Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries 27/02/2024
Familielexicon (vert. Jan van der Haar) Natalia Ginzburg 27/02/2024
Het schrijverskasteel. De Neurenbergse processen: ontmoetingen aan de rand van de afgrond Uwe Neumahr 27/02/2024
Hoog geboren, ambitieus en eigenzinnig. Marie Catherine Josephe, gravin van Merode en prinses van Rubempré en Everberg (1743-1794) Freeke De Meyer 27/02/2024
Galg & Rad. Verhalen uit de geschiedenis van de lijfstraffelijke rechtspleging Frans Thuijs 27/02/2024
Italië, de bloeitijd 1250-1500 (vert. Alfons Caris) Indro Montanelli en Roberto Gervaso 27/02/2024
Noch engel, noch beest. Het bittere mensbeeld van Blaise Pascal als pleidooi voor mildheid Hanna Vandenbussche 27/02/2024
Frans Hals Bart Cornelis, Friso Lammertse e.a. 27/02/2024
We moeten het even over Xi hebben. De waarheid over de machtigste leider ter wereld Michael Dillon 27/02/2024
Erfgrond (vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen) Maria Turtschaninoff 20/02/2024
Roelant Savery’s wonderlijke wereld Ariane van Suchtelen 20/02/2024
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De synthese Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu 20/02/2024
Onze koloniale erfenis Wendeline Flores en Wayne Modest 20/02/2024
Brugge. Stad van water. Biografie van een stad Jo Berten 20/02/2024
Tijdlijn van de geschiedenis NN 20/02/2024
Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge Lisa Demets 20/02/2024
België. 2000 Jaar geschiedenis Guy Vanthemsche en Roger de Peuter 20/02/2024
Schemering (vert. Manik Sarkar) Philippe Claudel 20/02/2024
Vluchtoord Marseille. De redding van emigranten, 1940-1941 Varian Fry 20/02/2024
Grootse gedachten. Extremen in democratisch Nederland, 1918-2019 Hans Schoots 20/02/2024
12345678910...Laatste

Martelaren voor de paus. De vergeten geschiedenis van de Nederlandse zoeaven

Koen de Groot
Martelaren voor de paus. De vergeten geschiedenis van de Nederlandse zoeaven
Prometheus, 2023, 328 blz., EUR 25,99
ISBN: 9789044650723

De zoeaven vormden een bijzondere soldatenformatie dat werd opgericht om de paus te verdedigen tijdens de laatste fase van het Italiaanse eenheidsproces (1861-1870). Het pauselijke zoeavenkorps was begin 1861 opgericht. Paus Pius IX voelde zich als onafhankelijke koning van de Pauselijke Staten, Rome en weidse omgeving, bedreigd door het nieuwgevormde koninkrijk Italië en had jonge katholieken wereldwijd opgeroepen om hem op vrijwillige basis te komen helpen. Tussen 1861 en 1870 gaven bijna tienduizend jonge katholieken aan deze noodkreet gehoor. 
In eerste instantie kwamen de zoeaven vooral uit Frankrijk en uit België, maar ook uit andere landen als Canada, de Verenigde Staten, Engeland, Portugal, Spanje, Rusland… Het was echter Nederland dat de kroon spande. Van de 9695 pauselijke zoeaven waren er 3081, of een derde, afkomstig uit het katholieke volksdeel van Nederland. Deze fanatieke en overtuigde geloofsstrijders werden zoeaven genoemd, naar een van oorsprong Berbers elitekorps binnen het Franse leger en hadden een geduchte reputatie.
In de katholieke Nederlandse pers verscheen een overvloed aan artikels over hun wel en wee. Ook via brieven en verhalen van teruggekeerde zoeaven bleven de Nederlandse katholieken goed op de hoogte van hoe het hun pauselijke vrijwilligers verging. Na hun terugkeer in oktober 1870 verloren de vrijwilligers hun Nederlandse burgerschap omdat ze zich militair geëngageerd hadden voor een vreemde mogendheid. Door hun geloofsgenoten werden ze daarentegen als helden onthaald.
Aan de hand van vier persoonlijke levenslopen van Nederlandse zoeaven schreef historicus Koen de Groot zijn goed gedocumenteerd en geïllustreerd boek Martelaren voor de paus. Zo heeft hij hen weer uit de vergeethoek gehaald, waarin ze in feite nooit helemaal terecht waren gekomen. In vooral heemkundige kringen konden ze op blijvende aandacht rekenen. Ook de Vlaamse lezer zal in dit boek heel wat informatie vinden over Vlaams/Belgische vrijwilligers. 
Het boek leest buitengewoon vlot en bevat tal van anekdotes en uittreksels uit brieven en dagboeken. Met eindnoten, uitgebreide bibliografie en register.

[Pieter Jan Verstraete - 06/11/2023]