Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het geheime netwerk dat Josef Mengele liet verdwijnen Betina Anton 27/05/2024
Masters of pop: 10 iconische muziekalbums die de wereld veranderden Jeroen D’hoe 27/05/2024
Vienna. Roman (vert. Annemarie Vlaming) Eva Menasse 27/05/2024
Theo Thijssen (1879-1943). Schrijver, schoolmeester, socialist Peter-Paul de Baar 27/05/2024
Literair vermaak in de zeventiende eeuw Jeroen Jansen 27/05/2024
Een ander leven Bart Moeyaert 21/05/2024
Zwijgende vaders. Het onbekende verhaal van de dwangarbeid Tim Overdiek 21/05/2024
De levens van Claus Mark Schaevers 21/05/2024
Het land achter de zee. Migranten na de Holocaust in detentiekampen op Cyprus. De reis van Emile Pimentel Vivian Beekman en Frans Blom 21/05/2024
Dodenval Christian de Coninck 21/05/2024
Der Naturen Bloeme. Uit het Middelnederlands vertaald door Ingrid Biesheuvel Jacob van Maerlant 21/05/2024
Oorlogsduif. Een familiekroniek Onno Blom 21/05/2024
De tienduizend dingen. Roman (Nawoord Hella S. Haasse) Maria Dermoût 16/05/2024
Beeldhonger – Hunger nach Bilden. Neue Wilde & Neue Leipziger Schule Ralph Keuning en Erik Lips 15/05/2024
Mensen naast het leven. Roman (vert. Irene Dirkes; nawoord Peter Graf) Ulrich Alexander Boschwitz 15/05/2024
Het xoanon Jan van Aken 15/05/2024
Ik wil koning zijn. De lotgevallen van het genie Johannes Esser David de Poel 15/05/2024
De eerste minister van de Republiek. De Hollandse raadpensionaris in de zeventiende eeuw Jaap de Haan 15/05/2024
Maximiliaan de Hénin-Liétard, graaf van Boussu (1542-1578). Van koninklijk stadhouder tot naaste medewerker van Oranje Piet Boon 15/05/2024
De inventieve middeleeuwen. Praktische kennis en kunde van voor het jaar 1000 Ria Paroubek-Groenewoud & Carine van Rhijn (red.) 15/05/2024
12345678910...Laatste

Constant Permeke

J. Declercq en I. Gheeraert (red.)
Constant Permeke
Hannibal, 2024, 200 blz., EUR 39,95
ISBN: 9789464666991

Een gerenoveerd museum smeekt om een nieuw boek. Enkele weken geleden opende het gerestaureerde en vernieuwde Permekemuseum in Jabbeke (verbonden met het Mu.Zee in Oostende) onder ruime belangstelling de deuren. Over die renovatie, over de daar nu lopende tentoonstelling ‘Constant Permeke in tegenlicht’ en over de heraangelegde tuin, willen we het niet hebben, wel over de nieuwe boekuitgave die terzelfder tijd als en naar aanleiding van de opening verscheen. De uitgave spreekt wel aan: de verrassende eenvoudige kaft in kenmerkende Permeketonen, de zichtbaarheid van de inbinding op de rug en de indeling. Eigenlijk bestaat dit boek uit drie delen: een derde uit een reeks uiterst interessante studies, een biografisch deel en bijna twee derden uit kleurafbeeldingen van zijn schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken. Die werden alle op het formaat (een wat afgesneden A4) van het boek afgebeeld. Verder volgt een katern zwartwit foto’s die als ‘archiefbeelden’ worden betiteld en die inderdaad foto’s zijn over Permeke, zijn familie, de opbouw van zijn huis – waar het museum is gevestigd – en zijn werkzaamheden. Bij dit laatste hoort ook een aan de hand van jaartallen chronologisch opgebouwde biografie. De diverse delen zijn duidelijk van elkaar gescheiden door een gedrukte kleurpagina. Daardoor is dit boekwerk uitermate rijk geïllustreerd, wat we van de uitgeverij Hannibal gewoon zijn. Het is goed dat er geen detailfoto’s zijn opgenomen: daar leent het oeuvre van de Vlaamse meester niet voor en we moeten zijn kunstwerken in hun volledigheid kunnen aanschouwen. Illustraties, die de teksten noodzakelijk ondersteunen, vinden we alleen in de diverse bijdragen. Ze passen daar uitermate perfect. Door deze rijkdom aan afbeeldingen is het ook aangenaam om in dit boek te snuisteren, te bladeren en rustig te genieten van dit Vlaams expressionisme van internationaal niveau. 
Ook inhoudelijk konden we genieten van een achttal bijdragen die vernieuwende aspecten van de Permeke brengen. Ze vervolledigen de studies van wijlen conservator Willy Van den Bussche, die van Permeke en van zijn kunst zijn levenswerk maakte. Nu gaat het over nieuwe inzichten, recente vondsten en herbekeken studies die we graag doornamen en die ons een gewijzigde kijk op hem en zijn uitgebreide oeuvre gaven, gaande over ‘Permeke en Brazilië’, zijn jaren in Groot-Brittannië, zijn internationale uitstraling en de bouw van zijn atelierhuis in Jabbeke, naast artikels die dieper ingaan op zijn tekeningen en schilderijen.
Uitgeverij Hannibal leverde opnieuw voor kwaliteitswerk: een pittig ogend boek met harde kaft en een uitzonderlijke waaier aan keurig gekozen illustraties. Maar er is meer. Het is geen catalogus maar de uitgave bevat vooraan een resem wetenschappelijk onderbouwde en vernieuwende teksten over Permeke, zijn oeuvre en leefomgeving. De noten staan in een kleine klom telkens bij de artikels, waardoor de wetenschappelijkheid wordt bevestigd. Achteraan is er een bibliografie en allerlei gegevens over auteurs, over de druktechnische zaken van het boek en de fotoverantwoording. De inhoudstafel vinden we vooraan op gekleurd papier afgedrukt. En het geheel werd zeker in een juiste vormgeving gegoten. Samen met de presentatie, de juiste lay-out en de goed afgewerkte binding zorgt deze krachtige uitgave samen met de inhoud dat Vlaanderen opnieuw een keurig en esthetisch perfect afgewerkt boek over Permeke kan presenteren. 

[Jean Luc Meulemeester - 22/04/2024]