Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
In Birkenau. Een getuigenis Rosa de Winter-Levy 21/03/2023
Op weg naar een luisterende kerk. Synodale ervaringen in verleden en heden Jos Moons, Karim Schelkens, en Sjoerd Mulder (red.) 21/03/2023
Schwalbe. Het verzwegen verhaal van het Belgisch voetbal tijdens Wereldoorlog II Kurt Deswert 21/03/2023
Kind van Maria en Mao. Het verhaal van een generatie Jos Palm 21/03/2023
Bedekt. Een antropologische geschiedenis van de cache-sexe Philip E.V. Van Kerrebroeck 21/03/2023
Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur Eva Rammeloo 21/03/2023
Opstand in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog 1568 – 1648 Arnout van Cruyningen 21/03/2023
Over de betekenis van muziek (vert. Thomas Crombez) Susanne Langer 21/03/2023
Leven en werk van Jan Veth. Bezorgd, geïllustreerd en toegelicht door Anton van der Lem Johan Huizinga 21/03/2023
Het verhaal van Vlaanderen. De geschiedenis van de prehistorie tot nu Harry De Paepe 21/03/2023
Het paard van mijn vader Jozef Deleu 14/03/2023
Carlota. De vrouw die rozen at Kristien Dieltiens 14/03/2023
Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin) Dio Chrysostomus 13/03/2023
Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd Martin Mittelmeier 13/03/2023
Het Delft van Vermeer Esther Scholten en Hester Schölvinck (red.) 13/03/2023
De vuurtoren van Stalingrad Iain MacGregor 13/03/2023
Tijdgeest. Een perspectief op mens en tijd Rik Torfs 13/03/2023
Iconen Erik Vlaminck 13/03/2023
Geheugen, geschiedenis, beschaving Mira Feticu 13/03/2023
Koude oorlogsbuit. Totalitarisme. Over Stalin, archieven en Hannah Arendt. Een politiek essay Charles Ducal 13/03/2023
12345678910...Laatste

De wereld. Een familiegeschiedenis

Simon Sebag Montefiore
De wereld. Een familiegeschiedenis
Spectrum, 2022, 1467 blz., EUR 69,99
ISBN: 9789000368587

Van de Britse historicus Simon Sebag Montefiore werden al eerder werken over Stalin en andere thema’s uit de Russische geschiedenis en over Jeruzalem vertaald. Nu verschijnt van hem het kloeke De wereld. Een familiegeschiedenis. Daarin biedt hij een wereldgeschiedenis aan, die alle tijdperken en continenten overspant en waarin families centraal staan.
Door de globalisering kregen historici de laatste decennia meer aandacht voor de interactie tussen beschavingen en continenten. Ze werkten veelal vanuit een thematische benadering. Sebag Montefiore koos voor families als invalshoek. Hij vertrekt van de verhalen van families in ieder continent en in elk tijdperk en die verhalen gebruikt hij om er de evolutie van de geschiedenis van de mensheid aan vast te koppelen. Daardoor heeft hij niet alleen evenwichtiger aandacht voor de verschillende werelddelen, maar ook voor vrouwen en kinderen. Het laat hem ook toe de grote gebeurtenissen te koppelen aan mensen en aan individueel menselijk drama. Families waren ook broeinesten van strijd en wreedheden, van afgrijselijke familietoestanden omwille van de opvolging, zoals de liquidaties van rivalen en de tragedies van uitgehuwelijkte tienerdochters. Het resultaat is een verhaal van passies en woede op een wijze die ontbreekt in de zuivere economische en politieke geschiedenis.
Sebag Montefiore structureert zijn epische geschiedenis met een corpus van 1400 bladzijden in drieëntwintig bedrijven, waarbij hij telkens de wereldbevolking op dat moment geeft. Hierbij ook een benaderende datering opnemen zou wel een hulpmiddel voor de lezer geweest zijn. De subhoofdstukken dragen de titels van de families of dynastieën die meestal de lakens uitdeelden. Het eerste bedrijf bestrijkt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Het tweede tot en met vierde bedrijf behandelen de oudheid, waarbij er vanaf dit deel ook veel aandacht naar de buiten-Europese culturen en continenten gaat. Het vijfde tot en met negende bedrijf betreffen de middeleeuwen en het tiende tot en met veertiende bedrijf de vroegmoderne tijd. Het vijftiende tot en met twintigste bedrijf bestrijken de moderne tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog en het eenentwintigste tot en met drieëntwintigste bedrijf hebben de naoorlogse periode tot onderwerp. In zijn conclusie sluit de auteur af met een aantal filosofische beschouwingen en een vooruitblik.
Een wereldgeschiedenis van de hand van één auteur, zelfs met een plejade van hulp biedende professoren en medelezers, binnen een bestek van weliswaar 1400 bladzijden blijft een ambitieus opzet. Het caleidoscopisch verhaal, dat zich wel vlot laat lezen, krijgt daardoor iets gejaagds en een iets te zelfzeker karakter. Dat opeenvolgende hoofdstukken soms te weinig samenhangen, is wellicht niet helemaal te vermijden. Positief is wel dat de lezer een zicht krijgt op wat zich simultaan voltrok in de wereldgeschiedenis. Naarmate de interactie tussen de continenten toeneemt, wordt de parallelle geschiedenis interessanter.
Verhelderende voetnoten staan onderaan de bladzijde. Voor de literatuur verwijst Sebag Montefiore naar een 137 bladzijden (!) tellende bibliografie op zijn website www.simonsebagmontefiore.com. Een register sluit dit vlot leesbare epische werk af. Nauwkeurigere redactie had kunnen vermijden dat er onlogische bevolkingsaantallen staan bij het vierde en vijfde bedrijf en bij het dertiende en veertiende bedrijf.

[Walter Smits - 20/01/2023]