Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
In Birkenau. Een getuigenis Rosa de Winter-Levy 21/03/2023
Op weg naar een luisterende kerk. Synodale ervaringen in verleden en heden Jos Moons, Karim Schelkens, en Sjoerd Mulder (red.) 21/03/2023
Schwalbe. Het verzwegen verhaal van het Belgisch voetbal tijdens Wereldoorlog II Kurt Deswert 21/03/2023
Kind van Maria en Mao. Het verhaal van een generatie Jos Palm 21/03/2023
Bedekt. Een antropologische geschiedenis van de cache-sexe Philip E.V. Van Kerrebroeck 21/03/2023
Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur Eva Rammeloo 21/03/2023
Opstand in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog 1568 – 1648 Arnout van Cruyningen 21/03/2023
Over de betekenis van muziek (vert. Thomas Crombez) Susanne Langer 21/03/2023
Leven en werk van Jan Veth. Bezorgd, geïllustreerd en toegelicht door Anton van der Lem Johan Huizinga 21/03/2023
Het verhaal van Vlaanderen. De geschiedenis van de prehistorie tot nu Harry De Paepe 21/03/2023
Het paard van mijn vader Jozef Deleu 14/03/2023
Carlota. De vrouw die rozen at Kristien Dieltiens 14/03/2023
Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin) Dio Chrysostomus 13/03/2023
Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd Martin Mittelmeier 13/03/2023
Het Delft van Vermeer Esther Scholten en Hester Schölvinck (red.) 13/03/2023
De vuurtoren van Stalingrad Iain MacGregor 13/03/2023
Tijdgeest. Een perspectief op mens en tijd Rik Torfs 13/03/2023
Iconen Erik Vlaminck 13/03/2023
Geheugen, geschiedenis, beschaving Mira Feticu 13/03/2023
Koude oorlogsbuit. Totalitarisme. Over Stalin, archieven en Hannah Arendt. Een politiek essay Charles Ducal 13/03/2023
12345678910...Laatste

De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd

Wim Jurg
De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd
Damon, 2022, 201 blz., EUR 24,90
ISBN: 9789463403283

De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd van historicus Wim Jurg dateert oorspronkelijk van 2009 en is nu aan zijn op de bibliografie na ongewijzigde derde druk toe. Jurg vertelt in een lineair chronologisch verhaal wat de ondertitel zegt: hoe het christendom staatsgodsdienst werd.
Aan het begin van de 4de eeuw was het christendom nog een vrij kleine godsdienst, maar kreeg het politieke invloed. Aan het einde van de eeuw was het staatsgodsdienst, die geen andere godsdiensten naast zich duldde, met gevolgen tot op de dag van vandaag. Het christendom behield die positie tot de moderne tijd. Pas de Franse Revolutie voerde de scheiding van Kerk en Staat door, maar daarmee was de invloed van het christendom geenszins uitgespeeld in moderne staten, getuige confessionele partijen en confessioneel onderwijs.
Anders dan de christenen, waaronder de invloedrijke kerkhistoricus Eusebius, het later voorstelden, was de staatsgodsdienst worden geen onvermijdelijke evolutie. Wim Jurg wil laten zien hoe het christendom die dominante positie kreeg, en dan nog wel in de machtige Romeinse staat. Daarbij heeft hij veel aandacht voor de mensen en voor de historische toevalligheid dat het ook totaal anders had kunnen verlopen.
Wim Jurg structureert zijn verhaal volgens de opeenvolgende machthebbers, waardoor het boek ook een politieke geschiedenis van de 4de eeuw wordt. Er gaat noodzakelijkerwijze nogal wat aandacht naar de opeenvolgende Romeinse keizers en hun usurpatoren. Eerst schetst Jurg de situatie van het Romeinse Rijk in de 3de eeuw en de hervormingspoging van Diocletianus, die verantwoordelijk was voor de laatste systematische christenvervolgingen. De net niet heilige keizer Constantijn zorgde voor tolerantie en geloofsvrijheid met het Edict van Milaan (313) en in de traditie van pontifex maximus kwam hij als eerste keizer tussen in religieuze geschillen tussen christenen onderling. Hij verplaatste de hoofdstad van Rome naar Constantinopel om afstand te nemen van het heidense Rome. Maar zijn beeld omgeven met de lauwerkrans van Apollo of de Sol Invictus prijkte nog eeuwen op de stichtingszuil in het tweede Rome. Constantijns opvolgers namen meer en meer afstand van de heidense praktijken, met uitzondering van Julianus Apostata of de Afvallige, die zich bekende tot de oude goden. Aan het einde van de 4de eeuw wist Theodosius de Grote nog eenmaal het hele rijk te verenigen en kondigde hij vier edicten (391-392) af, waarin het offeren voor de oude goden werd verboden. Na zijn overwinning bij Frigidus in 394 was in het Romeinse Rijk het christendom de enige toegelaten godsdienst. Tempels werden omgebouwd tot kerken. Heidense feesten werden gekerstend.
In zijn verhaal heeft Wim Jurg veel aandacht voor de politiek-religieuze kwesties en de binnenchristelijke verschillen tussen katholicisme en arianisme. Hij baseert zich op de recente wetenschappelijke literatuur, maar keert ook regelmatig terug naar de primaire antieke bronnen. Het boek wordt afgesloten met een deel over bronnen en literatuur en een register. Zoals steeds bij Uitgeverij Damon is het boek fraai uitgegeven met leeslint. Wel had een stamboom van de verschillende keizersdynastieën nuttig geweest voor de lezer.

[Walter Smits - 04/02/2023]