar boek met de aansprekende beschrijving van de archeologische analyse van de botten en de daarmee begraven voorwerpen. Ze stelt de aanname dat alle wapengraven graven van mannen waren in vraag en dat onze voorstelling van het Vikingtijdperk daardoor vertekend is. Graf Bj581 leek erop te wijzen dat althans één vrouw uit het Vikingtijdperk het leven van een professionele krijger leidde. Het zou verbazen als zij de enige zou geweest zijn. Brown stelt terecht dat geslachtsbepaling op basis van metaal - wapens wijzen op mannen, sieraden op vrouwen – aan herziening toe is. Op basis van dit graf en andere archeologische bronnen maakt ze aannemelijk dat er wel degelijk krijgsvrouwen bestonden die zij aan zij vochten met de mannelijke Vikingen.
Brown wijst op het fundamentele historiografische probleem dat ons traditionele beeld van de Vikingwereld gevormd werd in de Victoriaanse 19de eeuw, waarin de rol van vrouwen gereduceerd werd tot kinderen, keuken en kerk. Ze poneert dat er wel degelijk vrouwelijke krijgers waren, schildmaagden, waarin ‘maagden’ geen seksuele betekenis had, maar verwees naar personen die geen gezinshoofd en geen economische verantwoordelijkheid droegen.
Nancy Marie Brown herleest dan systematisch de teksten en herbekijkt de archeologische gegevens. Zo slaagt ze er glansrijk in de mythe te ontkrachten dat Vikingvrouwen thuisbleven met de sleutels aan hun riem, een historiebeeld dat duidelijk Victoriaanse wortels heeft. Ze herziet systematisch traditionele beelden over tal van aspecten en construeert de wereld van de vrouwelijke Vikingskrijgers. Elk hoofdstuk begint met een geïnterpreteerd verhaal, geïnspireerd op de saga van Hervör en andere saga’s. Ze weet de ondergesneeuwde rol van de vrouw in de Vikingwereld te verbinden met de transformatie van de Vikingwereld onder invloed van het christendom.
Nancy Marie Brown levert met dit werk een verfrissende kijk op de Vikingwereld. Misschien zal niet elke lezer akkoord gaan met al haar conclusies, maar de auteur doet de lezer in elk geval nadenken. Een relevante kleurenkatern en achteraan noten, aanvullende literatuur en een register vervolledigen dit bijzonder lezenswaardig werk, dat beslist een bijdrage levert aan de herziening van het traditionele historiebeeld over de tot de verbeelding sprekende Vikingen.

[Walter Smits - 09/06/2022]