Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De garage John Banville 22/04/2024
Constant Permeke J. Declercq en I. Gheeraert (red.) 22/04/2024
Alle rafelranden van Europa. De geschiedenis van Europa en zijn buren Ivo van de Wijdeven 22/04/2024
De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever. Een biografie Sandra Langereis 22/04/2024
De zus. Het verhaal van het meesterbrein achter Kim Jong-un Sung-Yoon Lee 22/04/2024
Styx Bavo Dhooge 22/04/2024
Tragedies. Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur Aischylos 15/04/2024
De mooiste geschiedenis van België. Het verleden van een land door de ogen van de grootste schilders Jos Vandervelden 15/04/2024
De ontdekking van Holland Jan Brokken 15/04/2024
Verdwenen stad. Hoe de Joodse bevolking met de tram uit Amsterdam werd gehaald Willy Lindwer en Guus Luijters 15/04/2024
Door Duitse puinen Bert Cornelis 15/04/2024
Inspired by Dudok. De 50 beste werken in zijn stijl ter wereld Joke Reichardt en Peter Veenendaal 15/04/2024
Erfgoed op de vlucht. Duitse bezetters, Vlaamse meesterwerken, een Waals kasteel Bert Govaerts 15/04/2024
Man van vele oorlogen Jonas Boets 15/04/2024
Het sneeuwklokjesbos Annejet van der Zijl 15/04/2024
De uitbreiding. Roman (vert. Wil Boesten) Robert Menasse 15/04/2024
De prijs van de twijfel Jo Claes 15/04/2024
De meisjes van de katoenfabriek (vert. Edith Sybesma en Neeltje Wiersma) Susanna Alakoski 15/04/2024
Romeinse kruisiging Ruben van Wingerden 15/04/2024
KZ-syndroom. Een litteken dat nooit verdwijnt Henri Heimans en Dirk Verhofstadt 15/04/2024
12345678910...Laatste

De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648

Arnout van Cruyningen
De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648
Omniboek, 2023, 192 blz., EUR 20,00
ISBN: 9789401919036

Op 30 januari 1648, net 375 jaar geleden, bevestigden de Republiek der Verenigde Provinciën en het koninkrijk Spanje in Münster - Munster in de gangbare Nederlandse schrijfwijze, tegenwoordig meestal in de Duitse schrijfwijze – de al eerder wederzijds feitelijk erkende onafhankelijkheid met een vredesverdrag. Na ratificatie door de Staten-Generaal en de koning van Spanje werd op 15 mei de vrede plechtig getekend door de Nederlandse en Spaanse gezanten en met een eed bekrachtigd. Het was het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de internationale erkenning van de soevereiniteit van de Republiek. De scheiding tussen de Staatse en de Spaanse Nederlanden werd definitief bezegeld en zou niet meer te keren zijn, spijts de episode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). De Vrede van Münster was maar een van de vredesverdragen van Westfalen, die ook een einde maakten aan de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in het Duitse Rijk.
De productieve historicus Arnout van Cruyningen, gespecialiseerd in dynastieke en staatkundige geschiedenis van Nederland, schreef eerder al verschillende werken over de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Recent verschenen van zijn hand 1572 Een kanteljaar in de Tachtigjarige Oorlog en 1672 Het rampjaar van de Republiek. Met het voorliggende De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648 voleindigt de auteur een handzame trilogie over sleutelmomenten uit de geschiedenis van de Republiek. Het voorliggende werk is gelijkaardig gestructureerd als 1672 Het rampjaar van de Republiek en contextualiseert de Vrede van Münster.
Binnen een bestek van 140 bladzijden corpus schetst Van Cruyningen eerst de Republiek en haar politieke structuur, vervolgens gaat hij in op het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) met vredesgezinde en oorlogsgezinde partijen in de Republiek en de problematiek van de unie, de religie en de militie in de periode 1621-1648. Dan behandelt hij het vredescongres zelf, in praktijk gehouden in Münster en Osnabrück, waar voor het eerst in de geschiedenis zoveel heersers en staten tegelijkertijd vertegenwoordigd waren. In het vijfde hoofdstuk portretteert hij de Staatse ambassadeurs en in het zesde de gezanten van de Spaanse en Franse delegatie. Het laatste hoofdstuk focust op de bezegeling van de vrede met veel aandacht voor het protocol, de plechtige afkondiging in de Republiek, maar ook in de Spaanse Nederlanden, onder andere te Antwerpen en Brussel, en de propaganda daarrond met het schilderij van Gerard ter Borch en de talrijke daarop gebaseerde gravures. Aparte kaders in hoofdstuk 5, 6 en 7 bevatten uittreksels uit relevante primaire bronnen.
Op het corpus volgen een uitgebreid chronologisch overzicht, dat de eerste helft van de 17de eeuw bestrijkt (1609-1650), en twee waardevolle bijlagen. Bijlage 1 geeft ‘hertaald’ de Nederlandse tekst van het vredestraktaat en bijlage 2 het bericht over het vredesverdrag van twee gevolmachtigden aan de Staten van Holland en West-Friesland.
Het werk is verluchtigd met kleurenillustraties uit de tijd zelf, die goed geduid worden, maar waarvan de grootte beperkt wordt door het keurslijf van het formaat van het boek. Noten en een beknopt literatuuroverzicht vervolledigen dit overzichtelijk werk over dat voor de Republiek en de Spaans gebleven Nederlanden zo cruciale jaar 1648.

[Walter Smits - 20/01/2023]