Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

1942. Het jaar van de stilte

Herman van Goethem
1942. Het jaar van de stilte
Pelckmans, 2024, 384 blz., EUR 32,00
ISBN: 9789463107365

In 2019 verscheen bij uitgeverij Polis, inmiddels opgedoekt, het boek 1942 van de Antwerpse historicus Herman van Goethem. Thans verscheen van het uitverkochte boek een lichtjes herwerkte herdruk. Enkel de twee inleidende hoofdstukjes werden aangepast en aangevuld. Hetzelfde gebeurde met de bibliografie. De inhoud van het boek bleef bewaard.
Voor de pro geallieerde bezette volkeren van Europa was 1942 grotendeels een jaar van moedeloosheid. Overal hielden de Duitse legers stand en dat na een voor hen barre en verlieslatende winter. Integendeel: in 1942 boekten ze zowel in Noord-Afrika als aan het Oostfront nog gevoelige terreinwinsten. Japan schaarde zich aan de zijde van Duitsland en Italië en begon aan zijn verovering van de Pacific-ruimte. De Britten blonken in de eerste plaats uit in militair gestuntel met als dieptepunt de mislukte landing op de kusten rond de Franse havenstad Dieppe.  De massale deportaties van Joden naar de vernietigingskampen bereikten een eerste hoogtepunt. Niemand wist op dat moment wat de toekomst nog in petto had. Van optimisme en vertrouwen was absoluut geen sprake. Ook niet bij de Belgische regering in Londen. 
Toch eindigde 1942 met een teken van hoop. In Egypte bij El Alamein onderging het Afrika-leger van veldmaarschalk Rommel een gevoelige nederlaag, en op de Marokkaanse en Algerijnse kusten landden Amerikaanse troepen. In het zuiden van de Sovjet-Unie slaagde het Rode Leger erin om het 6de Duitse leger in en rond de uitgestrekte industriestad Stalingrad aan de Wolga te omsingelen. 
In dat kader schetst Van Goethem zijn boek 1942, waarvoor hij vijftien jaar onderzoek deed in het Antwerpse stadsarchief. Op minutieuze wijze, als een geduldige monnik, onderzocht hij het lot van de Joodse bevolking tijdens dat jaar in Antwerpen. Hij deed dat in de eerste plaats aan de hand van de bewaard gebleven politiearchieven. Zijn stelling luidt dat het Antwerpse stadsbestuur tijdens de bezetting van nabij betrokken was bij de deportaties van haar Joodse burgers. Aan de hand van een teruggevonden document kan Van Goethem aantonen dat burgemeester Delwaide persoonlijk betrokken was bij de Jodenrazzia’s. Hij legde een tuchtstraf op aan een agent die weigerde mee te werken aan een dergelijke razzia.
Van Goethem stelde zijn boek op in dagboekvorm. Zo raakt de lezer rechtstreeks betrokken bij honderden persoonlijke lotgevallen van Antwerpse Joden die weggevoerd werden. Het zijn vaak pakkende verhalen van mensen die voortijdig uit het leven gebannen werden. Deze verhalen worden nog versterkt doordat van velen ook hun foto erbij geplaatst wordt. Het ‘verlevendigt’ de impact ervan op de lezer. Op het moment van hun deportatie wist omzeggens niemand wat hen te wachten stond. 
Verzorgde uitgave met aantrekkelijke bladspiegel, bibliografie en register.

[Pieter Jan Verstraete - 02/04/2024]