Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Na het Achterhuis. Anne Frank en de andere onderduikers in de kampen Bas von Benda-Beckmann 04/02/2023
Het kwartet. Hoe vier vrouwen de filosofie opnieuw tot leven wekten Clare Mac Cumhaill en Rachael Wiseman 04/02/2023
Voorbij het zwart (vert. Harm Damsma en Niek Miedema) Hilary Mantel 04/02/2023
De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd Wim Jurg 04/02/2023
Bernhards oorlog. Het leven van een prins in ballingschap Dik van der Meulen 04/02/2023
Over de ziel en de verrijzenis (vert. Piet Hein Hupsch) Gregorius van Nyssa 31/01/2023
In dialoog met de natuur. Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal F. Ledegang 31/01/2023
Heersende verwachtingen. Romeins keizerschap in een veranderende samenleving (50 v.Chr. – 565 n.Chr.) Olivier Hekster 29/01/2023
Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven Judith Koelemeijer 29/01/2023
Jan Hammenecker. Een biografie Frans Holemans en Paul Servaes 29/01/2023
Marx, Wagner, Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties Herfried Münkler 29/01/2023
Klassieke Meesters Yves Knockaert 29/01/2023
Hitlers winter. Het Ardennenoffensief door Duitse ogen Anthony Tucker-Jones 29/01/2023
Puntgaaf Kees Stip 29/01/2023
Het Dassenpad Jacques Vriens 29/01/2023
Dubbelportret Agneta Pleijel 29/01/2023
Troostgeluk Katelijne Van der Hallen 29/01/2023
De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648 Arnout van Cruyningen 20/01/2023
De stad, de dood en de dichters. Hoe in Leiden rond 1600 alles bij elkaar kwam wat de wereld wist Willem Otterspeer 20/01/2023
De wereld. Een familiegeschiedenis Simon Sebag Montefiore 20/01/2023
12345678910...Laatste

Constantinopel en de eerste jihad 633-718. Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw

Henk Singor
Constantinopel en de eerste jihad 633-718. Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw
Ambo/Anthos, 2022, 552 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789026334559

Henk Singor was docent oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef eerder “De komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië” en het goed ontvangen “Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk”. Nu publiceert hij “Constantinopel en de eerste jihad 633-718” waarin hij ‘Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw’ uitvoerig beschrijft.
In de 7de eeuw desintegreerde de ene antieke wereld van het Romeinse Rijk rond de Middellandse Zee. Met het ontstaan van de islam en de Arabische expansie verschenen een nieuwe religie en cultuur. De islamitische expansie deed de vroegchristelijke cultuur in het Midden-Oosten en Noord-Afrika grotendeels verdwijnen, behoudens het overleven van enkele kleine christelijke gemeenschappen. Die expansie van de Oemma, de islamitische wereld, bedreigde meer dan eens het christelijke Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk.
Henk Singor verhaalt die strijd voor lijfsbehoud van Constantinopel, dat meerdere aanvallen (654, 668, 717-718) wist af te slaan, onder andere met behulp van Grieks vuur. Hij behandelt die eerste jihad tegen het Byzantijnse rijk in de jaren 633-718 exhaustief en situeert die in de ruimere context van de anderhalve eeuw van omstreeks 600 tot rond 750. Hij structureert zijn studie in zevenentwintig hoofdstukken met daarbinnen behapbare subhoofdstukken. Hij beschrijft eerst de wereld van de late oudheid rond het jaar 600 en analyseert de kracht en zwakte van het christelijk rijk van Constantinopel en de Byzantijns-Perzische relaties. Hij verhaalt vervolgens het ontstaan en de opkomst van de islam, de islamitische expansie in het Nabije Oosten, die ten koste ging van het Perzische rijk en gebiedsverlies voor het Oost-Romeinse rijk, en gaat dan uitgebreid in op de aanvallen tegen het Byzantijnse rijk in relatie met de interne evoluties en conflicten in de vroege Oemma.
Aan het begin van de 8ste eeuw was de ene Middellandse Zee-wereld van het Imperium Romanum uiteengevallen in drie werelden: het fel ingekrompen Byzantijnse rijk, de islamitische wereld, die zich uitstrekte van Afghanistan tot het Iberische schiereiland, en in Noordwest-Europa het Latijns-Germaanse Frankische rijk. Dat Constantinopel zich handhaafde had wereldhistorische gevolgen. Het maakte als bewaarplaats van Griekse geschriften uit de oudheid de latere bloei van de Europese cultuur mogelijk en droeg op termijn bij aan Renaissance, humanisme en verlichting. Singor benadrukt het belang van de Griekse wetenschappelijke, filosofische en literaire erfenis uit de oudheid voor de bloei van zowel de Arabische wetenschap in de 9de en de 10de eeuw in Bagdad en voor de Europese wetenschap vanaf de 12de eeuw. Hij nuanceert de bijdrage van de Arabieren aan het reveil van de Europese wetenschap in de 12de eeuw, omdat hij aantoont dat de vroegste jihad weinig respect betoonde voor de antieke geschriften en de latere Arabische interesse voor de Griekse wetenschap selectief was en zich beperkte tot vooral praktisch inzetbare kennis.
Henk Singor steunt op kronieken in tal van talen en vele specialistische voorstudies. Een lijst van kaarten en een chronologisch overzicht vooraan, zwart-witkaarten in de tekst, een kleurenkatern middenin en achteraan noten, bibliografie en een register vervolledigen deze erudiete en genuanceerde studie van een cruciale fase in de geschiedenis van Europa.

[Walter Smits - 15/11/2022]