Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries 27/02/2024
Familielexicon (vert. Jan van der Haar) Natalia Ginzburg 27/02/2024
Het schrijverskasteel. De Neurenbergse processen: ontmoetingen aan de rand van de afgrond Uwe Neumahr 27/02/2024
Hoog geboren, ambitieus en eigenzinnig. Marie Catherine Josephe, gravin van Merode en prinses van Rubempré en Everberg (1743-1794) Freeke De Meyer 27/02/2024
Galg & Rad. Verhalen uit de geschiedenis van de lijfstraffelijke rechtspleging Frans Thuijs 27/02/2024
Italië, de bloeitijd 1250-1500 (vert. Alfons Caris) Indro Montanelli en Roberto Gervaso 27/02/2024
Noch engel, noch beest. Het bittere mensbeeld van Blaise Pascal als pleidooi voor mildheid Hanna Vandenbussche 27/02/2024
Frans Hals Bart Cornelis, Friso Lammertse e.a. 27/02/2024
We moeten het even over Xi hebben. De waarheid over de machtigste leider ter wereld Michael Dillon 27/02/2024
Erfgrond (vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen) Maria Turtschaninoff 20/02/2024
Roelant Savery’s wonderlijke wereld Ariane van Suchtelen 20/02/2024
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De synthese Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu 20/02/2024
Onze koloniale erfenis Wendeline Flores en Wayne Modest 20/02/2024
Brugge. Stad van water. Biografie van een stad Jo Berten 20/02/2024
Tijdlijn van de geschiedenis NN 20/02/2024
Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge Lisa Demets 20/02/2024
België. 2000 Jaar geschiedenis Guy Vanthemsche en Roger de Peuter 20/02/2024
Schemering (vert. Manik Sarkar) Philippe Claudel 20/02/2024
Vluchtoord Marseille. De redding van emigranten, 1940-1941 Varian Fry 20/02/2024
Grootse gedachten. Extremen in democratisch Nederland, 1918-2019 Hans Schoots 20/02/2024
12345678910...Laatste

De laatste keizer van Mexico. Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld (vert. Arian Verheij)

Edward Shawcross
De laatste keizer van Mexico. Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld (vert. Arian Verheij)
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2022, 360 blz., EUR 27,50
ISBN: 9789025312206

In "De laatste keizer van Mexico" vertelt historicus Edward Shawcross Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld, zoals de ondertitel luidt. De auteur studeerde aan de Universiteit van Oxford en promoveerde aan de Universiteit van Londen. Hij specialiseerde zich in het Franse imperialisme in Latijns-Amerika en is derhalve dus goed geplaatst om het Mexicaanse avontuur van de Habsburgse aartshertog Maximiliaan te verhalen, want dat was het resultaat van de imperialistische politiek van keizer Napoleon III.
Mexico was halverwege de 19de eeuw de frontlinie tussen conservatief katholiek monarchisme en liberaal protestants republikanisme. De Verenigde Staten hielden met hun Monroedoctrine – Amerika voor de Amerikanen – Europese interventie tegen. Gelijktijdig met de Amerikaanse burgeroorlog woedde er in Mexico een strijd tussen conservatieven en republikeinen over hervormingen en de gewenste staatsvorm, monarchie dan wel republiek. Mexicaanse conservatieven slaagden erin Napoleon III mee te trekken om van Mexico een keizerrijk te maken als buffer tegen de protestantse en republikeinse Verenigde Staten. Napoleon III was bereid zich te engageren om de Mexicaanse republiek van Benito Juárez, gesteund door de Verenigde Staten, te vervangen door een op Frankrijk leunend keizerrijk.
Voor een monarch viel het oog op de Habsburgse aartshertog Maximiliaan. Hij was de jongere broer van de Oostenrijkse keizer Frans-Jozef en gehuwd met prinses Charlotte van België, dochter van koning Leopold I. De liberaal ingestelde Maximiliaan was de niets om handen hebbende prins en zocht naar erkenning. In plaats van de hem voorgespiegelde heldenontvangst wachtte hem een burgeroorlog waar hij niet tegen opgewassen bleek.
De Franse interventie met machinaties, wilde plannen en intriges, waarbij Maximiliaan om de tuin geleid werd, resulteerde in het Tweede Mexicaanse Keizerrijk (1863-1867). Dat was van meet af aan in de financiële greep van de Fransen. Van steun van de Mexicaanse bevolking was amper sprake. De politieke onhandigheid van de liberale Maximiliaan vervreemdde hem van zijn conservatieve bondgenoten. De kloof tussen beleidsdromen en beleidsdaden was enorm. Keizerin Carlota, in de twintig, toonde zich krachtdadiger dan haar echtgenoot. Het einde van de Amerikaanse burgeroorlog en de Amerikaanse steun aan Juarez maakte van het keizerrijk een aflopende zaak van. Onder druk van de Verenigde Staten moest Frankrijk weg uit Mexico en Maximiliaan laten vallen. Terwijl Carlota om hulp ging bedelen in Europa, stortte ze in. Napoleon III oefende druk uit op Maximiliaan om af te treden, maar die aarzelde, waardoor hij gevangengenomen werd, voor de krijgsraad kwam en terechtgesteld werd. De executie was de climax van een jaren durend machtsspel, dat Edward Shawcross met verve in beeld brengt. De waanzinnig geworden Carlota overleefde haar man zestig jaar en stierf op het kasteel van Bouchout in Meise.
De auteur baseerde zich op tien jaar studie van archiefmateriaal. Hij citeert regelmatig uit de primaire bronnen en hij slaagt erin het hopeloze van de hele onderneming meeslepend te vertellen. Een kleurenkatern middenin en achteraan noten en een register vervolledigen dit boek over een tot de verbeelding sprekende episode uit de 19 de eeuw.

[Walter Smits - 15/11/2022]