Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Henny Vrienten Leo Oldenburger 06/06/2024
Uitgewist. Roman (vert. Arie van der Ent) Sasja Filipenko 06/06/2024
Wantij Jaap Robben 06/06/2024
De voordelen van Sint Barbara Erik Nieuwenhuis 06/06/2024
Schrijversmythen Sander Bax 06/06/2024
Reflecties. Blikken op de Collectie Vlaamse Gemeenschap Koenraad Jonckheere & Lien Vandenberghe 06/06/2024
Terug van het Oostfront. Gevangen, gevlucht, gesneuveld Rudi Massart en Jonathan Trigg 06/06/2024
Kunstbunkers en cultuurkaravanen. De bescherming van cultureel erfgoed in de Tweede Wereldoorlog Andrea Kieskamp 06/06/2024
Mala Zimetbaum. Heldin van Auschwitz. Leven en verzet Barbara Beuys 06/06/2024
Jan Davidsz. de Heem. 1606-1684 Fred G. Meijer 06/06/2024
Spiegels van Rome. Gids in zeven eeuwig actuele thema’s Sandrina Bokhorst 06/06/2024
Het verraad. De zaak van de Joodse hoedenmaakster Ans van Dijk uit Amsterdam. JustPublishers, Voorthuizen, 2024, 352 blz., 24.99 €, ISBN 97 Koos Groen 06/06/2024
Zwerfpost (tussen Oost en West). Ingeleid door Gustaaf Peek Alfred Birney 06/06/2024
In het oog Marijke Schermer 06/06/2024
Iemand moest het doen Sanne Huysmans 06/06/2024
De saboteurs. Hoe de partij van Lincoln afgleed tot die van Trump Steven de Foer 06/06/2024
Door de bijbel gebillijkt grensoverschrijdend gedrag. Uit de kunst geknipte analoge collages van Pompeï tot nu Jos Deenen 06/06/2024
Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen Betina Anton 27/05/2024
Masters of pop: 10 iconische muziekalbums die de wereld veranderden Jeroen D’hoe 27/05/2024
Vienna. Roman (vert. Annemarie Vlaming) Eva Menasse 27/05/2024
12345678910...Laatste

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet
Canon van 700 jaar Joods Nederland
Walburg Pers, 2023, 224 blz., EUR 24,99
ISBN: 9789462499966

Bijna twee decennia geleden werd er een historische ‘Canon van Nederland’ gepubliceerd. Sindsdien volgden er nog tal van regionale, lokale en thematische canons. Nu verschijnt er een Canon van 700 jaar Joods Nederland van de hand van Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet. De eerste auteur is onafhankelijk onderzoeker van de sociale en culturele geschiedenis van de Portugese Joden in de Sefardische diaspora, de tweede hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Veel mensen weten wel iets over de geschiedenis van de Joden in Nederland, maar veelal zijn dat maar fragmenten: de Portugese Joden in Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar wat is het grotere verhaal? Hoe verging het de Joden in Nederland vanaf het moment dat ze zich daar blijvend wisten te vestigen?
In een door Uitgeverij Walburg Pers verzorgd uitgegeven publicatie willen de auteurs uitleggen wat volgens hen iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van de Joden in Nederland. Daarvoor kozen ze voor de canonvorm. Ze geven dan ook via niet minder dan honderd vensters honderd gedateerde items die volgens hen samen een beeld van de Joodse aanwezigheid in wat nu Nederland is, geven. Elk venster heeft betrekking op een sleutelgebeurtenis, een plaats, een zogenaamde lieu de mémoire, een persoon of een voorwerp. Aan de hand daarvan wordt telkens een episode van de geschiedenis van de Joden in Nederland behandeld.
Het allereerste venster met als datum 1295 betreft een vermelding van de nog steeds bestaande Jodenstraat in Maastricht. Die was een restant van een kleine Joodse wijk met een synagoge en een Joodse school en bewijst dat Joden zich tijdens de middeleeuwen ophielden in de Lage Landen. Dan maakt de canonselectie een sprong naar de 17de eeuw. Over de drie tussenliggende eeuwen leest de lezer amper iets en blijft hij wat op zijn honger.
De volgende vensters zijn per eeuw gegroepeerd onder een verbindende noemer. De 17de eeuw wordt gekarakteriseerd als de eeuw van de ‘Nieuwe Joden’ en bevat 25 canonitems. De 18de eeuw (24 canonvensters) wordt bestempeld als een eeuw van verdere expansie en stabiliteit en de 19de eeuw (21 canonitems) als een eeuw van integratie. De 20ste eeuw (27 canonitems) kreeg als noemer een eeuw van extremen. Twee items, met name over het debat over ritueel slachten en over het Joods Cultureel Kwartier, betreffen de 21ste eeuw. Elke eeuw wordt beknopt ingeleid en samen geven die inleidingen een doorlopend verhaal.
De auteurs besteden evenwichtig aandacht aan politiek, economie, cultuur en religie. De selectie haalt zowel bekende als onbekende aspecten van het Joods verleden van Nederland naar voren, maar is daardoor nogal heterogeen van inhoud. Via de inleidingen op de eeuwen krijgt de lezer wel enige krachtlijnen aangereikt. Elke inleiding op een eeuw en elk venster is geïllustreerd met een relevante afbeelding.
Een verklarende lijst van termen en een thematisch geordende bibliografie vervolledigen deze zoals steeds door Uitgeverij Walburg Pers fraai uitgegeven publicatie, die de lezer introduceert in meer dan zeven eeuwen Joodse aanwezigheid in Nederland.

[Walter Smits - 15/05/2023]