Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De hartvinger Paul Demets 01/12/2022
Rubyfruit Jungle (vert. Geertje Lammers; nawoord Maritschka Verbeek) Rita Mae Brown 01/12/2022
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience Kevin Absillis 30/11/2022
Last Ellen Ombre 30/11/2022
Het tijdperk van de sterke man. Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt Gideon Rachman 30/11/2022
De beschermelinge Mira Sys 30/11/2022
Neo Rauch. Wegzehr Harry Tupan en Kyllikki Zacharias 30/11/2022
Neo Rauch. Die Mitte Hubertus Gassner, Hans den Hartog Jager e.a. 30/11/2022
Heimelijke vreemdheden Marcel Vanslembrouck 30/11/2022
Marinetti en het futurisme. Manifest voor een nieuwe wereld Julia Wolters en Loes Visch (red.) 30/11/2022
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (sam.) 30/11/2022
Vuurvader Leen van den Berg 30/11/2022
Dedalo, uit de zee opgestaan Richard Hemker 30/11/2022
Toussaint Louverture. De bevrijder van Haïti Sudhir Hazareesingh 30/11/2022
In opstand! De geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 Pieter Serrien 30/11/2022
Man zonder rijbewijs Oek de Jong 30/11/2022
Een eeuw Vlaams Huis in Gent, 1920-2020. Uilenspiegel-Elckerlyc-Roeland Peter van Windekens 30/11/2022
De Ziener K.R. Valgaeren 30/11/2022
Ezel in Parijs. De voetsporen van Nederlandse schilders in Parijs Diederik Stevens 30/11/2022
Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw Luc Rasson 30/11/2022
12345678910...Laatste

Constantinopel en de eerste jihad 633-718. Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw

Henk Singor
Constantinopel en de eerste jihad 633-718. Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw
Ambo/Anthos, 2022, 552 blz., EUR 34,99
ISBN: 9789026334559

Henk Singor was docent oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef eerder “De komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië” en het goed ontvangen “Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk”. Nu publiceert hij “Constantinopel en de eerste jihad 633-718” waarin hij ‘Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw’ uitvoerig beschrijft.
In de 7de eeuw desintegreerde de ene antieke wereld van het Romeinse Rijk rond de Middellandse Zee. Met het ontstaan van de islam en de Arabische expansie verschenen een nieuwe religie en cultuur. De islamitische expansie deed de vroegchristelijke cultuur in het Midden-Oosten en Noord-Afrika grotendeels verdwijnen, behoudens het overleven van enkele kleine christelijke gemeenschappen. Die expansie van de Oemma, de islamitische wereld, bedreigde meer dan eens het christelijke Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk.
Henk Singor verhaalt die strijd voor lijfsbehoud van Constantinopel, dat meerdere aanvallen (654, 668, 717-718) wist af te slaan, onder andere met behulp van Grieks vuur. Hij behandelt die eerste jihad tegen het Byzantijnse rijk in de jaren 633-718 exhaustief en situeert die in de ruimere context van de anderhalve eeuw van omstreeks 600 tot rond 750. Hij structureert zijn studie in zevenentwintig hoofdstukken met daarbinnen behapbare subhoofdstukken. Hij beschrijft eerst de wereld van de late oudheid rond het jaar 600 en analyseert de kracht en zwakte van het christelijk rijk van Constantinopel en de Byzantijns-Perzische relaties. Hij verhaalt vervolgens het ontstaan en de opkomst van de islam, de islamitische expansie in het Nabije Oosten, die ten koste ging van het Perzische rijk en gebiedsverlies voor het Oost-Romeinse rijk, en gaat dan uitgebreid in op de aanvallen tegen het Byzantijnse rijk in relatie met de interne evoluties en conflicten in de vroege Oemma.
Aan het begin van de 8ste eeuw was de ene Middellandse Zee-wereld van het Imperium Romanum uiteengevallen in drie werelden: het fel ingekrompen Byzantijnse rijk, de islamitische wereld, die zich uitstrekte van Afghanistan tot het Iberische schiereiland, en in Noordwest-Europa het Latijns-Germaanse Frankische rijk. Dat Constantinopel zich handhaafde had wereldhistorische gevolgen. Het maakte als bewaarplaats van Griekse geschriften uit de oudheid de latere bloei van de Europese cultuur mogelijk en droeg op termijn bij aan Renaissance, humanisme en verlichting. Singor benadrukt het belang van de Griekse wetenschappelijke, filosofische en literaire erfenis uit de oudheid voor de bloei van zowel de Arabische wetenschap in de 9de en de 10de eeuw in Bagdad en voor de Europese wetenschap vanaf de 12de eeuw. Hij nuanceert de bijdrage van de Arabieren aan het reveil van de Europese wetenschap in de 12de eeuw, omdat hij aantoont dat de vroegste jihad weinig respect betoonde voor de antieke geschriften en de latere Arabische interesse voor de Griekse wetenschap selectief was en zich beperkte tot vooral praktisch inzetbare kennis.
Henk Singor steunt op kronieken in tal van talen en vele specialistische voorstudies. Een lijst van kaarten en een chronologisch overzicht vooraan, zwart-witkaarten in de tekst, een kleurenkatern middenin en achteraan noten, bibliografie en een register vervolledigen deze erudiete en genuanceerde studie van een cruciale fase in de geschiedenis van Europa.

[Walter Smits - 15/11/2022]