Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries 27/02/2024
Familielexicon (vert. Jan van der Haar) Natalia Ginzburg 27/02/2024
Het schrijverskasteel. De Neurenbergse processen: ontmoetingen aan de rand van de afgrond Uwe Neumahr 27/02/2024
Hoog geboren, ambitieus en eigenzinnig. Marie Catherine Josephe, gravin van Merode en prinses van Rubempré en Everberg (1743-1794) Freeke De Meyer 27/02/2024
Galg & Rad. Verhalen uit de geschiedenis van de lijfstraffelijke rechtspleging Frans Thuijs 27/02/2024
Italië, de bloeitijd 1250-1500 (vert. Alfons Caris) Indro Montanelli en Roberto Gervaso 27/02/2024
Noch engel, noch beest. Het bittere mensbeeld van Blaise Pascal als pleidooi voor mildheid Hanna Vandenbussche 27/02/2024
Frans Hals Bart Cornelis, Friso Lammertse e.a. 27/02/2024
We moeten het even over Xi hebben. De waarheid over de machtigste leider ter wereld Michael Dillon 27/02/2024
Erfgrond (vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen) Maria Turtschaninoff 20/02/2024
Roelant Savery’s wonderlijke wereld Ariane van Suchtelen 20/02/2024
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De synthese Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu 20/02/2024
Onze koloniale erfenis Wendeline Flores en Wayne Modest 20/02/2024
Brugge. Stad van water. Biografie van een stad Jo Berten 20/02/2024
Tijdlijn van de geschiedenis NN 20/02/2024
Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge Lisa Demets 20/02/2024
België. 2000 Jaar geschiedenis Guy Vanthemsche en Roger de Peuter 20/02/2024
Schemering (vert. Manik Sarkar) Philippe Claudel 20/02/2024
Vluchtoord Marseille. De redding van emigranten, 1940-1941 Varian Fry 20/02/2024
Grootse gedachten. Extremen in democratisch Nederland, 1918-2019 Hans Schoots 20/02/2024
12345678910...Laatste

Schildmaagd. De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd

Nancy Marie Brown
Schildmaagd. De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd
Omniboek, 2022, 367 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789401917988

De Vikingen en hun geschiedenis blijven tot de verbeelding spreken. Maar de rol van de vrouwen in de Vikingmaatschappij is doorgaans onderbelicht. In 2017 kon men op grond van DNA-onderzoek aantonen dat de botten van het individu dat begraven werd in graf Bj581 in de Vikingstad Birka, net buiten Stockholm, toebehoorden aan een vrouw, meer bepaald gezien de bij haar begraven wapens een krijgsvrouw. Dit gegeven werd het uitgangspunt van Schildmaagd, waarin de Amerikaanse literatuurwetenschapster Nancy Marie Brown De onbeschreven geschiedenis van krijgsvrouwen in de Vikingtijd exploreert. De auteur specialiseerde zich in IJslandse saga’s en Arthurromans en schreef reeds meerdere boeken over de Noordse literatuur en geschiedenis.
Brown noemde het individu in graf Bj581 Hervör, naar een befaamde schildmaagd uit de saga’s. Ze begint haar boek met de aansprekende beschrijving van de archeologische analyse van de botten en de daarmee begraven voorwerpen. Ze stelt de aanname dat alle wapengraven graven van mannen waren in vraag en dat onze voorstelling van het Vikingtijdperk daardoor vertekend is. Graf Bj581 leek erop te wijzen dat althans één vrouw uit het Vikingtijdperk het leven van een professionele krijger leidde. Het zou verbazen als zij de enige zou geweest zijn. Brown stelt terecht dat geslachtsbepaling op basis van metaal - wapens wijzen op mannen, sieraden op vrouwen – aan herziening toe is. Op basis van dit graf en andere archeologische bronnen maakt ze aannemelijk dat er wel degelijk krijgsvrouwen bestonden die zij aan zij vochten met de mannelijke Vikingen.
Brown wijst op het fundamentele historiografische probleem dat ons traditionele beeld van de Vikingwereld gevormd werd in de Victoriaanse 19de eeuw, waarin de rol van vrouwen gereduceerd werd tot kinderen, keuken en kerk. Ze poneert dat er wel degelijk vrouwelijke krijgers waren, schildmaagden, waarin ‘maagden’ geen seksuele betekenis had, maar verwees naar personen die geen gezinshoofd en geen economische verantwoordelijkheid droegen.
Nancy Marie Brown herleest dan systematisch de teksten en herbekijkt de archeologische gegevens. Zo slaagt ze er glansrijk in de mythe te ontkrachten dat Vikingvrouwen thuisbleven met de sleutels aan hun riem, een historiebeeld dat duidelijk Victoriaanse wortels heeft. Ze herziet systematisch traditionele beelden over tal van aspecten en construeert de wereld van de vrouwelijke Vikingskrijgers. Elk hoofdstuk begint met een geïnterpreteerd verhaal, geïnspireerd op de saga van Hervör en andere saga’s. Ze weet de ondergesneeuwde rol van de vrouw in de Vikingwereld te verbinden met de transformatie van de Vikingwereld onder invloed van het christendom.
Nancy Marie Brown levert met dit werk een verfrissende kijk op de Vikingwereld. Misschien zal niet elke lezer akkoord gaan met al haar conclusies, maar de auteur doet de lezer in elk geval nadenken. Een relevante kleurenkatern en achteraan noten, aanvullende literatuur en een register vervolledigen dit bijzonder lezenswaardig werk, dat beslist een bijdrage levert aan de herziening van het traditionele historiebeeld over de tot de verbeelding sprekende Vikingen.

[Walter Smits - 09/06/2022]