Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
In Birkenau. Een getuigenis Rosa de Winter-Levy 21/03/2023
Op weg naar een luisterende kerk. Synodale ervaringen in verleden en heden Jos Moons, Karim Schelkens, en Sjoerd Mulder (red.) 21/03/2023
Schwalbe. Het verzwegen verhaal van het Belgisch voetbal tijdens Wereldoorlog II Kurt Deswert 21/03/2023
Kind van Maria en Mao. Het verhaal van een generatie Jos Palm 21/03/2023
Bedekt. Een antropologische geschiedenis van de cache-sexe Philip E.V. Van Kerrebroeck 21/03/2023
Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur Eva Rammeloo 21/03/2023
Opstand in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog 1568 – 1648 Arnout van Cruyningen 21/03/2023
Over de betekenis van muziek (vert. Thomas Crombez) Susanne Langer 21/03/2023
Leven en werk van Jan Veth. Bezorgd, geïllustreerd en toegelicht door Anton van der Lem Johan Huizinga 21/03/2023
Het verhaal van Vlaanderen. De geschiedenis van de prehistorie tot nu Harry De Paepe 21/03/2023
Het paard van mijn vader Jozef Deleu 14/03/2023
Carlota. De vrouw die rozen at Kristien Dieltiens 14/03/2023
Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin) Dio Chrysostomus 13/03/2023
Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd Martin Mittelmeier 13/03/2023
Het Delft van Vermeer Esther Scholten en Hester Schölvinck (red.) 13/03/2023
De vuurtoren van Stalingrad Iain MacGregor 13/03/2023
Tijdgeest. Een perspectief op mens en tijd Rik Torfs 13/03/2023
Iconen Erik Vlaminck 13/03/2023
Geheugen, geschiedenis, beschaving Mira Feticu 13/03/2023
Koude oorlogsbuit. Totalitarisme. Over Stalin, archieven en Hannah Arendt. Een politiek essay Charles Ducal 13/03/2023
12345678910...Laatste

De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648

Arnout van Cruyningen
De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648
Omniboek, 2023, 192 blz., EUR 20,00
ISBN: 9789401919036

Op 30 januari 1648, net 375 jaar geleden, bevestigden de Republiek der Verenigde Provinciën en het koninkrijk Spanje in Münster - Munster in de gangbare Nederlandse schrijfwijze, tegenwoordig meestal in de Duitse schrijfwijze – de al eerder wederzijds feitelijk erkende onafhankelijkheid met een vredesverdrag. Na ratificatie door de Staten-Generaal en de koning van Spanje werd op 15 mei de vrede plechtig getekend door de Nederlandse en Spaanse gezanten en met een eed bekrachtigd. Het was het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de internationale erkenning van de soevereiniteit van de Republiek. De scheiding tussen de Staatse en de Spaanse Nederlanden werd definitief bezegeld en zou niet meer te keren zijn, spijts de episode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). De Vrede van Münster was maar een van de vredesverdragen van Westfalen, die ook een einde maakten aan de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in het Duitse Rijk.
De productieve historicus Arnout van Cruyningen, gespecialiseerd in dynastieke en staatkundige geschiedenis van Nederland, schreef eerder al verschillende werken over de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Recent verschenen van zijn hand 1572 Een kanteljaar in de Tachtigjarige Oorlog en 1672 Het rampjaar van de Republiek. Met het voorliggende De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648 voleindigt de auteur een handzame trilogie over sleutelmomenten uit de geschiedenis van de Republiek. Het voorliggende werk is gelijkaardig gestructureerd als 1672 Het rampjaar van de Republiek en contextualiseert de Vrede van Münster.
Binnen een bestek van 140 bladzijden corpus schetst Van Cruyningen eerst de Republiek en haar politieke structuur, vervolgens gaat hij in op het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) met vredesgezinde en oorlogsgezinde partijen in de Republiek en de problematiek van de unie, de religie en de militie in de periode 1621-1648. Dan behandelt hij het vredescongres zelf, in praktijk gehouden in Münster en Osnabrück, waar voor het eerst in de geschiedenis zoveel heersers en staten tegelijkertijd vertegenwoordigd waren. In het vijfde hoofdstuk portretteert hij de Staatse ambassadeurs en in het zesde de gezanten van de Spaanse en Franse delegatie. Het laatste hoofdstuk focust op de bezegeling van de vrede met veel aandacht voor het protocol, de plechtige afkondiging in de Republiek, maar ook in de Spaanse Nederlanden, onder andere te Antwerpen en Brussel, en de propaganda daarrond met het schilderij van Gerard ter Borch en de talrijke daarop gebaseerde gravures. Aparte kaders in hoofdstuk 5, 6 en 7 bevatten uittreksels uit relevante primaire bronnen.
Op het corpus volgen een uitgebreid chronologisch overzicht, dat de eerste helft van de 17de eeuw bestrijkt (1609-1650), en twee waardevolle bijlagen. Bijlage 1 geeft ‘hertaald’ de Nederlandse tekst van het vredestraktaat en bijlage 2 het bericht over het vredesverdrag van twee gevolmachtigden aan de Staten van Holland en West-Friesland.
Het werk is verluchtigd met kleurenillustraties uit de tijd zelf, die goed geduid worden, maar waarvan de grootte beperkt wordt door het keurslijf van het formaat van het boek. Noten en een beknopt literatuuroverzicht vervolledigen dit overzichtelijk werk over dat voor de Republiek en de Spaans gebleven Nederlanden zo cruciale jaar 1648.

[Walter Smits - 20/01/2023]