Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Donkerdrif Deon Meyer 06/09/2023
Lavinia Ursula K. Le Guin 06/09/2023
Art Nouveau. Architectuur in Antwerpen Alex Elaut 06/09/2023
Récit de ma vie. 1917-1957 2 vol. Texte établi et commenté par Anne Van Loo Henry van de Velde 01/09/2023
Nieuwe zwanenzangen Jeroen Messely 01/09/2023
Kleine haperende vluchten Femke Brockhus 01/09/2023
Le Spleen de Paris / Parijse walging / Paris Spleen (vert. Hafid Bouazza / Louise Varèse) Charles Baudelaire 29/08/2023
Passchendaele. Operatie rode modder Michiel Janzen 29/08/2023
Van Feldgrau naar kaki en olijfgroen. Mannen van de Waffen-SS en andere militaire collaborateurs onder de wapenen in de Koninklijke Landmacht na 5 mei J.J.J. Hoogenboom 29/08/2023
Hitlers laatste getuige. De memoires van Hitlers bodyguard Rochus Misch 29/08/2023
Omtrekkende bewegingen. Vier romans (vert. en aant. Robbert-Jan Henkes) Sergej Dovlatov 29/08/2023
Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw Wim Jurg 29/08/2023
De dochter van Cleopatra. Egyptische prinses, Romeins gevangene, Afrikaanse koningin Jane Draycott 29/08/2023
Scheiding van goederen Roger Van de Velde 29/08/2023
God mag het weten Louis van Dievel 29/08/2023
Nederlandse achterhoedegevechten op de Donau. De Continentale Motor Scheepvaart Maatschappij in de spiegel van internationale verhoudingen 1938-1956 Feiko H. Postma 29/08/2023
Strafkind Wieke Hart en Maria Genova 29/08/2023
De koers Louis van Dievel 29/08/2023
Ragnarök. De ondergang van de goden (vert. Gerda Baardman en Marian Lameris) A.S. Byatt 29/08/2023
Liefde voor kleur. Gestel, Sluijters, De Smet en anderen Roby Boes 29/08/2023
12345678910...Laatste

De wereld. Een familiegeschiedenis

Simon Sebag Montefiore
De wereld. Een familiegeschiedenis
Spectrum, 2022, 1467 blz., EUR 69,99
ISBN: 9789000368587

Van de Britse historicus Simon Sebag Montefiore werden al eerder werken over Stalin en andere thema’s uit de Russische geschiedenis en over Jeruzalem vertaald. Nu verschijnt van hem het kloeke De wereld. Een familiegeschiedenis. Daarin biedt hij een wereldgeschiedenis aan, die alle tijdperken en continenten overspant en waarin families centraal staan.
Door de globalisering kregen historici de laatste decennia meer aandacht voor de interactie tussen beschavingen en continenten. Ze werkten veelal vanuit een thematische benadering. Sebag Montefiore koos voor families als invalshoek. Hij vertrekt van de verhalen van families in ieder continent en in elk tijdperk en die verhalen gebruikt hij om er de evolutie van de geschiedenis van de mensheid aan vast te koppelen. Daardoor heeft hij niet alleen evenwichtiger aandacht voor de verschillende werelddelen, maar ook voor vrouwen en kinderen. Het laat hem ook toe de grote gebeurtenissen te koppelen aan mensen en aan individueel menselijk drama. Families waren ook broeinesten van strijd en wreedheden, van afgrijselijke familietoestanden omwille van de opvolging, zoals de liquidaties van rivalen en de tragedies van uitgehuwelijkte tienerdochters. Het resultaat is een verhaal van passies en woede op een wijze die ontbreekt in de zuivere economische en politieke geschiedenis.
Sebag Montefiore structureert zijn epische geschiedenis met een corpus van 1400 bladzijden in drieëntwintig bedrijven, waarbij hij telkens de wereldbevolking op dat moment geeft. Hierbij ook een benaderende datering opnemen zou wel een hulpmiddel voor de lezer geweest zijn. De subhoofdstukken dragen de titels van de families of dynastieën die meestal de lakens uitdeelden. Het eerste bedrijf bestrijkt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Het tweede tot en met vierde bedrijf behandelen de oudheid, waarbij er vanaf dit deel ook veel aandacht naar de buiten-Europese culturen en continenten gaat. Het vijfde tot en met negende bedrijf betreffen de middeleeuwen en het tiende tot en met veertiende bedrijf de vroegmoderne tijd. Het vijftiende tot en met twintigste bedrijf bestrijken de moderne tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog en het eenentwintigste tot en met drieëntwintigste bedrijf hebben de naoorlogse periode tot onderwerp. In zijn conclusie sluit de auteur af met een aantal filosofische beschouwingen en een vooruitblik.
Een wereldgeschiedenis van de hand van één auteur, zelfs met een plejade van hulp biedende professoren en medelezers, binnen een bestek van weliswaar 1400 bladzijden blijft een ambitieus opzet. Het caleidoscopisch verhaal, dat zich wel vlot laat lezen, krijgt daardoor iets gejaagds en een iets te zelfzeker karakter. Dat opeenvolgende hoofdstukken soms te weinig samenhangen, is wellicht niet helemaal te vermijden. Positief is wel dat de lezer een zicht krijgt op wat zich simultaan voltrok in de wereldgeschiedenis. Naarmate de interactie tussen de continenten toeneemt, wordt de parallelle geschiedenis interessanter.
Verhelderende voetnoten staan onderaan de bladzijde. Voor de literatuur verwijst Sebag Montefiore naar een 137 bladzijden (!) tellende bibliografie op zijn website www.simonsebagmontefiore.com. Een register sluit dit vlot leesbare epische werk af. Nauwkeurigere redactie had kunnen vermijden dat er onlogische bevolkingsaantallen staan bij het vierde en vijfde bedrijf en bij het dertiende en veertiende bedrijf.

[Walter Smits - 20/01/2023]