Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen Betina Anton 27/05/2024
Masters of pop: 10 iconische muziekalbums die de wereld veranderden Jeroen D’hoe 27/05/2024
Vienna. Roman (vert. Annemarie Vlaming) Eva Menasse 27/05/2024
Theo Thijssen (1879-1943). Schrijver, schoolmeester, socialist Peter-Paul de Baar 27/05/2024
Literair vermaak in de zeventiende eeuw Jeroen Jansen 27/05/2024
Een ander leven Bart Moeyaert 21/05/2024
Zwijgende vaders. Het onbekende verhaal van de dwangarbeid Tim Overdiek 21/05/2024
De levens van Claus Mark Schaevers 21/05/2024
Het land achter de zee. Migranten na de Holocaust in detentiekampen op Cyprus. De reis van Emile Pimentel Vivian Beekman en Frans Blom 21/05/2024
Dodenval Christian de Coninck 21/05/2024
Der Naturen Bloeme. Uit het Middelnederlands vertaald door Ingrid Biesheuvel Jacob van Maerlant 21/05/2024
Oorlogsduif. Een familiekroniek Onno Blom 21/05/2024
De tienduizend dingen. Roman (Nawoord Hella S. Haasse) Maria Dermoût 16/05/2024
Beeldhonger – Hunger nach Bilden. Neue Wilde & Neue Leipziger Schule Ralph Keuning en Erik Lips 15/05/2024
Mensen naast het leven. Roman (vert. Irene Dirkes; nawoord Peter Graf) Ulrich Alexander Boschwitz 15/05/2024
Het xoanon Jan van Aken 15/05/2024
Ik wil koning zijn. De lotgevallen van het genie Johannes Esser David de Poel 15/05/2024
De eerste minister van de Republiek. De Hollandse raadpensionaris in de zeventiende eeuw Jaap de Haan 15/05/2024
Maximiliaan de Hénin-Liétard, graaf van Boussu (1542-1578). Van koninklijk stadhouder tot naaste medewerker van Oranje Piet Boon 15/05/2024
De inventieve middeleeuwen. Praktische kennis en kunde van voor het jaar 1000 Ria Paroubek-Groenewoud & Carine van Rhijn (red.) 15/05/2024
12345678910...Laatste

Martelaren voor de paus. De vergeten geschiedenis van de Nederlandse zoeaven

Koen de Groot
Martelaren voor de paus. De vergeten geschiedenis van de Nederlandse zoeaven
Prometheus, 2023, 328 blz., EUR 25,99
ISBN: 9789044650723

De zoeaven vormden een bijzondere soldatenformatie dat werd opgericht om de paus te verdedigen tijdens de laatste fase van het Italiaanse eenheidsproces (1861-1870). Het pauselijke zoeavenkorps was begin 1861 opgericht. Paus Pius IX voelde zich als onafhankelijke koning van de Pauselijke Staten, Rome en weidse omgeving, bedreigd door het nieuwgevormde koninkrijk Italië en had jonge katholieken wereldwijd opgeroepen om hem op vrijwillige basis te komen helpen. Tussen 1861 en 1870 gaven bijna tienduizend jonge katholieken aan deze noodkreet gehoor. 
In eerste instantie kwamen de zoeaven vooral uit Frankrijk en uit België, maar ook uit andere landen als Canada, de Verenigde Staten, Engeland, Portugal, Spanje, Rusland… Het was echter Nederland dat de kroon spande. Van de 9695 pauselijke zoeaven waren er 3081, of een derde, afkomstig uit het katholieke volksdeel van Nederland. Deze fanatieke en overtuigde geloofsstrijders werden zoeaven genoemd, naar een van oorsprong Berbers elitekorps binnen het Franse leger en hadden een geduchte reputatie.
In de katholieke Nederlandse pers verscheen een overvloed aan artikels over hun wel en wee. Ook via brieven en verhalen van teruggekeerde zoeaven bleven de Nederlandse katholieken goed op de hoogte van hoe het hun pauselijke vrijwilligers verging. Na hun terugkeer in oktober 1870 verloren de vrijwilligers hun Nederlandse burgerschap omdat ze zich militair geëngageerd hadden voor een vreemde mogendheid. Door hun geloofsgenoten werden ze daarentegen als helden onthaald.
Aan de hand van vier persoonlijke levenslopen van Nederlandse zoeaven schreef historicus Koen de Groot zijn goed gedocumenteerd en geïllustreerd boek Martelaren voor de paus. Zo heeft hij hen weer uit de vergeethoek gehaald, waarin ze in feite nooit helemaal terecht waren gekomen. In vooral heemkundige kringen konden ze op blijvende aandacht rekenen. Ook de Vlaamse lezer zal in dit boek heel wat informatie vinden over Vlaams/Belgische vrijwilligers. 
Het boek leest buitengewoon vlot en bevat tal van anekdotes en uittreksels uit brieven en dagboeken. Met eindnoten, uitgebreide bibliografie en register.

[Pieter Jan Verstraete - 06/11/2023]