Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries 27/02/2024
Familielexicon (vert. Jan van der Haar) Natalia Ginzburg 27/02/2024
Het schrijverskasteel. De Neurenbergse processen: ontmoetingen aan de rand van de afgrond Uwe Neumahr 27/02/2024
Hoog geboren, ambitieus en eigenzinnig. Marie Catherine Josephe, gravin van Merode en prinses van Rubempré en Everberg (1743-1794) Freeke De Meyer 27/02/2024
Galg & Rad. Verhalen uit de geschiedenis van de lijfstraffelijke rechtspleging Frans Thuijs 27/02/2024
Italië, de bloeitijd 1250-1500 (vert. Alfons Caris) Indro Montanelli en Roberto Gervaso 27/02/2024
Noch engel, noch beest. Het bittere mensbeeld van Blaise Pascal als pleidooi voor mildheid Hanna Vandenbussche 27/02/2024
Frans Hals Bart Cornelis, Friso Lammertse e.a. 27/02/2024
We moeten het even over Xi hebben. De waarheid over de machtigste leider ter wereld Michael Dillon 27/02/2024
Erfgrond (vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen) Maria Turtschaninoff 20/02/2024
Roelant Savery’s wonderlijke wereld Ariane van Suchtelen 20/02/2024
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De synthese Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu 20/02/2024
Onze koloniale erfenis Wendeline Flores en Wayne Modest 20/02/2024
Brugge. Stad van water. Biografie van een stad Jo Berten 20/02/2024
Tijdlijn van de geschiedenis NN 20/02/2024
Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge Lisa Demets 20/02/2024
België. 2000 Jaar geschiedenis Guy Vanthemsche en Roger de Peuter 20/02/2024
Schemering (vert. Manik Sarkar) Philippe Claudel 20/02/2024
Vluchtoord Marseille. De redding van emigranten, 1940-1941 Varian Fry 20/02/2024
Grootse gedachten. Extremen in democratisch Nederland, 1918-2019 Hans Schoots 20/02/2024
12345678910...Laatste

Of-Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita (vert. Annelies van Hees; verkl. noten Paul Cruysberghs)

Søren Kierkegaard
Of-Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita (vert.  Annelies van Hees; verkl. noten Paul Cruysberghs)
Damon, 2023, 864 blz., EUR 49,90
ISBN: 9789463403412

De 19e-eeuws Deens filosoof Søren Kierkegaard (1813 –1855) wordt -omwille van de klemtoon die hij in zijn filosofisch werk legt op het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid-nogal eens beschouwd als voorloper van het existentialisme. Het is alleszins een ‘lastig’ denker die zich niet gemakkelijk in een hokje laat stoppen. Hij gaat anti-systematisch te werk en kiest voor een literaire aanpak van de filosofie. Dat maakt het moeilijk om zijn definitieve kijk op de werkelijkheid te ‘vast te leggen’. En dat is net wat Kierkegaard wil: de lezer eigen keuzes laten maken. Daarom publiceerde hij onder verschillende pseudoniemen waarbij de verschillende "auteurs" vanuit een ander filosofisch standpunt schreven.                                                                                               
Leven is kiezen volgens Kierkegaard  en het allerbelangrijkste is dat je dat beseft en met andere woorden kiest voor het kiezen zelf. Dat standpunt staat ook “Of/of” centraal. Onder die titel verscheen zijn het eerst gepubliceerde werk in 1843. Kierkegaard koos daarbij voor het pseudoniem Victor Eremita. Oorspronkelijk verschenen in twee banden, worden beide delen hier in één deel aan de lezer aangeboden. In het voorwoord van het eerste deel vertelt Victor Emerita, de gefingeerde redacteur, dat hij een pak papieren gevonden heeft in een oude secretaire. Hij heeft z'n best gedaan de papieren te redigeren en schrijft ze toe aan twee hem onbekende auteurs die hij voor het gemak A en B noemt. A is de jongste van beide; B een man met levenservaring. Na een aantal aforismen en dichterlijke bespiegelingen over het menselijk bestaan volgen zeven essays: de onmiddellijke erotische stadia of het muzikaal-erotische, de spiegeling van het antieke tragische in het moderne tragische, schaduwbeelden (waarin enkele vrouwelijke karakters aan bod komen), de ongelukkige, de eerste liefde, de wisselbouw (over verveling en het vervelende) en tenslotte het dagboek van de verleider. Rode draad, verbindend element doorheen dit eerste deel is het esthetische. Het geheel kan gelezen worden als een schets van de esthetische levensvisie.
“Tweede deel bevattende B’s Papieren, brieven aan A.”, luidt de ondertitel van het 2de deel van “Of-Of”. Tijdens de lectuur ontdekt de lezer dat B. een getrouwd man is met een openbare functie: rechter Wilhelm. In twee lange brieven aan meneer A., de jonge estheet, verdedigt hij de esthetische waarde en geldigheid van het huwelijk. In de tweede brief behandelt rechter Wilhelm het evenwicht tussen de esthetische en ethische ontwikkeling van de persoon. Beide brieven nodigen uit om te kiezen, zonder dwang uit te oefenen. Rechter Wilhelm spoort A. aan om te kiezen voor zichzelf. Dat betekent niet: aan jezelf denken. De keuze voor zichzelf impliceert dat A. zich rekenschap geeft van heel zijn verleden, heel zijn geschiedenis op zich neemt en daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. Het tweede deel eindigt dan ook met een "Ultimatum" in de vorm van een preek. Rechter Wilhelm stelt A. een ultimatum: ofwel blijf je fragmentarisch, ofwel wordt je iemand en aanvaard je de plicht die volgt uit het accepteren van de eigen verantwoordelijkheid. En kiezen, de keuze maken blijft een voortdurende opgave.
Voor de nieuwe vertaling van deze uitgave tekende Annelies van Hees. Kierkegaard-kenner Paul Cruysberghs zorgde voor de verklarende noten; de eindredactie was in handen van Pieter van Reenen en Onno Zijlstra. Na het notenapparaat volgt een register van personen en zaken.                               
“Of-Of” is het 16de deel in de serie ‘Kierkegaard Werken’. Alle lof voor de ploeg die hier de schouders onder zette. Ook uitgeverij Damon verdient een pluim voor deze uitgavereeks in bijzonder en meer algemeen voor hun doorgedreven inspanningen voor het filosofische en levensbeschouwelijke boek en de aandacht voor de klassieke oudheid.

[Geert Swaenepoel - 20/11/2023]